Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI HU LV RO

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise poskytne 22 městům prostředky na inovativní projekty a vypíše novou výzvu k předkládání projektů týkajících se bezpečnosti ve veřejných městských prostorách

Brusel 10. října 2018

Komise vyhlásila vítězná města 3. výzvy k předkládání projektů v rámci iniciativy Městská inovativní opatření.

Evropský fond pro regionální rozvoj věnuje 92 milionů eur na inovativní řešení městských problémů, jako jsou například kvalita ovzduší, změna klimatu, bydlení a pracovní místa a dovednosti pro místní hospodářství.

Komise dnes rovněž zahajuje 4. výzvu v rámci iniciativy Městská inovativní opatření. Města nyní budou mít k dispozici 100 milionů eur na financování inovativních projektů na ochranu veřejných prostor a snižování jejich zranitelnosti, jak bylo oznámeno v akčním plánu z roku 2017 v rámci Evropského programu pro bezpečnost. Výzva bude rovněž financovat projekty v digitální a environmentální oblasti a v oblasti sociálního začlenění.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová uvedla: Díky těmto výzvám k předkládání projektů měníme města v EU ve skutečné laboratoře, kde se zkouší řešení, která mají potenciál zlepšit kvalitu života ve všech městech na světě. Jelikož se po tragických teroristických útocích v posledních letech staly bezpečnost ve městech a zabezpečení veřejných prostor pro občany zásadním problémem, podporujeme nyní města v jejich úsilí o ochranu obyvatel.“

Na základě 3. výzvy k předkládání projektů v rámci iniciativy Městská inovativní opatření získalo finanční prostředky v uvedených oblastech těchto 22 měst:

  • Přizpůsobování se změně klimatu: Amsterodam (NL), Barcelona (ES), spojený správní orgán aglomerace Manchesteru (UK), Riba-roja de Túria (ES), Sevilla (ES), Paříž (FR)
  • Kvalita ovzduší: metropole Aix-Marseille Provence (FR), Breda (NL), Helsinki (FI), Ostrava (CZ), Portici (IT)
  • Bydlení: hlavní město Brusel (BE), Budapešť (HU), Gent (BE), Mataró (ES), metropole Lyon (FR)
  • Pracovní místa a dovednosti v místní ekonomice: Aveiro (PT), Kluž-Napoca (RO), Cuenca (ES), Eindhoven (NL), Vantaa (FI), Ventspils (LV)

Mezi projekty se řadí například nová řešení v Riba-roja de Túria ve Španělsku zaměřená na snížení rizika příměstských požárů, systém dodávky energie nové generace založený na bateriích elektrických vozidel v Bredě v Nizozemsku, školní hřiště odolná vůči vlnám veder v Paříži ve Francii, energeticky účinné sociální bydlení v Budapešti v Maďarsku a inovativní profesní poradenství v oblasti Ventspils v Lotyšsku. Všechny vítězné projekty naleznete zde.

4. výzva poběží od dnešního dne do ledna 2019. Vítězná města budou vyhlášena v létě 2019.

Souvislosti

Iniciativa Městská inovativní opatření poskytuje městům v EU zdroje na financování inovativních projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v němž je na období 2014–2020 za tímto účelem vyhrazeno celkem 372 milionů eur. Cílem je identifikovat, testovat a šířit konkrétní řešení typických městských problémů.

V příštím dlouhodobém rozpočtu EU budou Městská inovativní opatření začleněna do Evropské městské iniciativy, což je nový nástroj slučující veškeré příslušné nástroje do jediného programu. Ten se zaměří na spolupráci mezi městy, inovace a budování kapacit napříč všemi tematickými prioritami městské agendy EU (která zahrnuje mimo jiné problematiku migrantů, bydlení, kvality ovzduší, chudoby ve městech či transformace energetiky).

Nový jednotný soubor pravidel umožní snadnější kombinování prostředků z fondů EU, například mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem pro vnitřní bezpečnost, s cílem vypracovat komplexní plány rozvoje měst, včetně opatření k zabezpečení veřejných prostor.

Další informace

Jednotné kontaktní místo pro městskou politiku

Březen 2018 – Společné prohlášení Komise a Výboru regionů na konferenci starostů a primátorů EU o bezpečnosti ve veřejných prostorách

Říjen 2017 – Bezpečnostní unie: Komise předkládá nová opatření zvyšující ochranu občanů EU

@EUinmyRegion, @CorinaCretuEU, @UIA_Initiative

 

 

 

 

IP/18/6062

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar