Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vmesna zimska gospodarska napoved 2018: trdna in trajna rast

Bruselj, 7. februarja 2018

Ob prehodu z gospodarskega okrevanja na gospodarsko rast sta stopnji rasti za evrsko območje in EU lani presegli pričakovanja. Gospodarstva evrskega območja in EU so v letu 2017 po oceni zrasla za 2,4 %, kar je najhitrejša rast v zadnjih desetih letih.

Podoben zagon naj bi ohranila tudi v letih 2018 in 2019, ko bo rast po napovedih dosegla 2,3 % v evrskem območju in 2,0 % v EU.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: Evropsko gospodarstvo raste nad pričakovanji, trdna rast pa naj bi se nadaljevala tudi prihodnje leto. Nadaljevati moramo prizadevanja za zagotovitev, da bodo koristi te rasti čutili vsi Evropejci. Ta čas moramo izkoristiti za povečanje odpornosti naših gospodarstev in poglobitev ekonomske in monetarne unije.

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Evropsko gospodarstvo je v leto 2018 vstopilo trdnega zdravja. Evrsko območje raste po stopnji, ki je bila nazadnje dosežena pred finančno krizo. Brezposelnost in primanjkljaji se še naprej znižujejo, naložbe pa končno občutno rastejo. Poleg tega je gospodarska rast bolj uravnotežena kot pred desetletjem in če bomo nadaljevali s pametnimi strukturnimi reformami in odgovornimi fiskalnimi politikami, je lahko tudi bolj trajna. Ta priložnost za reforme pa ne bo vedno na voljo: zdaj je pravi trenutek za smele odločitve, ki so potrebne za okrepitev ekonomske in monetarne unije.“

Rast naj bi ostala trdna

Sedanja ocena rasti BDP za leto 2017 v višini 2,4 % presega predvideno rast iz novembrske jesenske gospodarske napovedi (2,2 % za evrsko območje in 2,3 % za EU). Tudi napoved rasti za leti 2018 in 2019 je bila od novembra popravljena navzgor tako za evrsko območje kot za gospodarstva EU, in sicer z 2,1 % na 2,3 % za letos ter z 1,9 % na 2,0 % za leto 2019. To je rezultat kombinacije močnejšega cikličnega zagona v Evropi, kjer se razmere na trgih dela še naprej izboljšujejo in je gospodarsko razpoloženje izrazito pozitivno, ter okrepitve globalne gospodarske aktivnosti in trgovine, ki je presegla pričakovanja.

V obdobju, ki ga zajema napoved, naj bi močno povpraševanje, visoka izkoriščenost zmogljivosti in ugodni pogoji financiranja spodbujali naložbe.

Obeti za inflacijo ostajajo umirjeni

Osnovna inflacija, ki izključuje nestanovitne cene energije in nepredelane hrane, bo po pričakovanjih ostala omejena, saj se razkorak med povpraševanjem po delu in ponudbo dela na trgu dela zmanjšuje le počasi, plačni pritiski pa ostajajo omejeni. Skupna inflacija bo še naprej odražala pomemben vpliv cen energije in naj bi se rahlo povečala. V letu 2017 je inflacija v evrskem območju dosegla 1,5 %. Leta 2018 bo po napovedih ostala na ravni 1,5 %, leta 2019 pa naj bi se povečala na 1,6 %.

Tveganja so uravnotežena, pri čemer kratkoročna tveganja ostajajo pozitivna

Tveganja za tekočo napoved rasti ostajajo razmeroma uravnotežena. Gospodarska rast bi lahko v kratkoročnem obdobju presegla pričakovanja, na kar kaže visoka raven gospodarskega razpoloženja. V srednjeročnem obdobju bi lahko na visoke globalne cene sredstev vplivala ponovna ocena tveganj in gospodarskih temeljev. Negativna tveganja, povezana z negotovim izidom pogajanj o izstopu Združenega kraljestva, so še vedno prisotna, prav tako pa tudi tveganja, povezana z geopolitičnimi napetostmi in prehodom na bolj navznoter usmerjene in protekcionistične politike.

Za Združeno kraljestvo velja za leto 2019 izključno tehnična predpostavka

Glede na tekoča pogajanja o pogojih izstopa Združenega kraljestva iz EU naše projekcije za leto 2019 temeljijo na izključno tehnični predpostavki nespremenjenega stanja trgovinskih odnosov med EU-27 in Združenim kraljestvom. To velja samo za namene napovedi in ne vpliva na pogovore, ki potekajo v okviru postopka iz člena 50.

Ozadje

Ta napoved temelji na vrsti tehničnih predpostavk o deviznih tečajih, obrestnih merah in cenah primarnih proizvodov s presečnim datumom 26. januarja 2018. Za ostale vhodne podatke napoved upošteva podatke do 30. januarja.

Evropska komisija bo z letošnjim letom ponovno začela vsako leto objavljati dve izčrpni napovedi (spomladi in jeseni) in dve vmesni napovedi (pozimi in poleti) namesto treh izčrpnih napovedi pozimi, spomladi in jeseni, ki jih je objavila vsako leto od leta 2012.

Vmesni napovedi bosta zajemali letni in četrtletni BDP in inflacijo za tekoče in naslednja leta za vse države članice in evrsko območje ter agregate za EU.

Sprememba pomeni vrnitev na prejšnji ritem priprave napovedi Komisije, ki bo tako ponovno usklajen z ritmom napovedi drugih institucij (npr. Evropske centralne banke, Mednarodnega denarnega sklada, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj).

Več informacij

– Celoten dokument: Vmesna zimska gospodarska napoved 2018

– Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju: @VDombrovskis

– Spremljajte komisarja Pierra Moscovicija na Twitterju: @pierremoscovici

– Spremljajte GD ECFIN na Twitterju: @ecfin

– Sporočilo za medije: Jesenska gospodarska napoved 2017: nadaljevanje rasti v spreminjajočih se političnih razmerah

– Celoten dokument: Jesenska gospodarska napoved 2017

IP/18/604

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar