Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Tussentijdse economische winterprognoses 2018: een solide en blijvende expansie

Brussel, 7 februari 2018

De groeipercentages voor de eurozone en de EU overtroffen de verwachtingen vorig jaar terwijl de overgang van economisch herstel naar expansie aanhoudt. De economieën van zowel de eurozone als de EU zijn in 2017 naar schatting met 2,4% gegroeid, het snelste tempo in tien jaar.

Deze robuuste prestatie zal zich naar verwachting in 2018 en 2019 voortzetten met een groei van 2,3% en 2,0 % in de eurozone respectievelijk de EU.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie verklaarde: "De Europese economie presteert beter dan verwacht en de robuuste groei zal zich volgend jaar voortzetten. Wij moeten onze werkzaamheden voortzetten om ervoor te zorgen dat de voordelen van deze groei door alle Europeanen worden gevoeld. Wij moeten deze tijd gebruiken om onze economieën veerkrachtiger te maken en de economische en monetaire unie te verdiepen."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, verklaarde: „Europa's economie is in blakende gezondheid aan 2018 begonnen. De eurozone kent groeipercentages die sinds voor de financiële crisis niet meer zijn gezien. De werkloosheid en de tekorten blijven dalen en de investeringen stijgen eindelijk beduidend. De economische groei is ook evenwichtiger dan tien jaar geleden - en mits wij slimme structurele hervormingen doorvoeren en een verantwoord begrotingsbeleid voeren - kan deze ook houdbaarder zijn. Deze kans om hervormingen door te voeren zal niet eeuwig blijven bestaan: het moment om de noodzakelijke ambitieuze besluiten te nemen ter versterking van de economische en monetaire unie is nu."

De groei zal waarschijnlijk solide blijven

De bbp-groei van 2,4% die nu voor 2017 wordt verwacht ligt boven die van de economische najaarsprognoses van november van 2,2% voor de eurozone en 2,3% voor de EU. De groeiprognoses voor 2018 en 2019 zijn sinds november eveneens opgetrokken voor zowel de economieën van de eurozone als die van de EU: van 2,1% tot 2,3% voor dit jaar en van 1,9% tot 2,0 % voor 2019. Dit is het gevolg van zowel een sterkere cyclische dynamiek in Europa, waar de arbeidsmarkten blijven verbeteren en het economische sentiment bijzonder hoog is, als van een sterker dan verwachte opleving van de mondiale economische activiteit en handel.

Een sterke vraag, een hoge bezettingsgraad en ondersteunende financieringsvoorwaarden zullen over de prognosehorizon de investeringen stimuleren.

De inflatievooruitzichten blijven getemperd

De kerninflatie, dat wil zeggen de inflatie zonder prijzen van volatiele energie en onbewerkt voedsel, zal naar verwachting getemperd blijven omdat de slapte op de arbeidsmarkt slechts langzaam afneemt en de loondruk onder controle blijft. De algemene inflatie zal de significante invloed van de energieprijzen blijven weerspiegelen en naar verwachting matig stijgen. De inflatie in de eurozone bereikte 1,5% in 2017. Verwacht wordt dat deze in 2018 op 1,5 % zal blijven en in 2019 tot 1,6 % zal stijgen.

De risico's zijn in evenwicht, met opwaartse risico's op korte termijn

De risico's voor deze groeiprognoses blijven over het algemeen in evenwicht. De economische groei zou op korte termijn de verwachtingen kunnen overtreffen, zoals het hoge niveau van het sentiment aangeeft. Op middellange termijn zouden de hoge wereldwijde activaprijzen kwetsbaar kunnen zijn voor een herwaardering van de risico's en fundamentals. De neerwaartse risico's in verband met het onzekere resultaat van de Brexit-onderhandelingen blijven bestaan, net als de risico's die verbonden zijn aan geopolitieke spanningen en een verschuiving richting een meer naar binnen toe gericht en protectionistisch beleid.

Voor het VK, een zuiver technische aanname voor 2019

Gelet op de lopende onderhandelingen over de voorwaarden waaronder het VK de EU verlaat, zijn onze ramingen voor 2019 gebaseerd op de zuiver technische aanname van een status quo in de handelsbetrekkingen tussen de EU27 en het VK. Dit geldt alleen voor de ramingen en heeft geen invloed op de lopende gesprekken in het kader van het artikel 50-proces.

Achtergrond

Deze prognoses zijn gebaseerd op een reeks externe aannamen over wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen, met afsluitdatum 26 januari 2018. Voor alle overige inkomende gegevens wordt in deze prognoses informatie tot en met 30 januari in aanmerking genomen.

Vanaf dit jaar zal de Europese Commissie opnieuw jaarlijks twee uitgebreide prognoses (voorjaar en najaar) en twee tussentijdse prognoses (winter en zomer) publiceren en niet langer de drie uitgebreide prognoses in de winter, het voorjaar en het najaar die zij elk jaar heeft opgesteld sinds 2012.

De tussentijdse prognoses omvatten jaar- en kwartaalgegevens voor het bbp en de inflatie van het lopende jaar en de volgende jaren voor alle lidstaten van de EU en de eurozone, alsmede geaggregeerde gegevens voor de EU.

Met deze verandering wordt teruggekeerd naar het vroegere patroon van prognoses en wordt het prognoseschema van de Commissie opnieuw afgestemd op dat van andere instellingen (bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Voor meer informatie

-Volledig document: Tussentijdse economische winterprognoses 2018

-Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

-Volg commissaris Moscovici op Twitter: @pierremoscovici

-Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

-Persbericht: Economische najaarsprognoses 2017: voortdurende groei in een veranderende beleidscontext

-Volledig document: Economische najaarsprognoses 2017:

IP/18/604

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar