Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2018 m. žiemos tarpinė ekonominė prognozė. Tvirta ir ilgalaikė plėtra

Briuselis, 2018 m. vasario 7 d.

Augimas euro zonoje ir visoje ES pernai pralenkė lūkesčius, kadangi atsigavusi ekonomika ir toliau plečiasi. Apskaičiuota, kad tiek euro zonos, tiek ES šalių ekonomika 2017 m. išaugo 2,4 % – tai sparčiausias augimas per pastarąjį dešimtmetį.

Tokie patikimi rezultatai turėtų būti ir 2018  bei 2019 m. – augimas ir euro zonoje, ir ES atitinkamai siektų 2,3 ir 2,0 %.

Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Valdis Dombrovskis sakė: „Europos ekonomika viršija lūkesčius ir tvirtas augimas tęsis ir kitais metais. Turėtume toliau stengtis užtikrinti, kad šio augimo naudą pajustų visi europiečiai. Reikėtų pasinaudoti šiuo momentu, kad mūsų ekonomika taptų atsparesnė ir kad sustiprintume ekonominę ir pinigų sąjungą.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „2018 -uosius metus Europa pradėjo būdama geros ekonominės būklės. Euro zonos ekonomika tokiu tempu neaugo net prieš krizę. Nedarbas ir deficitas toliau mažėja, o investicijos pagaliau smarkiai didėja. Be to, ekonomika auga tolygiau nei prieš dešimtmetį ir, jeigu toliau vykdysime pažangias struktūrines reformas ir laikysimės atsakingos fiskalinės politikos, augimas taip pat gali būti tvaresnis. Ši proga vykdyti reformas neegzistuos amžinai – pats laikas dabar imtis reikalingų plataus užmojo sprendimų, kad sustiprintume ekonominę ir pinigų sąjungą.“

Augimas turėtų išlikti stabilus

Šiuo metu 2017 m. apskaičiuotas 2,4 % BVP augimas viršija lapkričio mėn. rudens ekonominės prognozės projekcijas (2,2 % euro zonai ir 2,3 % ES). Nuo lapkričio mėn. taip pat padidintos 2018 ir 2019 m. euro zonos ir ES ekonomikos augimo prognozės: nuo 2,1 iki 2,3 % šiems metams ir nuo 1,9 iki 2,0 % 2019 m. Tą lėmė tiek stipresnis cikliškas impulsas Europoje, kur padėtis darbo rinkose toliau gerėja ir ekonominių vertinimų rodiklis yra ypač aukštas, tiek stipresnis, nei tikėtasi, pasaulinės ekonominės veiklos ir prekybos atsigavimas.

Didelė paklausa, didelis pajėgumų naudojimas ir palankios finansavimo sąlygos turėtų būti palankios investicijoms per prognozuojamą laikotarpį.

Infliacija išliks nedidelė

Manoma, kad grynoji infliacija, kurią skaičiuojant neatsižvelgiama į kintančias energijos ir neperdirbto maisto kainas, liks nedidelė, nes darbo rinkos sąstingis mažėja lėtai ir spaudimas didinti darbo užmokestį išlieka nedidelis. Bendroji infliacija ir toliau atspindės didelę energijos kainų įtaką ir prognozuojama, kad ji nežymiai didės. 2017 m. infliacija euro zonoje pasiekė 1,5 %. Prognozuojama, kad 2018 m. ji liks 1,5 %, o 2019 m. padidės iki 1,6 %.

Subalansuota rizika; ekonomikos vystymosi spartėjimo rizika trumpuoju laikotarpiu

Šios augimo prognozės rizika lieka iš esmės subalansuota. Atsižvelgiant į aukštą ekonominių vertinimų rodiklį, trumpuoju laikotarpiu ekonomikos augimas galėtų viršyti lūkesčius. Vidutinės trukmės laikotarpiu dideles pasaulines turto kainas galėtų paveikti pakartotinis rizikos ir pagrindinių rodiklių įvertinimas. Dėl neaiškios „Brexit‘o“ derybų baigties išlieka ekonomikos vystymosi sulėtėjimo rizika, taip pat ir rizika, susijusi su geopolitine įtampa ir perėjimu prie labiau į vidaus reikalus sutelktos ir protekcionistinės politikos.

Grynai techninė prielaida dėl 2019 m., susijusi su JK

Turint omenyje vykstančias derybas dėl JK pasitraukimo iš ES sąlygų, 2019 m. projekcijos grindžiamos grynai technine prielaida, kad ES 27 ir JK prekybos santykiuose išliks esama padėtis. Tai daroma išimtinai prognozavimo tikslais ir neturi jokios įtakos vykstančioms deryboms, susijusioms su 50 straipsnio procesu.

Pagrindiniai faktai

Ši prognozė pagrįsta techninėmis prielaidomis dėl valiutos kursų, palūkanų normų ir biržos prekių kainų (galutinė duomenų įtraukimo data – 2018 m. sausio 26 d.). Dėl visų kitų gautų duomenų, šioje prognozėje atsižvelgiama į informaciją, gautą iki sausio 30 d. imtinai.

Nuo šių metų Europos Komisija kasmet vėl skelbs po dvi išsamias prognozes (pavasario ir rudens) ir po dvi tarpines prognozes (žiemos ir vasaros), o ne po tris išsamias prognozes žiemą, pavasarį ir rudenį, kaip buvo daroma nuo 2012 m.

Tarpinės prognozės apims visų valstybių narių ir euro zonos, taip pat visos ES metinį ir ketvirčio BVP ir einamųjų bei vėlesnių metų infliaciją.

Šiuo pokyčiu grįžtama prie Komisijos ankstesnio prognozių teikimo modelio ir Komisijos prognozių tvarkaraštis suvienodinamas su kitų institucijų (pvz., Europos Centrinio Banko, Tarptautinio valiutos fondo, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) tvarkaraščiais.

Daugiau informacijos

- Visas dokumentas: 2018 m. žiemos tarpinė ekonominė prognozė.

- Komisijos pirmininko pavaduotojo V. Dombrovskio paskyra tinkle „Twitter“: @VDombrovskis

- Komisijos nario P. Moscovici paskyra tinkle „Twitter“: @pierremoscovici

- Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato paskyra tinkle „Twitter“: @ecfin

- Pranešimas spaudai: 2017 m. rudens ekonominė prognozė. Keičiantis politikai ekonomika toliau auga

- Visas dokumentas: 2017 m. rudens ekonominė prognozė

IP/18/604

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar