Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Talouden väliennuste talvella 2018: Talouden laajentuminen vakaalla ja kestävällä perustalla

Bryssel 7. helmikuuta 2018

Viime vuonna talous kasvoi euroalueella ja koko EU:ssa odotettua nopeammin, kun siirtyminen talouden elpymisestä talouden laajentumiseen jatkui. Sekä euroalueen että koko EU:n talouden arvioidaan kasvaneen 2,4 % vuonna 2017 eli nopeammin kuin koskaan kymmenen viime vuoden aikana.

Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan ja olevan 2,3 % vuonna 2018 ja 2,0 % vuonna 2019 sekä euroalueella että koko EU:ssa.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka on myös rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari, totesi talouden Euroopassa kasvavan odotuksia paremmin. ”Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan myös ensi vuonna. Meidän olisi jatkossakin pyrittävä varmistamaan, että kasvu hyödyttää kaikkia eurooppalaisia. Meidän olisi käytettävä tämä tilaisuus hyväksemme: parannettava talouden sopeutumiskykyä ja syvennettävä talous- ja rahaliittoa.”

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan totesi, että vuosi 2018 on alkanut Euroopan taloudessa terveistä lähtökohdista. ”Euroalueen talous kasvaa nopeammin kuin koskaan sitten finanssikriisin. Työttömyys jatkaa alenemistaan ja alijäämät jatkavat supistumistaan. Investoinnit ovat vihdoin pääsemässä todelliseen vauhtiin. Talouskasvu on myös paremmassa tasapainossa kuin vuosikymmen sitten, ja kunhan vain jatkamme älykkäitä rakenneuudistuksia ja vastuullista finanssipolitiikkaa, talouskasvu voi myös olla kestävämpää. Aikaa uudistusten tekemiseksi ei ole rajattomasti: juuri nyt on aika tehdä tarvittavat kunnianhimoiset päätökset talous- ja rahaliiton lujittamiseksi.”

Kasvun odotetaan pysyttelevän vakaana

BKT:n arvioidaan kasvaneen 2,4 % vuonna 2017 eli enemmän kuin arvioitiin marraskuussa esitetyssä syksyn talousennusteessa. Tuolloin kasvun arvioitiin olevan 2,2 % euroalueella ja 2,3 % koko EU:ssa. Vuosien 2018 ja 2019 kasvuennusteita on myös nostettu marraskuun jälkeen niin euroalueen kuin koko EU:n talouden osalta: 2,1 %:sta 2,3 %:iin tämän vuoden osalta ja 1,9 %:sta 2,0 %:iin vuoden 2019 osalta. Syynä tähän on odotettua vahvempi suhdannetilanne Euroopassa, jossa työmarkkinatilanne jatkaa kohenemistaan ja talouden ilmapiiri on erityisen pirteä. Toisena syynä on maailmantalouden ja -kaupan odotettua vahvempi elpyminen.

Voimakkaan kysynnän, kapasiteetin korkean käyttöasteen ja suotuisten rahoitusehtojen odotetaan suosivan investointeja koko ennustejakson ajan.

Inflaationäkymät jatkuvat vaimeina

Pohjainflaation, jossa ei oteta huomioon herkästi vaihtelevia energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, odotetaan pysyvän maltillisena, sillä työmarkkinat piristyvät vain vähitellen ja palkankorotuspaineet pysyvät kurissa. Kuluttajahintainflaatiossa näkyy edelleen energianhintojen tuntuva vaikutus, ja sen ennustetaan kiihtyvän maltillisesti. Inflaatio oli euroalueella 1,5 % vuonna 2017. Sen ennustetaan pysyttelevän 1,5 %:ssa vuonna 2018 ja olevan 1,6 % vuonna 2019.

Riskit ovat tasapainossa, mutta skenaario voi osoittautua ennakoitua paremmaksi lyhyellä aikavälillä

Tähän kasvuennusteeseen kohdistuvat riskit ovat pitkälti tasapainossa. Markkinoiden korkea mieliala viittaa siihen, että talouskasvu saattaa ylittää odotukset lyhyellä aikavälillä. Keskipitkällä aikavälillä korkeat maailmanlaajuiset varallisuushinnat saattavat johtaa siihen, että riskejä ja perustekijöitä on arvioitava uudelleen. Koska Brexit-neuvottelujen lopputuloksesta vallitsee edelleen epävarmuus, talouskehitykseen kohdistuu heikkenemisen riskejä. Talouskehityksen heikkenemisen riskejä luovat myös geopoliittiset jännitteet ja siirtyminen kohti entistä sisäänpäin kääntyvämpää ja protektionistisempaa politiikkaa.

Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskee puhtaasti tekninen oletus vuoden 2019 osalta

Kun otetaan huomioon käynnissä olevat neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron ehdoista, vuotta 2019 koskevat ennusteet perustuvat puhtaasti tekniseen oletukseen, jonka mukaan EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset kauppasuhteet säilyvät ennallaan. Tämä oletus on tehty vain ennusteita varten, eikä sillä ole vaikutusta käynnissä oleviin neuvotteluihin 50 artiklan mukaisen menettelyn yhteydessä.

Tausta

Ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista, sellaisina kuin ne olivat 26. tammikuuta 2018. Kaikkien muiden tietojen osalta ennusteessa on otettu huomioon 30. tammikuuta käytettävissä olleet tiedot.

Tästä vuodesta alkaen Euroopan komissio julkaisee jälleen vuosittain kaksi kattavaa ennustetta (keväällä ja syksyllä) ja kaksi väliennustetta (talvella ja kesällä) niiden kolmen kattavan ennusteen sijaan, jotka se on julkaissut vuosittain talvella, keväällä ja syksyllä vuodesta 2012 alkaen.

Väliennusteet kattavat vuosittaisen ja neljännesvuosittaisen BKT:n ja inflaation kuluvana vuonna ja sitä seuraavina vuosina kaikkien jäsenvaltioiden ja euroalueen osalta sekä yhteenlaskettuna koko EU:n osalta.

Tämä muutos merkitsee paluuta aikaisempaan ennustesykliin. Sen myötä komission ennusteaikataulu on jälleen muiden instituutioiden (esim. Euroopan keskuspankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD) aikataulun mukainen.

Lisätietoja

– Asiakirja kokonaisuudessaan: Talven 2018 talouden väliennuste

– Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Twitterissä: @VDombrovskis

– Seuraa komissaari Moscovicia Twitterissä: @pierremoscovici

– Seuraa talouden ja rahoituksen pääosastoa Twitterissä: @ecfin

– Lehdistötiedote: Syksyn 2017 talousennuste: kasvu jatkuu muuttuvassa poliittisessa toimintaympäristössä

– Asiakirja kokonaisuudessaan: Syksyn 2017 talousennuste

IP/18/604

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar