Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2018

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ξεπέρασαν τις περυσινές προβλέψεις, καθώς συνεχίζεται η μετάβαση από την οικονομική ανάκαμψη στην οικονομική επέκταση. Τόσο η ζώνη του ευρώ όσο και οι οικονομίες της ΕΕ εκτιμάται ότι κατέγραψαν ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2017, τον υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτές οι θετικές επιδόσεις αναμένεται να συνεχιστούν το 2018 και το 2019, με ρυθμούς ανάπτυξης 2,3% και 2,0 %, αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες και η ισχυρή ανάπτυξη προβλέπεται να συνεχιστεί το επόμενο έτος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη αυτής της ανάπτυξης θα γίνουν αισθητά απ΄όλους τους Ευρωπαίους, καθώς και να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές και να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή οικονομία μπήκε στο 2018 με εξαιρετική υγεία. Η ζώνη του ευρώ γνωρίζει ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε να δούμε από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η ανεργία και τα ελλείμματα συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία και οι επενδύσεις αρχίζουν επιτέλους να αυξάνονται ουσιαστικά. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πιο ισόρροπη απ΄ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία και μπορεί να είναι και πιο βιώσιμη, με την προϋπόθεση να συνεχίσουμε εφαρμόζουμε έξυπνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές. Το παράθυρο ευκαιρίας για τις μεταρρυθμίσεις δεν θα παραμείνει ανοικτό για πάντα: τώρα είναι η στιγμή να λάβουμε τις αναγκαίες φιλόδοξες αποφάσεις με στόχο την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.»

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερός

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2017 εκτιμάται τώρα σε 2,4%, ποσοστό μεγαλύτερο από το 2,2% για τη ζώνη του ευρώ και το 2,3% για την ΕΕ σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 2018 και το 2019 έχουν επίσης αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με τον Νοέμβριο τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για τις οικονομίες της ΕΕ: από 2,1% σε 2,3% για φέτος και από 1,9% σε 2,0 % για το 2019. Αυτό είναι αποτέλεσμα, αφενός, μιας ισχυρότερης κυκλικής δυναμικής στην Ευρώπη όπου οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να βελτιώνονται και το οικονομικό κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό και, αφετέρου, της ισχυρότερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του εμπορίου.

Η ισχυρή ζήτηση, το υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και οι θετικές συνθήκες χρηματοδότησης φαίνεται να ευνοούν τις επενδύσεις κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις.

Οι προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα

Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις ασταθείς τιμές της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος καθώς η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας μειώνεται με αργό ρυθμό και οι μισθολογικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Ο ονομαστικός πληθωρισμός θα συνεχίσει να αντικατοπτρίζει τη σημαντική επίδραση των τιμών της ενέργειας και προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρά. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έφθασε στο 1,5% το 2017. Προβλέπεται να παραμείνει στο 1,5% το 2018 και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,6% το 2018.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις είναι ισορροπημένοι και ανοδικοί βραχυπρόθεσμα

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν αυτές τις προβλέψεις ανάπτυξης παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να υπερβεί τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμα, όπως καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην οικονομία. Μεσοπρόθεσμα, οι υψηλές τιμές των περιουσιακών στοιχείων στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ενδεχομένως να επηρεαστούν αρνητικά λόγω της επανεκτίμησης των κινδύνων και των θεμελιωδών μεγεθών. Οι κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων λόγω της αβέβαιης έκβασης των διαπραγματεύσεων για το Brexit εξακολουθούν να υφίστανται, όπως και εκείνοι που συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις και τη στροφή προς πιο εσωστρεφείς και προστατευτικές πολιτικές.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια καθαρά τεχνική παραδοχή για το 2019

Δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβλέψεις μας για το 2019 βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή για διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό γίνεται μόνο για τους σκοπούς των προβλέψεων και δεν επηρεάζει καθόλου τις συνομιλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 50.

Ιστορικό

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα σύνολο τεχνικών παραδοχών που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Ιανουαρίου 2018. Για όλες τις υπόλοιπες εισροές στοιχείων, οι προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη στοιχεία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

Από αυτό το έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύει εκ νέου δύο ολοκληρωμένες προβλέψεις (εαρινές και φθινοπωρινές ) και δύο ενδιάμεσες προβλέψεις (χειμερινές και θερινές) ετησίως, αντί των τριών συνολικών προβλέψεων τον χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο, όπως πράττει κάθε χρόνο από το 2012.

Οι ενδιάμεσες προβλέψεις θα καλύπτουν τα ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό κατά το τρέχον έτος και τα επόμενα έτη για όλα τα κράτη μέλη και για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μια επιστροφή στο προηγούμενο μοντέλο προβλέψεων της Επιτροπής και ευθυγραμμίζει εκ νέου το χρονοδιάγραμμα των προβλέψεων της Επιτροπής με το χρονοδιάγραμμα άλλων οργανισμών (π.χ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες

-Πλήρες κείμενο: Χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018:

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @ VDombrovskis

Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @ pierremoscovici

Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ ecfin

-Δελτίο Τύπου: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2017: συνέχιση της ανάπτυξης σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο πολιτικής

-Πλήρες κείμενο: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2017

IP/18/604

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar