Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Foreløbig økonomisk prognose — vinter 2018: Et solidt og vedvarende opsving

Bruxelles, den 7. februar 2018

Vækstraterne for euroområdet og EU overstiger forventningerne fra sidste år, da overgangen fra økonomisk genopretning til opsving fortsætter. Euroområdet og EU's økonomier anslås begge at have haft en vækst på 2,4 % i 2017, hvilket er den kraftigste vækst i et årti.

De solide resultater forventes at fortsætte i 2018 og 2019 med en vækst på henholdsvis 2,3 % og 2,0 % i både euroområdet og EU.

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, som har ansvaret for euroen og den sociale dialog samt for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Den europæiske økonomi er bedre end forventet, og den solide vækst ser ud til at fortsætte næste år. Vi bør fortsætte vores indsats for at sikre, at alle europæere nyder godt af de fordele, væksten bringer med sig. Vi bør udnytte de gode tider til at gøre vores økonomier mere modstandsdygtige og styrke den Den Økonomiske og Monetære Union."

Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Europas økonomi er trådt ind i 2018 ved godt helbred. Euroområdet har vækstrater, der ikke er set siden før den finansielle krise. Arbejdsløshed og underskud falder fortsat, og der sker nu endelig en stigning i investeringerne på meningsfuld vis. Den økonomiske vækst er også mere afbalanceret end for et årti siden, og den kan — hvis vi forfølger intelligente strukturelle reformer og ansvarlige skattepolitikker — også blive mere varig. Dette vindue af reformmuligheder vil ikke stå åbent for evigt: Tidspunktet for at træffe de nødvendige ambitiøse beslutninger for at styrke Den Økonomiske og Monetære Union er kommet."

Væksten ser ud til at fortsætte

Den BNP-vækst på 2,4 %, der nu anslås for 2017, ligger over fremskrivningerne på 2,2 % for euroområdet og 2,3 % for EU i den økonomiske efterårsprognose fra november. Vækstprognoserne for 2018 og 2019 er også blevet hævet siden november for både euroområdet og EU's økonomier: fra 2,1 % til 2,3 % for indeværende år og fra 1,9 % til 2,0 % for 2019. Dette er et resultat af både en stærkere cyklisk fremdrift i Europa, hvor arbejdsmarkederne fortsat bliver bedre, og forventningerne til økonomien er særligt høje, og en genoptagelse af den globale økonomiske aktivitet og handel, der er større end forventet.

Stor efterspørgsel, høj kapacitetsudnyttelse og forbedrede finansieringsvilkår forventes at fremme investeringer i løbet af prognoseperioden.

Der er fortsat udsigt til lav inflation

Kerneinflationen, der ikke tager hensyn til svingende priser på energi og uforarbejdede fødevarer, forventes fortsat at være lav, da stilstanden på arbejdsmarkedet kun langsomt aftager, og lønpresset stadig er under kontrol. Den samlede inflation vil fortsat afspejle den betydelige indflydelse, energipriserne har, og forventes at stige moderat. Inflationen i euroområdet nåede op på 1,5 % i 2017. Den forventes at forblive på 1,5 % i 2018 og at stige til 1,6 % i 2019.

Risiciene er afbalancerede med opadrettede risici på kort sigt

Risiciene i forbindelse med denne vækstprognose forbliver generelt afbalancerede. Den økonomiske vækst vil — som de høje forventninger til økonomien indikerer — kunne overstige forventningerne på kort sigt. På mellemlang sigt vil de høje globale aktivpriser kunne være sårbare over for en revurdering af risici og underliggende forhold. Der er fortsat nedadrettede risici i forbindelse med det usikre resultat af Brexit-forhandlingerne og i forbindelse med geopolitiske spændinger og et skifte mod mere indadskuende og protektionistiske politikker.

For UK gælder en rent teknisk antagelse for 2019

I betragtning af de igangværende forhandlinger om betingelserne for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU bygger fremskrivningerne for 2019 på rent tekniske antagelser om status quo i handelsforbindelserne mellem EU-27 og UK. Dette er alene af hensyn til fremskrivningerne og påvirker på ingen måde de verserende forhandlinger under artikel 50.

Baggrund

Denne prognose bygger på en række tekniske antagelser vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser med skæringsdato den 26. januar 2018. For alle andre indgående data tager denne prognose hensyn til oplysninger frem til den 30. januar.

Fra i år vil Europa-Kommissionen gå tilbage til hvert år at offentliggøre to omfattende prognoser (forår og efterår) og to foreløbige prognoser (vinter og sommer) i stedet for de tre omfattende prognoser vinter, forår og efterår, som den har udarbejdet hvert år siden 2012.

De foreløbige prognoser vil dække den årlige og kvartalsvise udvikling i BNP og inflationen for det indeværende år og de kommende år for alle medlemsstaterne og euroområdet samt de samlede tal for EU.

Dette skifte er en tilbagevenden til det tidligere prognosemønster for at bringe Kommissionens prognosticering på linje med praksis i andre institutioner (f.eks. Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Valutafond og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling).

Yderligere oplysninger

— Hele dokumentet: Foreløbig økonomisk prognose — vinter 2018

— Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

— Følg kommissær Pierre Moscovici på Twitter: @pierremoscovici

— Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin

— Pressemeddelelse: Økonomisk prognose efteråret 2017: Fortsat vækst i en omskiftelig politisk situation

— Hele dokumentet: Økonomisk prognose efteråret 2017

IP/18/604

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar