Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Gränsförvaltning: EU undertecknar avtal med Albanien om samarbete med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Tirana den 5 oktober 2018

Den 5 oktober 2018 undertecknade Europeiska unionen ett avtal med Albanien om samarbete inom gränsförvaltning mellan Albanien och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

Avtalet undertecknades på EU:s vägnar av Herbert Kickl, Österrikes inrikesminister och rådets ordförande, Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, och av inrikesminister Fatmir Xhafaj på Albaniens vägnar.

– Utmaningarna när det gäller migration och säkerhet stannar inte vid våra yttre gränser, säger Dimitris Avrampoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Vi bör heller inte stanna upp. Ett Europa som skyddar är ett Europa som samarbetar med partnerländer i grannskapet och längre bort. Dagens avtal med Albanien – det första i sitt slag med ett tredjeland – är en milstolpe i EU:s yttre samarbete för gränsförvaltning. Jag hoppas att detta kommer att bana väg för ett större samarbete med hela Västra Balkan.

– Införandet av nya åtgärder för att förbättra kontrollen vid EU:s yttre gränser har lett till en betydande minskning av olagliga gränspassager, säger Österrikes inrikesminister Herbert Kickl. Men mer kan fortfarande göras. Samarbetet med våra grannar är särskilt viktigt. Detta avtal kommer att göra det möjligt för oss att öka vårt stöd till Albanien i fråga om gränsförvaltning.

Detta avtal gör det möjligt för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att samordna det operativa samarbetet mellan EU:s medlemsländer och Albanien om förvaltningen av EU:s yttre gränser. Den europeiska gräns- och kustbevakningen kommer att kunna vidta åtgärder vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsländer och Albanien. Detta kan omfatta insatser på Albaniens territorium, med Albaniens medgivande.

Den verksamhet som ingår i avtalet syftar till att bekämpa irreguljär migration, i synnerhet plötsliga förändringar i migrationsströmmarna, och gränsöverskridande brottslighet, och kan innefatta tillhandahållande av ökat tekniskt och operativt bistånd vid gränsen. För varje insats ska en plan överenskommas mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Albanien.

Vad händer nu?

Förslaget till beslut om ingående av avtalet har skickats till Europaparlamentet, som kommer att uppmanas att ge sitt samtycke för att avtalet ska ingås.

Bakgrund

Dagens statusavtal med Albanien är det första som ingås med ett partnerland. I december 2017 inleddes förhandlingar med Albanien och utkastet till statusavtal paraferades av kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos och Albaniens inrikesminister Xhafaj i februari. Rådet bemyndigade undertecknandet av avtalet den 13 juli 2018.

Utkast till statusavtal paraferades med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (den 18 juli) och Serbien (den 20 september). Förhandlingar pågår med Montenegro samt Bosnien och Hercegovina.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kan utstationera personal och genomföra gemensamma insatser i EU:s grannländer, om det finns ett statusavtal mellan EU och landet i fråga. I september föreslog kommissionen ytterligare förstärkning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och att ge byrån rätt ambitionsnivå, så att man kan delta i gemensamma insatser och utstationera personal i länder som inte ligger i EU:s omedelbara närhet.

Läs mer

Statusavtal mellan Europeiska unionen och Albanien om insatser som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien

Pressmeddelande: Gränsförvaltning: Europeiska gräns- och kustbevakning stärker sitt operativa samarbete med Albanien

Pressmeddelande: En europeisk gräns- och kustbevakning: avtal om operativt samarbete klart med Serbien

Pressmeddelande: En europeisk gräns- och kustbevakning: avtal om operativt samarbete klart med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

IP/18/6004


Side Bar