Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Upravljanje meja: EU podpisala sporazum z Albanijo o sodelovanju v zvezi z evropsko mejno in obalno stražo

Tirana, 5. oktobra 2018

Evropska unija je 5. oktobra 2018 z Albanijo podpisala sporazum o sodelovanju med Albanijo in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) pri upravljanju meja.

Sporazum sta v imenu EU podpisala avstrijski minister za notranje zadeve in predsednik Sveta Herbert Kickl ter komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos, v imenu Albanije pa minister za notranje zadeve Fatmir Xhafaj.

Dimitris Avramopulos, komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo, je dejal: „Migracijski in varnostni izzivi se ne ustavijo na naših zunanjih mejah, zato se tudi mi ne smemo. Evropa, ki varuje, je Evropa, ki sodeluje s partnerskimi državami v svojem sosedstvu in drugod. Današnji sporazum z Albanijo, ki je prvi tovrstni sporazum s tretjo državo, je mejnik v zunanjem sodelovanju EU pri upravljanju meja. Upam, da bo utrl pot tesnejšemu sodelovanju s celotno regijo Zahodnega Balkana.“

Herbert Kickl, avstrijski minister za notranje zadeve, je povedal: „Z uvedbo novih ukrepov za izboljšanje nadzora na zunanjih mejah EU se je število nezakonitih prehodov meje znatno zmanjšalo. Vendar je mogoče storiti še več. Pri tem je zlasti pomembno sodelovanje s sosednjimi državami. Ta sporazum nam bo omogočil, da bomo okrepili podporo Albaniji na področju upravljanja meja.“

Ta sporazum Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogoča usklajevanje operativnega sodelovanja med državami članicami EU in Albanijo pri upravljanju zunanjih meja EU. Evropska mejna in obalna straža bo lahko na zunanji meji izvajala ukrepe, v katere bodo vključene ena ali več sosednjih držav članic in Albanija. To lahko vključuje intervencije na albanskem ozemlju, če se Albanija s tem strinja.

Dejavnosti, ki jih sporazum zajema, so namenjene obravnavanju nedovoljenih migracij, zlasti nenadnih sprememb migracijskih tokov, in boju proti čezmejnemu kriminalu, vključujejo pa lahko zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči na meji. Za vsako operacijo se morata Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter Albanija dogovoriti o načrtu.

Nadaljnji koraki

Osnutek sklepa o sklenitvi sporazuma je bil poslan Evropskemu parlamentu, ki je pozvan, naj sporazum odobri in s tem omogoči njegovo sklenitev.

Ozadje

Današnji sporazum o statusu z Albanijo je prvi tovrstni sporazum s tretjo državo. Pogajanja z Albanijo so se začela decembra 2017, osnutek sporazuma o statusu pa sta februarja parafirala komisar Avramopulos in albanski minister za notranje zadeve Xhafaj. Svet je nato 13. julija 2018 odobril podpis sporazuma.

Osnutka sporazumov o statusu sta bila parafirana že z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (18. julija) in Srbijo (20. septembra). Pogajanja s Črno goro ter Bosno in Hercegovino še potekajo.

Evropska agencija za mejno in obalno stražo lahko na podlagi predhodno sklenjenega sporazuma o statusu med Evropsko unijo in zadevno državo izvaja napotitve in skupne operacije na ozemlju sosednjih držav nečlanic EU. Komisija je septembra predlagala nadaljnjo okrepitev evropske mejne in obalne straže, da bi se ji zagotovila ustrezna raven ambicioznosti ter omogočile skupne operacije in napotitve v države zunaj neposrednega sosedstva EU.

Več informacij

Sporazum o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji

Sporočilo za medije: Upravljanje meja: Evropska agencija za mejno in obalno stražo okrepila operativno sodelovanje z Albanijo

Sporočilo za medije: Evropska mejna in obalna straža: dosežen sporazum o operativnem sodelovanju s Srbijo

Sporočilo za medije: Evropska mejna in obalna straža: dosežen sporazum o operativnem sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

 

IP/18/6004


Side Bar