Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Riadenie hraníc: EÚ podpísala dohodu s Albánskom o spolupráci v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

Tirana 5. október 2018

5. októbra 2018 podpísala Európska únia dohodu s Albánskom o spolupráci v oblasti riadenia hraníc medzi Albánskom a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).

V mene EÚ dohodu podpísali rakúsky minister vnútra a predseda Rady Herbert Kickl a komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a v mene Albánska ju podpísal minister vnútra Fatmir Xhafaj.

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo: „Migračné a bezpečnostné problémy sa nezastavia na našich vonkajších hraniciach. Ani my by sme nemali poľaviť naše úsilie. Naša vízia Európy, ktorá chráni, znamená Európu, ktorá spolupracuje nielen s partnerskými krajinami vo svojom susedstve, ale aj mimo neho. Dnešná dohoda s Albánskom je prvá dohoda tohto druhu s treťou krajinou a predstavuje míľnik v rámci vonkajšej spolupráce EÚ v oblasti riadenia hraníc. Dúfam, že nám otvorí dvere k lepšej spolupráci s celým regiónom západného Balkánu.“

Herbert Kickl, rakúsky minister vnútra: „Zavedenie nových opatrení na zlepšenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ viedlo k výraznému zníženiu nelegálneho prekročenia hraníc. Stále však možno urobiť viac. Obzvlášť dôležitá je spolupráca s našimi susedmi. Táto dohoda nám umožní poskytnúť Albánsku vyššiu podporu v oblasti riadenia hraníc.

Dohoda umožňuje Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž koordinovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a Albánskom v oblasti riadenia vonkajších hraníc EÚ. Európska pohraničná a pobrežná stráž bude môcť zakročiť na vonkajšej hranici s účasťou jedného alebo viacerých susedných členských štátov a Albánska. Dohoda zahŕňa aj možnú intervenciu na albánskom území so súhlasom Albánska.

Zároveň vytvára rámec pre činnosti, ktoré sú zamerané na riešenie nelegálnej migrácie, najmä náhlych zmien v migračných tokoch a cezhraničnej trestnej činnosti. Takisto umožňuje poskytovanie zvýšenej technickej a operatívnej pomoci na hraniciach. Pre každú operáciu si musí Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž s Albánskom dohodnúť osobitný plán.

Ďalšie kroky

Návrh rozhodnutia o uzavretí dohody bol zaslaný Európskemu parlamentu so žiadosťou, aby vyjadril súhlas s uzavretím dohody.

Súvislosti

Dnešná dohoda o štatúte s Albánskom je prvou takouto dohodou s treťou krajinou. Rokovania s Albánskom sa začali v decembri 2017 a návrh dohody o štatúte parafovali komisár Avramopoulos a albánsky minister vnútra Xhafaj vo februári. Podpísanie dohody následne 13. júla 2018 schválila Rada.

Okrem toho boli parafované aj návrhy dohôd o štatúte s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko (18. júla) a so Srbskom (20. septembra). Stále prebiehajú rokovania s Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž môže nasadzovať tímy a vykonávať spoločné operácie na území krajín susediacich s EÚ; s príslušnou krajinou však musí Európska únia najskôr uzavrieť dohodu o štatúte. V septembri navrhla Komisia ďalšie posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré zreálni očakávania členských štátov s jej skutočnými možnosťami a umožní spoločné operácie a nasadzovanie v krajinách, ktoré bezprostredne nesusedia s EÚ.

Ďalšie informácie

Dohoda o štatúte medzi EÚ a Albánskom v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánsku

Tlačová správa Riadenie hraníc: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž posilňuje operačnú spoluprácu s Albánskom

Tlačová správa: Európska pohraničná a pobrežná stráž: dohoda o operačnej spolupráci so Srbskom

Tlačová správa: Európska pohraničná a pobrežná stráž: dohoda o operačnej spolupráci s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko

 

IP/18/6004


Side Bar