Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Gestionarea frontierelor: UE semnează un acord cu Albania privind cooperarea cu poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european

Tirana, 5 octombrie 2018

La 5 octombrie 2018, Uniunea Europeană a semnat un acord cu Albania în vederea cooperării în domeniul gestionării frontierelor între această țară și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex).

Acordul a fost semnat în numele UE de Herbert Kickl, ministru de interne al Austriei și președinte al Consiliului, și de Dimitris Avramopoulos, comisar pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, iar în numele Albaniei de ministrul de interne Fatmir Xhafaj.

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Provocările legate de migrație și securitate nu se opresc la frontierele noastre externe, deci nici eforturile noastre nu ar trebui să se oprească la frontiere. O Europă care oferă protecție este o Europă care cooperează cu țările partenere din vecinătatea sa și dincolo de aceasta. Acordul de astăzi cu Albania – primul de acest fel semnat cu o țară terță – marchează un moment de referință pentru cooperarea externă în domeniul gestionării frontierelor. Sper că acesta va pune bazele unei cooperări mai strânse cu întreaga regiune a Balcanilor de Vest.

Herbert Kickl, ministrul de interne al Austriei, a declarat: „Introducerea unor noi măsuri de îmbunătățire a controalelor la frontierele externe ale UE a dus la o scădere semnificativă a numărului de treceri ilegale ale frontierei. Dar se poate face și mai mult. Cooperarea cu vecinii noștri este deosebit de importantă. Acest acord ne va permite să sprijinim Albania în domeniul gestionării frontierelor.

În temeiul acestui acord, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va putea să coordoneze cooperarea operațională dintre statele membre ale UE și Albania în domeniul gestionării frontierelor externe ale UE. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european va putea desfășura activități la frontierele externe, la care vor participa unul sau mai multe state membre învecinate și Albania. Vor fi posibile inclusiv intervenții pe teritoriul albanez, cu aprobarea Albaniei.

Activitățile prevăzute de acord au ca scop combaterea migrației neregulamentare, în special a schimbărilor bruște ale fluxurilor de migrație, și a criminalității transfrontaliere. Acestea pot include furnizarea unei asistențe tehnice și operaționale sporite la frontieră. Fiecare operațiune va trebui să se desfășoare pe baza unui plan convenit între Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pe de o parte, și Albania, pe de altă parte.

Etapele următoare

Proiectul de decizie privind încheierea acordului a fost trimis Parlamentului European, care va fi invitat să îl aprobe pentru ca acordul să poată fi încheiat.

Context

Acordul privind statutul semnat astăzi cu Albania este primul acord încheiat cu o țară terță. Negocierile cu Albania au început în decembrie 2017, iar proiectul de acord privind statutul a fost parafat de comisarul Avramopoulos și de ministrul de interne albanez Xhafaj în luna februarie. Consiliul a autorizat semnarea acordului la 13 iulie 2018.

Proiectele de acord privind statutul cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și cu Serbia au fost deja parafate la 18 iulie și, respectiv, la 20 septembrie. Negocierile cu Muntenegru și cu Bosnia și Herțegovina sunt în curs de desfășurare.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate să trimită echipe și să efectueze operațiuni comune pe teritoriul unor țări terțe vecine, sub rezerva încheierii în prealabil a unui acord privind statutul între Uniunea Europeană și țara în cauză. În septembrie, Comisia a propus consolidarea suplimentară a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, conferindu-i un nivel de ambiție corespunzător și permițând desfășurarea de efective și derularea de operațiuni comune în țări situate în afara vecinătății imediate a UE.

Informații suplimentare

Acord privind statutul încheiat între UE și Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Albania

Comunicat de presă: Gestionarea frontierelor: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă consolidează cooperarea operațională cu Albania

Comunicat de presă: Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: s-a ajuns la un acord privind cooperarea operațională cu Serbia

Comunicat de presă: Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: încheierea unui acord privind cooperarea operațională cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

 

IP/18/6004


Side Bar