Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Grensbeheer: EU ondertekent overeenkomst met Albanië over samenwerking met Europese grens- en kustwacht

Tirana, 5 oktober 2018

Op 5 oktober 2018 heeft de Europese Unie een overeenkomst met Albanië ondertekend over samenwerking op het gebied van grensbeheer tussen Albanië en het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex).

De overeenkomst werd namens de EU ondertekend door Herbert Kickl, Oostenrijks minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Raad, en Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap. Namens Albanië ondertekende Fatmir Xhafaj, Albanees minister van Binnenlandse Zaken.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "De problemen op het gebied van migratie en veiligheid stoppen niet aan onze buitengrenzen. En ook voor ons is dat geen optie. Een Europa dat beschermt, is een Europa dat samenwerkt met partnerlanden in haar nabuurschap en daarbuiten. De vandaag ondertekende overeenkomst met Albanië – de eerste van deze soort met een derde land — is een mijlpaal voor de externe samenwerking van de EU op het gebied van grensbeheer. Ik hoop dat dit de weg zal effenen voor meer samenwerking met de hele Westelijke Balkan.

Herbert Kickl, Oostenrijks minister van Binnenlandse Zaken: "Dankzij de nieuwe maatregelen ter verbetering van controles aan de buitengrenzen van de EU is het aantal illegale grensoverschrijdingen sterk gedaald. Er kan echter nog meer kan worden gedaan. Samenwerking met onze buurlanden is bijzonder belangrijk. Door deze overeenkomst zullen wij Albanië beter kunnen ondersteunen op het gebied van grensbeheer.

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap kan door deze overeenkomst de operationele samenwerking tussen de EU-lidstaten en Albanië op het gebied van het beheer van de buitengrenzen van de EU coördineren. De Europese grens- en kustwacht zal kunnen optreden aan de buitengrenzen tussen Albanië en de aangrenzende lidstaten. Dit kan ook interventies op Albanees grondgebied inhouden, op voorwaarde dat Albanië daarmee instemt.

De activiteiten die onder de overeenkomst vallen, zijn gericht op de aanpak van irreguliere migratie, met name plotselinge veranderingen in migratiestromen en grensoverschrijdende criminaliteit, en kunnen impliceren dat aan de grens intensievere operationele en technische bijstand wordt verleend. Voor elke operatie moet tussen het Europees Grens- en kustwachtagentschap en Albanië een plan worden overeengekomen.

Volgende stappen

Het ontwerpbesluit betreffende de sluiting van de overeenkomst is toegezonden aan het Europees Parlement, dat om goedkeuring zal worden verzocht zodat de overeenkomst kan worden gesloten.

Achtergrond

De vandaag ondertekende statusovereenkomst met Albanië is de eerste van dit type. De onderhandelingen met Albanië zijn in december 2017 begonnen en de ontwerpstatusovereenkomst werd in februari door commissaris Avramopoulos en Albanees minister van Binnenlandse Zaken Xhafaj geparafeerd. Vervolgens verleende de Raad op 13 juli 2018 machtiging tot ondertekening van de overeenkomst.

Er zijn ook al ontwerpstatusovereenkomsten geparafeerd met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (op 18 juli) en met Servië (op 20 september). Met Montenegro en Bosnië en Herzegovina wordt nog onderhandeld.

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap kan missies en gezamenlijke operaties uitvoeren op het grondgebied van naburige derde landen, mits van tevoren een statusovereenkomst is gesloten tussen de Europese Unie en het betrokken land. In september heeft de Commissie voorgesteld de Europese grens- en kustwacht verder te versterken, het ambitieniveau op te krikken en gezamenlijke operaties en missies in landen buiten de onmiddellijke nabijheid van de EU mogelijk te maken.

Voor meer informatie

Statusovereenkomst tussen de EU en Albanië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert

Persbericht: Border management: European Border and Coast Guard Agency strengthens operational cooperation with Albania

Persbericht: Europese grens- en kustwacht: overeenkomst over operationele samenwerking met Servië bereikt

Persbericht: Europese grens- en kustwacht: overeenkomst over operationele samenwerking bereikt met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

 

IP/18/6004


Side Bar