Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Robežu pārvaldība: ES un Albānija paraksta Eiropas robežu un krasta apsardzes sadarbības nolīgumu

Tirana, 2018. gada 5. oktobrī

Eiropas Savienība un Albānija 2018. gada 5. oktobrī parakstīja nolīgumu par sadarbību robežu pārvaldības jomā, proti, nolīgumu starp Albāniju un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex).

Nolīgumu ES vārdā parakstīja Austrijas iekšlietu ministrs un ES Padomes priekšsēdētājs Herberts Kikls (Kickl) un Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls, bet Albānijas vārdā – iekšlietu ministrs Fatmir Xhafaj.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: "Ar migrāciju un drošību saistītās problēmas nebeidzas pie mūsu ārējām robežām. Arī mūsu darbs nebeidzas tur. Eiropai, kas aizsargā, ir jāsadarbojas ar partneriem tuvējās kaimiņvalstīs un arī citviet. Šodien parakstītais nolīgums ar Albāniju – pirmais šāda veida nolīgums ar trešo valsti – ir jauns panākums ES ārējā sadarbībā robežu pārvaldības jomā. Ceru, ka tā ietekmē sadarbība paplašināsies, proti, visa Rietumbalkānu reģiona mērogā.

Austrijas iekšlietu ministrs Herberts Kikls teica: "Līdz ar jaunu pasākumu ieviešanu nolūkā uzlabot pārbaudes pie ES ārējām robežām ir ievērojami samazinājies nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu skaits. Tomēr vēl ir daudz darāmā. Sadarbība ar mūsu kaimiņvalstīm ir īpaši svarīga. Šis nolīgums dos iespēju palielināt mūsu atbalstu Albānijai robežu pārvaldības jomā.”

Šis nolīgums Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru iespēju koordinēt darbības sadarbību starp ES dalībvalstīm un Albāniju attiecībā uz ES ārējo robežu pārvaldību. Eiropas Robežu un krasta apsardze varēs veikt pasākumus pie ārējās robežas, iesaistot vienu vai vairākas pierobežas dalībvalstis un Albāniju. Tas var ietvert operācijas Albānijas teritorijā, ja Albānija tam piekrīt.

Ar nolīgumā iekļautajiem pasākumiem ir paredzēts risināt neatbilstīgas migrācijas problēmu, it īpaši pēkšņas izmaiņas migrācijas plūsmās, un pārrobežu noziedzības problēmu; tas paredz arī iespējas pie robežas sniegt pastiprinātu tehnisko un operācijām paredzētu palīdzību. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un Albānijai vēl ir jāvienojas par ikvienas šādas operācijas plānu.

Nākamie pasākumi

Lēmumprojekts par nolīguma noslēgšanu ir nosūtīts Eiropas Parlamentam; tas tiks aicināts dot savu piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Konteksts

Šodien parakstītais statusa nolīgums ar Albānija ir pirmais, kas tiek noslēgts ar trešo valsti. Pārrunas ar Albāniju sākās 2017. gada decembrī, un komisārs Avramopuls un Albānijas iekšlietu ministrs Xhafaj februārī parafēja statusa nolīguma projektu. Pēc tam, 2018. gada 13. jūlijā Padome apstiprināja nolīguma parakstīšanu.

Statusa nolīgumu projekti jau ir parafēti ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (18. jūlijā) un ar Serbiju (20. septembrī). Vēl norisinās sarunas ar Melnkalni un Bosniju un Hercegovinu.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra var veikt izvietošanas misijas un kopīgas operācijas kaimiņvalstu teritorijā ārpus ES, ja vien iepriekš noslēgts statusa nolīgums starp Eiropas Savienību un attiecīgo valsti. Septembrī Komisija ierosināja papildus nostiprināt Eiropas Robežu un krasta apsardzi, panākot tai nepieciešamo vērienīguma pakāpi un dodot tai iespēju veikt kopīgas operācijas un izvietošanas misijas ne vien ES tiešajās kaimiņvalstīs, bet arī citviet.

Papildu informācija

Statusa nolīgums starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku par darbībām, ko Albānijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Paziņojums presei: Robežu pārvaldība: European Border and Coast Guard Agency strengthens operational cooperation with Albania

Paziņojums presei: Eiropas Robežu un krasta apsardze: panākta vienošanās par operatīvo sadarbību ar Serbiju

Paziņojums presei: Eiropas Robežu un krasta apsardze: Eiropas robežu un krasta apsardze: operatīvās sadarbības nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

 

IP/18/6004


Side Bar