Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Rajaturvallisuus: Albania yhteistyöhön eurooppalaisen raja- ja merivartioston kanssa

Tirana 5. lokakuuta 2018

Euroopan unioni ja Albania allekirjoittivat 5. lokakuuta 2018 sopimuksen rajaturvallisuutta koskevasta yhteistyöstä Albanian ja Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) välillä.

EU:n puolesta sopimuksen allekirjoittivat Itävallan sisäministeri ja neuvoston puheenjohtaja Herbert Kickl ja muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos. Albanian puolesta sopimuksen allekirjoitti sisäministeri Fatmir Xhafaj.

Komissaari Dimitris Avramopoulos muistuttaa, että muuttoliike- ja turvallisuushaasteet eivät pysähdy EU:n ulkorajoille. Hänen mukaansa suojelevan EU:n pitäisi tehdä yhteistyötä kumppanimaidensa kanssa niin lähellä kuin kauempanakin. ”Tänään Albanian kanssa tehty sopimus on merkkipaalu EU:n rajaturvallisuutta koskevassa ulkoisessa yhteistyössä. Se on myös ensimmäinen laatuaan kolmannen maan kanssa. Toivon, että sopimuksen myötä yhteistyö koko Länsi-Balkanin alueen kanssa lisääntyy”, sanoo Avramopoulos.

Itävallan sisäministerin Herbert Kicklin mukaan uusilla toimilla on parannettu valvontaa EU:n ulkorajoilla. Tämä on vähentänyt merkittävästi laittomien rajanylitysten määrää, mutta enemmänkin voitaisiin tehdä. ”Yhteistyö naapurimaiden kanssa on erityisen tärkeää. Tämän sopimuksen ansiosta voimme lisätä tukeamme Albanialle rajaturvallisuuden alalla”, toteaa Kickl.

Sopimuksen ansiosta Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi koordinoida EU:n ulkorajojen valvontaa koskevaa operatiivista yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja Albanian välillä. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto voi toteuttaa ulkorajoilla toimia, joissa on mukana yksi tai useampi naapurijäsenvaltio ja Albania. Albanian suostumuksella myös interventio Albanian alueella on mahdollinen.

Sopimukseen sisältyvillä toimilla pyritään torjumaan sääntöjenvastaista muuttoliikettä varsinkin silloin, kun muuttovirroissa tapahtuu äkillisiä muutoksia, sekä rajat ylittävää rikollisuutta. Sopimuksen puitteissa voidaan myös antaa enemmän teknistä ja operatiivista apua rajalla. Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Albanian on hyväksyttävä suunnitelma jokaista operaatiota varten.

Seuraavat vaiheet

Ehdotus sopimuksen tekemisestä on toimitettu Euroopan parlamentille, jota pyydetään hyväksymään sopimuksen tekeminen.

Tausta

Albanian kanssa tänään tehty asemaa koskeva sopimus on ensimmäinen, joka tehdään kolmannen maan kanssa. Neuvottelut Albanian kanssa aloitettiin joulukuussa 2017. Helmikuussa komissaari Avramopoulos ja Albanian sisäministeri Xhafaj parafoivat asemaa koskevan sopimusluonnoksen. Neuvosto antoi 13. heinäkuuta 2018 luvan sopimuksen allekirjoittamiseen.

Asemaa koskevat sopimukset oli jo parafoitu entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (18. heinäkuuta) ja Serbian kanssa (20. syyskuuta). Parhaillaan käydään neuvotteluja Montenegron sekä Bosnia ja Hertsegovinan kanssa.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi nykyään lähettää ryhmiä EU:n lähialueilla sijaitsevien kolmansien maiden alueelle ja toteuttaa niillä yhteisiä operaatioita, jos EU:n ja kyseisen maan välillä on tehty asemaa koskeva sopimus. Komissio ehdotti syyskuussa eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimivaltuuksien lisäämistä. Tarkoitus on määritellä raja- ja merivartioston tavoitteet riittävän kunnianhimoisesti ja mahdollistaa yhteiset operaatiot ja henkilöstön lähettäminen myös sellaisiin maihin, jotka eivät ole EU:n lähinaapureita.

Lisätietoja

Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamista toimista tehty EU:n ja Albanian välinen asemaa koskeva sopimus

Lehdistötiedote: Rajaturvallisuus: Euroopan raja- ja merivartiovirasto tehostaa operatiivista yhteistyötä Albanian kanssa

Lehdistötiedote: Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: Sopimus operatiivisesta yhteistyöstä Serbian kanssa

Lehdistötiedote: Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: operatiivista yhteistyötä koskeva sopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa

 

IP/18/6004


Side Bar