Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

ECOFIN: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην πορεία προς ένα αναμορφωμένο σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημείωσαν σήμερα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις απαραίτητες βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ.

Στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των χωρών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο επιτεύχθηκαν συμφωνίες σ' αυτόν τον τομέα, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην καθημερινή λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο χρειάζεται επειγόντως περαιτέρω σε βάθος μεταρρυθμίσεις.

«Τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή μόλις πριν μερικές εβδομάδες δείχνουν ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χάνουν 150 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ ετησίως. Οι σημερινές συμφωνίες αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και την αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ προς το καλύτερο. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δυναμική και να υπάρξουν συμφωνίες για την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα», δήλωσε μετά τη σύναψη των συμφωνιών ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν:

­- Nέους κανόνες για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ μέχρι την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση του συστήματος. Αυτές οι «προσωρινές λύσεις» αναμένεται να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης και να αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύσει τη σχετική έκθεσή του, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πριν από το 2020.

- Ένα νέο μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις -οι οποίες σήμερα φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή στα περισσότερα κράτη μέλη- με το ευνοϊκότερο καθεστώς που ισχύει σήμερα για τις παραδοσιακές έντυπες εκδόσεις. Η σημερινή απόφαση είναι το τελικό βήμα ώστε η άνιση μεταχείριση των δύο προϊόντων —έντυπων έναντι ψηφιακών— να αποτελεί πλέον παρελθόν. Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για τις μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με την τελευταία πρόταση της Επιτροπής να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ.

- Επίσημη έγκριση νέων κανόνων για την ανταλλαγή περισσότερων πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας για την ποινική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, μεταξύ εθνικών φορολογικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου. Τα στοιχεία σχετικά με τον ΦΠΑ και οι πληροφορίες για τις οργανωμένες συμμορίες που εμπλέκονται στις σοβαρότερες υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα διαβιβάζονται πλέον συστηματικά στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Η βελτίωση του συντονισμού των ερευνών ανάμεσα στα ίδια τα κράτη μέλη καθώς και ανάμεσα στα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες θα διασφαλίσει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανίχνευση και αντιμετώπιση της ραγδαία εξελισσόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.

Εξάλλου, σήμερα οι υπουργοί ενέκριναν επισήμως ενισχυμένους κανόνες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μετρητών εντός και εκτός της ΕΕ, ένα σημαντικό μέτρο στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με τη σημερινή επίσημη έγκριση αναμένεται να ενισχυθούν οι έλεγχοι μετρητών στα άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ με ποσά από 10.000 ευρώ και άνω σε μετρητά, να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές να παρεμβαίνουν για ποσά μικρότερα από το όριο της δήλωσης των 10.000 ευρώ, εφόσον υπάρχουν υποψίες για εγκληματική δραστηριότητα, και να επεκταθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομικά δέματα ή φορτία εμπορευμάτων, στις προπληρωμένες κάρτες και στα είδη υψηλής αξίας, όπως ο χρυσός. Η νομοθεσία θα δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα*.

Ιστορικό

Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην ΕΕ, έχοντας ξεπεράσει το 1 τρισ. ευρώ το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της ΕΕ. Επιπλέον, ένας από τους ιδίους πόρους της ΕΕ βασίζεται στον ΦΠΑ. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι περίπου 150 δισ. ευρώ από έσοδα ΦΠΑ χάνεται κάθε χρόνο λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με την είσπραξη του ΦΠΑ και την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα αποτελούν συνέχεια του σχεδίου δράσης για τον ΦΠΑ με απώτερο στόχο έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2016, και των προτάσεων της Επιτροπής για μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, οι οποίες παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2017.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να κάνουν ένα ακόμη βήμα και να συμφωνήσουν το ταχύτερο δυνατό στην ευρύτερη μεταρρύθμιση με στόχο την πάταξη της απάτης στο σύστημα της ΕΕ για τον ΦΠΑ, όπως προτάθηκε πέρυσι από την Επιτροπή. Η ριζική αυτή μεταρρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις δημόσιες διοικήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις, ώστε αυτό να γίνει αποτελεσματικότερο και απλούστερο ιδίως για τις τελευταίες.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρότεινε φέτος νέες μεταρρυθμίσεις ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να καθορίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ κατά την κρίση τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις προσωρινές λύσεις

*Επικαιροποιήθηκε στις 3/10/18 για αποσαφήνιση ενός διαδικαστικού σημείου

IP/18/5966

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar