Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

ECOFIN: Komise ocenila pokrok na cestě k reformovanému systému DPH v EU

Brusel 2. října 2018

Evropská komise uvítala, že členské státy učinily další pokrok při nezbytném zlepšování systému daně z přidané hodnoty v EU.

Na dnešním zasedání v Lucemburku se ministři financí zemí EU shodli na řešení řady otázek v této oblasti, což by mělo pomoci při každodenním fungování systému DPH v Unii. Ten totiž naléhavě potřebuje rozsáhlou reformu.

„Podle nejnovějších údajů, které Komise zveřejnila před několika týdny, členské státy v oblasti DPH stále přicházejí o 150 miliard eur ročně. Dnešní dohody představují další krok k vyřešení tohoto problému a k zlepšení pravidel pro DPH. Nyní je třeba nepolevit v tempu a dohodnout se na řešení hlubších problémů celého systému,“ prohlásil po uzavření dohod Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla.

Dnes dohodnutá opatření zahrnují:

­– nová pravidla pro zlepšení každodenního fungování stávajícího systému DPH, dokud nebude realizována strategie celkové reformy DPH. Tato tzv. „rychlá řešení“ by měla snížit náklady na dodržování předpisů a zvýšit právní jistotu pro podniky. Jakmile Evropský parlament zveřejní svou zprávu na toto téma, měla by nová pravidla vstoupit v účinnost do roku 2020,

– nové opatření, které členským státům umožní sladit sazby DPH pro elektronické publikace, nyní ve většině členských států zdaněné základní sazbou, s příznivějším režimem, který v současné době platí pro tradiční tištěné publikace. Dnešní rozhodnutí představuje poslední krok, díky němuž se nerovné zacházení s těmito dvěma druhy produktů – papírovými a digitálními – stane minulostí. Tato dohoda je dobrým znamením pro nadcházející diskusi o posledním návrhu Komise, který má zajistit, aby členské státy měly větší flexibilitu při stanovování sazeb DPH tak, jak považují za vhodné,

– formální přijetí nových pravidel pro výměnu informací a posílení spolupráce v oblasti podvodů v souvislosti s DPH mezi vnitrostátními daňovými a donucovacími orgány. Informace o DPH a organizovaných skupinách podílejících se na těch nejzávažnějších případech podvodů budou nyní systematicky sdíleny s donucovacími orgány EU. Zlepšená koordinace vyšetřování mezi samotnými členskými státy a orgány EU zajistí, že bude možné rychle se přemísťující trestnou činnost sledovat a řešit pohotově a účinněji.

V rámci boje proti financování terorismu dnes ministři navíc formálně přijali posílená pravidla za účelem kontroly nezákonných peněžních toků do EU a z EU. Dnes přijatá pravidla povedou ke zpřísnění kontrol hotovosti u osob, které vstupují do EU nebo ji opouštějí s částkou 10 000 eur nebo více v hotovosti, a umožní orgánům jednat i v případě částek nižších, než je prahová hodnota 10 000 eur, pokud existuje podezření na trestnou činnost. Celní kontroly budou rozšířeny na hotovost posílanou v poštovních zásilkách nebo při přepravě zboží, na předplacené karty a na cenné komodity, jako je zlato. Příslušné právní předpisy budou nyní zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a 20 dnů poté vstoupí v platnost*.

Souvislosti

Společný systém DPH hraje na evropském jednotném trhu zásadní roli. Je důležitým a stále významnějším zdrojem příjmů v EU. V roce 2015 se jeho prostřednictvím vybralo přes jeden bilion eur, což odpovídá 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. Nedávné studie ukázaly, že v důsledku problémů spojených s výběrem DPH a podvody v této oblasti uniká každý rok přibližně 150 miliard eur příjmů z DPH.

Opatření, která byla dnes dohodnuta, navazují na akční plán v oblasti DPH na vytvoření jednotné oblasti DPH v EU, který byl představen v dubnu 2016, a na návrhy Komise týkající se prohloubené reformy systému DPH v EU předložené v říjnu 2017.

Členské státy by nyní měly pokročit dále a co nejdříve se dohodnout na zásadnější reformě k omezení podvodů v oblasti DPH v unijním systému, kterou Komise navrhla v loňském roce. Jejím účelem je zlepšit a modernizovat daňový systém pro vlády i podniky, aby byl robustnější a povinnosti podnikatelů jednodušší.

Komise zároveň letos navrhla nové reformy, které by členským státům umožnily stanovit sazby DPH, jak považují za vhodné.

Další informace

Balíček pro DPH v oblasti jednotného digitálního trhu

Akční plán v oblasti DPH

Tisková zpráva o správní spolupráci

Tisková zpráva týkající se „rychlých řešení“

* Aktualizováno 3. října 2018 za účelem vyjasnění z procesního hlediska.

IP/18/5966

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar