Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Állami támogatás: A Bizottság jóváhagyja a Magyarország által a BorsodChem részére nyújtott 45 millió euró összegű beruházási támogatást

Brüsszel, 2018. szeptember 28.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a Magyarország által a BorsodChem Zrt. számára nyújtott 45 millió euró összegű beruházási támogatás összhangban áll az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal. A támogatás az egységes piacon belüli verseny indokolatlan torzítása nélkül fog hozzájárulni az észak-magyarországi régió fejlődéséhez, és csökkenteni fogja a környezeti kockázatokat.

A Magyarország által nyújtott 45 millió euró összegű beruházási támogatás elő fogja segítni a BorsodChem azon tervének megvalósítását, amely szerint összesen 142 millió eurót ruházna be egy anilin előállítására alkalmas új létesítménybe a meglévő kazincbarcikai üzemében, ahol a vállalat jelenleg metiléndifenil-diizocianátot (MDI) gyárt. Az anilin az MDI előállításának alapvető nyersanyaga. Az MDI számos ágazatban (például az építőiparban és a gépjárműiparban) számos termék (például háztartási készülékek, ruházat és lábbeli) előállításához használt vegyület.

A BorsodChem a Wanhua Industrial Group leányvállalata, és jelenleg a Kínában letelepedett anyavállalatától importálja az anilint. Az új anilintermelő üzem megépítése ezért erősíteni fogja a BorsodChem jelenlegi kazincbarcikai előállító üzemének vertikális integrációját.

A projekt várhatóan legalább 50 közvetlen munkahelyet teremt. Kazincbarcika az észak-magyarországi régióban található, amely regionális támogatásra jogosult terület (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján).

A Bizottság a támogatási intézkedést a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (2014–2020) alapján értékelte, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az EU kevésbé fejlett régióiban támogassák a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást, valamint előmozdítsák a területi kohézió megvalósulását az egységes piacon.

A Bizottság megállapította, hogy az állami finanszírozás nélkül a projektet Magyarországon vagy más uniós tagállamban nem hajtották volna végre, mivel a kedvezményezett számára olcsóbb lett volna a csoport meglévő kínai gyártóüzemeiből behozni az anilint. A Bizottság azt is megállapította, hogy a támogatás összege nem lépi túl azt a minimálisan szükséges összeget, mely a projektet elégségesen jövedelmezővé teszi a vállalat számára ahhoz, hogy a beruházás megvalósítása mellett döntsön.

A projekt hozzá fog járulni a munkahelyteremtéshez és egy hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez. Emellett az anilin – amely toxikus anyag – nagy távolságra történő szállításával járó környezeti kockázatokat is mérsékelni fogja. A versenyre gyakorolt hatás azonban korlátozott lesz a BorsodChem korlátozott piaci helyzete és az MDI-piacokon mind Európában, mind világszerte tapasztalható erős növekedési ütem miatt.

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a projekt regionális fejlesztésre és az EU környezetvédelmi célkitűzéseire gyakorolt pozitív hatásai egyértelműen meghaladják az állami támogatás által előidézett versenytorzulás hatásait.

Háttér-információk

A támogatást korábban is létező támogatási programok keretében nyújtják, ám azt a meglehetősen nagy összegre és a verseny torzulásának ebből fakadó fokozott kockázatára való tekintettel be kellett jelenteni a Bizottságnak, hogy az elvégezhesse az egyedi értékelést és a jóváhagyást.

A Bizottságnak a támogatási intézkedések a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás szerinti jóváhagyásakor a következő feltételek teljesüléséről kell meggyőződnie:

  • A támogatásnak valódi „ösztönző hatással” kell rendelkeznie, azaz ténylegesen arra kell ösztönöznie a kedvezményezettet, hogy egy adott régióban ruházzon be.
  • A támogatásnak a hátrányos helyzetű régióba történő beruházás ösztönzéséhez szükséges minimális szintre kell korlátozódnia.
  • A támogatás nem járhat olyan indokolatlan negatív hatásokkal, mint például felesleges kapacitások létrehozása egy hanyatló piacon.
  • A támogatás nem haladhatja meg a szóban forgó régióra alkalmazandó regionális támogatási felső határt.
  • A támogatás nem okozhatja közvetlenül a meglévő vagy beszüntetett tevékenységek áthelyezését az EU más részeiből a támogatott létesítménybe, valamint
  • A támogatás nem térítheti el a beruházást másik, ugyanolyan vagy alacsonyabb gazdasági fejlettségű uniós régióból, mint amilyen az a régió, ahol a támogatott beruházás található.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság az SA.49580 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News hírlevélben.

 

 

 

IP/18/5941

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar