Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett EU som skyddar – Mer än 31 miljoner falska varor togs i beslag av EU:s tullmyndigheter 2017

Bryssel den 27 september 2018

Enligt nya siffror från Europeiska kommissionen i dag beslagtog tullmyndigheterna mer än 31 miljoner falska varor och piratkopior vid EU:s yttre gränser år 2017. Deras värde på gatan uppgick till mer än 580 miljoner euro.

Även om den totala siffran har minskat sedan 2016 utgörs en mycket större andel av de samlade beslagen – 43 % – av falska och potentiellt farliga varor avsedda att användas dagligen som hälsovårdsprodukter, läkemedel, leksaker eller elektriska produkter. Den vanligaste kategorin falska produkter var livsmedel, som svarade för 24 procent av alla beslag, följt av leksaker (11 %), cigaretter (9 %) och kläder (7 %).

– EU:s tullunion står i frontlinjen när det gäller att skydda medborgarna mot falska, piratkopierade och ibland ytterst farliga produkter, säger Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. Att stoppa importen av piratkopior till EU är även viktigt för att stötta sysselsättningen och ekonomin i stort. Europeiska unionen värnar den immateriella äganderätten och vi kommer att fortsätta vårt arbete för att skydda konsumenternas hälsa och företagen mot kriminella intrång i deras rättigheter, säger han.

Av de falska varor som togs i beslag fördes 65 % in i EU sjövägen, oftast i stora partier, medan 14 % fraktades med flyg och 11 % levererades av budfirmor och postföretag. I det sistnämnda fallet handlade det främst om konsumentprodukter som skor, kläder, väskor och klockor som beställts på nätet.

Kina är fortfarande det största ursprungslandet för falska varor som förs in i EU. När det gäller falska märkeskläder kom merparten från Turkiet, medan piratkopierade mobiltelefoner med tillbehör, bläckpatroner och toners, cd- och dvd-skivor, etiketter och dekaler som fördes in i EU kom från Hongkong och Kina. Indien var det största ursprungslandet för falska och potentiellt farliga läkemedel. Nittio procent av beslagen förstördes antingen eller ledde till åtal i syfte att fastställa ett rättighetsintrång eller straffrättsligt ansvar.

Bakgrund

Under de senaste 50 åren har tullunionen utvecklats till en hörnsten i vår inre marknad. Den säkrar EU:s gränser och skyddar allmänheten mot förbjudna och farliga varor som vapen, narkotika och piratkopior.

Kommissionen har sedan år 2000 årligen rapporterat om tullåtgärder som vidtas för att skydda immateriella rättigheter. Rapporten bygger på de uppgifter som lämnas av EU-ländernas tullförvaltningar.

Årets siffror visar hur viktiga de åtgärder som kommissionen presenterade förra året var för att se till att immateriella rättigheter ges ett adekvat skydd och på så sätt uppmuntra europeiska företag – inte minst små och medelstora företag och nystartade företag – att satsa på innovation och kreativitet. Syftet med det initiativet var att göra det lättare att vidta effektiva åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter, att driva gränsöverskridande rättsprocesser och komma till rätta med importen av piratkopior till EU.

Uppgifterna ger värdefull information som kan ligga till grund för analyser av intrång i immateriella rättigheter och hjälpa andra institutioner, som Europeiska unionens byrå för immateriell äganderätt och OECD, att kartlägga ekonomiska uppgifter och förfalskarnas vanligaste införselrutter.

Länkar

Hela rapporten finns här.

FAKTABLAD: Fake goods seized at EU border

Pressmeddelande: Tullunionen fyller jämnt: 50 år med världens största handelsblock

IP/18/5912

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar