Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppa, joka suojelee: Tulli takavarikoi vuonna 2017 EU:n rajoilla yli 31 miljoonaa tuoteväärennöstä

Bryssel 27. syyskuuta 2018

Tulliviranomaiset ovat ottaneet EU:n ulkorajoilla haltuunsa yli 31 miljoonaa väärennettyä tuotetta, joiden arvo katukaupassa olisi ollut yli 580 miljoonaa euroa. Tieto käy ilmi Euroopan komission tänään julkaisemista tuoreista luvuista.

Kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2016, mutta väärennettyjen, mahdollisesti vaarallisten päivittäistavaroiden, kuten terveydenhoitotuotteiden, lääkkeiden, lelujen ja sähkölaitteiden, osuus takavarikoinneista on kasvanut huomattavasti. Kaikista haltuunotetuista tuotteista jo 43 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Suurin yksittäinen väärennettyjen tuotteiden ryhmä ovat elintarvikkeet, joiden osuus oli 24 prosenttia. Seuraavaksi eniten takavarikoitiin leikkikaluja (11 prosenttia), savukkeita (9 prosenttia) ja vaatteita (7 prosenttia).

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici muistuttaa, että EU:n tulliliitolla on keskeinen merkitys kansalaisten suojelemisessa väärennetyiltä tuotteilta, jotka voivat pahimmillaan olla käyttäjälleen vaarallisia. ”Kun pysäytämme väärennösten pääsyn EU:n markkinoille, myös työpaikat säilyvät ja koko talous voi paremmin. Euroopan komissio puolustaa teollis- ja tekijänoikeuksia ja aikoo jatkossakin varjella kuluttajien terveyttä sekä suojella yrityksiä niiden oikeuksiin kohdistuvilta laittomilta loukkauksilta.

Kuljetusmuodon perusteella eriteltynä kaikista takavarikoiduista tuotteista 65 prosenttia saapui EU:n alueelle meriteitse, yleensä suurina erinä. Seuraavaksi merkittävin osuus oli lentokuljetuksilla, 14 prosenttia. Kolmanneksi eniten väärennöksiä saapui postin tai kuljetusyritysten toimittamissa paketeissa. Tämä 11 prosentin osuus muodostui pääasiassa internetistä tilatuista kuluttajatuotteista, kuten kengistä, vaatteista, laukuista ja kelloista.

Kiina on edelleen EU:hun saapuvien tuoteväärennösten merkittävin alkuperämaa. Suurin osa vaateväärennöksistä oli peräisin Turkista, kun taas epäaidot matkapuhelimet ja niiden tarvikkeet, tulostimien värikasetit, CD- ja DVD-levyt sekä erilaiset tarrat ja etiketit tuotiin EU:hun yleensä Hongkongista tai Kiinasta. Intia oli kärkimaa väärennettyjen, mahdollisesti haitallisten lääkkeiden osalta. Takavarikoinneista 90 prosentissa päätettiin joko tuhota tuotteet tai viedä asia oikeuteen tapahtuneen tekijänoikeusloukkauksen selvittämiseksi tai osana rikosoikeudellista menettelyä.

Tausta

Viimeisten 50 vuoden aikana tulliliitosta on kehittynyt EU:n sisämarkkinoiden kulmakivi, joka turvaa rajat ja suojelee kansalaisia kielletyiltä ja vaarallisilta tuotteilta, kuten aseilta, huumeilta ja tuoteväärennöksiltä.

Komissio on vuodesta 2000 alkaen julkaissut teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevan vuosikertomuksen, joka laaditaan jäsenmaiden tulliviranomaisten komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tämänvuotisten lukujen valossa korostuu komission viime vuonna esittämien toimenpiteiden merkitys. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suoja, mikä puolestaan antaa eurooppalaiselle yritystoiminnalle, varsinkin pk-yrityksille ja aloitteleville yrityksille, kannustimen investoida innovointiin ja luovuuteen. Aloitteen tavoitteena on helpottaa teollis- ja tekijänoikeusloukkauksien tehokasta torjuntaa ja maiden rajat ylittävien riitatapausten ratkaisua. Sen avulla voidaan myös puuttua väärennettyjen tai laittomasti valmistettujen tavaroiden tuontiin EU:n alueelle.

Numerotiedoista saadaan arvokasta tietoa teollis- ja tekijänoikeusrikkomusten selvittelyn tueksi. Tiedon avulla Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, OECD ja muut toimijat pystyvät keräämään väärennöksiä koskevaa taloudellista tietoa ja kartoittamaan yleisimmin hyödynnettyjä reittejä.

Hyödyllisiä linkkejä

Koko raportin voi lukea täällä.

TIETOKOOSTE: Tietokooste EU:n ulkorajoilla takavarikoiduista tuoteväärennöksistä

Lehdistötiedote: Tulliliitto juhlii: Maailman suurin kauppablokki 50 vuotta!

IP/18/5912

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar