Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa, mis kaitseb: 2017. aastal pidas ELi toll ELi piiridel kinni üle 31 miljoni võltstoote

Brüssel, 27. september 2018

Euroopa Komisjoni täna avaldatud uute andmete kohaselt pidasid tolliasutused ELi välispiiril kinni üle 31 miljoni võltstoote, mille tänavahind on üle 580 miljoni euro.

Kuigi konfiskeeritud toodete hulk on alates 2016. aastast vähenenud, moodustavad potentsiaalselt ohtlikud kaubad, näiteks tervisetooted, ravimid, mänguasjad ja elektrikaubad kõigist konfiskeeritud kaupadest nüüd palju suurema osa – 43% kõigist konfiskeeritud kaupadest kuulub just sellesse kategooriasse. Peamine võltskaupade kategooria oli toiduained, mille osakaal kinnipeetud kaupade hulgas oli 24%. Toiduainetele järgnesid mänguasjad (11%), sigaretid (9%) ja riideesemed (7%).

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis: „ELi tolliliit on esirinnas kodanike kaitsmisel võltsitud ja vahel endast väga suurt ohtu kujutada võivate kaupade eest. Võltsitud kaupade impordi peatamine ELi toetab ka töökohtade loomist ja kogu majandust üldisemalt. Euroopa Liit toetab intellektuaalomandit ja jätkab kampaaniat, et kaitsta tarbijate tervist ja ettevõtjaid nende õiguste kuritegeliku rikkumise eest.”

Kõige rohkem ehk 65% kõigist kinnipeetud kaupadest saabus ELi meretee kaudu ja üldjuhul suurte partiidena. Lennutranspordiga saabus 14% võltskaupadest. Kolmanda levinud võimalusena kasutati kulleri- ja postiteenust, mille osakaal kokku oli 11% ja mis hõlmas peamiselt internetist tellitud kaupasid, nagu jalatsid, riided, kotid ja kellad.

Hiina on endiselt ELi saabuvate võltskaupade peamine päritoluriik. Kõige suurem võltsitud rõivaste kogus pärines Türgist, kõige enam võltsitud mobiiltelefone ja aksessuaare, tindikassette ja toonereid, CDsid/DVDsid ja etikette, silte ja kleebiseid toodi ELi Hongkongist ja Hiinast. India oli aga võltsitud ja potentsiaalselt kahjulike ravimite peamine päritoluriik. 90%-l juhtudel konfiskeeritud kaubad kas hävitati või nendega seoses algatati menetlus rikkumise tuvastamiseks või kriminaalmenetluse osana.

Taust

Viimase viiekümne aasta jooksul on tolliliidust saanud ühtse turu alustala, mis aitab ELi piire ja kodanikke kaitsta selliste keelatud ja ohtlike kaupade eest nagu relvad, narkootikumid ja võltstooted.

Komisjon avaldab aruannet intellektuaalomandi õiguskaitse jõustamiseks võetavate tollimeetmete kohta igal aastal alates 2000. aastast ning see põhineb liikmesriikide tolliametite poolt komisjonile edastatud andmetel.

Selle aasta andmetest on näha, kui olulised on meetmed, mida komisjon tutvustas eelmisel aastal, et tagada intellektuaalomandiõiguse kaitse, julgustades seeläbi Euroopa ettevõtjaid, eelkõige VKEsid ja idufirmasid investeerima innovatsiooni ja loovusse. Nende meetmete eesmärk on muuta tõhus tegutsemine intellektuaalomandiõiguse rikkumise korral lihtsamaks, hõlbustada piiriüleste vaidluste lahendamist ning aidata võidelda võlts- ja piraatkaubaga.

Need andmed annavad väärtuslikku teavet, mis toetab intellektuaalomandi õiguste rikkumiste analüüsimist ja aitab teistel institutsioonidel, näiteks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametil ja OECD-l kaardistada majandusandmeid ja kõige levinumaid võltsingute kohaletoimetamise teid.

Kasulikud lingid

Täispikk aruanne on avaldatud siin.

TEABELEHT: ELi piiril konfiskeeritud võltsitud kaubad

Pressiteade: Tolliliit tähistab: maailma suurim kaubandusblokk saab viiekümneaastaseks

IP/18/5912

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar