Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Една Европа, която закриля: митниците на ЕС са иззели над 31 милиона фалшиви стоки на границите на ЕС през 2017 г.

Брюксел, 27 септември 2018 r.

Според новите данни, оповестени от Европейската комисия днес, митническите органи са задържали над 31 милиона фалшиви и фалшифицирани продукти на външните граници на ЕС на стойност над 580 милиона евро.

Макар като цяло този брой да е намалял в сравнение с 2016 г., сега много по-голям дял от иззетите фалшиви стоки — 43 %, са стоки за ежедневна употреба като здравни продукти, лекарства, играчки и електрически уреди, които биха могли да са опасни. Хранителните продукти са на първо място сред фалшивите стоки и съставляват 24 % от общото количество задържани артикули. След тях се нареждат играчките (11 %), цигарите (9 %) и дрехите (7 %).

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Митническият съюз на ЕС е на първата линия, когато става въпрос за закрила на гражданите от фалшиви, фалшифицирани и понякога изключително опасни стоки. Спирането на вноса на фалшификати в ЕС подпомага също заетостта, а и икономиката като цяло. Европейският съюз застава в подкрепа на интелектуалната собственост и ще продължи политиката си за закрила на здравето на потребителите и защита на предприятията от нарушаване на техните права.

Що се отнася до вида транспорт, 65 % от всички задържани артикули са влезли в ЕС по море, обикновено в големи пратки. На второ място се нарежда въздушният транспорт, отговорен за превоза на 14 % от фалшивите артикули. На трето място са куриерският и пощенският транспорт, които заедно са превозили 11 % от стоките — основно потребителски стоки, поръчани онлайн, като обувки, облекло, чанти и часовници.

Китай остава основната държава на произход на фалшивите стоки, които влизат в ЕС. Най-много фалшиви дрехи са дошли от Турция, докато повечето фалшифицирани мобилни телефони и аксесоари, мастилени касети и тонери, компактдискове и DVD дискове, етикети и стикери са влезли в ЕС от Хонконг и Китай. Индия е главната държава на произход на фалшиви и потенциално вредни лекарства. В 90 % от случаите стоките са били унищожени или е заведено съдебно дело за установяване на нарушение като част от наказателно производство.

Контекст

През последните 50 години митническият съюз се превърна в стожер на нашия единен пазар, охранявайки границите на ЕС и предпазвайки гражданите ни от забранени и опасни стоки като оръжия, наркотици и фалшифицирани продукти.

Докладът на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на правата върху интелектуална собственост се публикува всяка година от 2000 г. насам и се основава на данни, предадени на Комисията от митническите администрации на страните от ЕС.

Данните от тази година подчертават колко важни са били мерките, представени миналата година от Комисията, за да се гарантира, че правата върху интелектуалната собственост са добре защитени, което пък насърчава европейските дружества, и по-специално МСП и стартиращите предприятия, да инвестират в иновации и творчество. Тази инициатива има за цел да улесни както ефикасните действия срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, така и производството по трансгранични съдебни спорове и да се бори с внасянето в ЕС на фалшифицирани или пиратски стоки.

Тези данни дават ценна информация, която подпомага анализа на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и помага на други институции, като например Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ОИСР, да картографират икономическите данни и най-често използваните маршрути на фалшификаторите.

Полезни връзки

Пълният текст на доклада е на разположение тук.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Фалшиви стоки, иззети на границите на ЕС

Съобщение за медиите: Честване на годишнината на митническия съюз: най-големият търговски блок в света става на 50 години

IP/18/5912

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar