Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Państwa rozpoczynają prace na forum ONZ w celu ograniczenia światowego handlu narzędziami tortur

Bruksela, 25 września 2018 r.

Prace na forum ONZ mające na celu ograniczenie światowego handlu narzędziami tortur

W poniedziałek 24 września sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur postanowił przyśpieszyć swoje działania i prace z myślą o opracowaniu instrumentu ONZ, takiego jak wiążąca konwencja, aby powstrzymać handel narzędziami tortur i instrumentami stosowanymi do wykonywania kary śmierci. Sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur jest inicjatywą Unii Europejskiej, Argentyny i Mongolii. 

Prace sojuszu nabrały nowego impetu wraz z przystąpieniem do niego kolejnych pięciu państw, w wyniku czego łączna liczba członków sojuszu wzrosła do ponad 60. Przystępując do sojuszu, państwa zobowiązują się do ograniczenia wywozu wspomnianych towarów i ułatwiania organom celnym śledzenia przesyłek i identyfikacji nowych produktów.

Komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström, która była współgospodarzem pierwszego posiedzenia ministerialnego sojuszu zorganizowanego przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, powiedziała: Systematyczne stosowanie tortur jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Pragniemy dziś zademonstrować nasze zaangażowanie na rzecz praw człowieka i podjąć konkretne działania w celu wyeliminowania tortur i kary śmierci. Tortury są instrumentem strachu i nie mają racji bytu w żadnym społeczeństwie. Pragniemy jednym głosem wyraźnie powiedzieć, że nie będziemy tolerować handlu tego rodzaju towarami – ani w naszych krajach, ani też gdziekolwiek indziej na świecie.

Na posiedzeniu ministerialnymi do sojuszu na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur przystąpiło pięć kolejnych państw: Australia, Republika Zielonego Przylądka, Nowa Zelandia, Palau i Vanuatu.

Sojusz uważa, że instrumenty ONZ, takie jak Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz Traktat o handlu bronią, stanowią praktyczne przykłady umów międzynarodowych, które umożliwiają powstrzymanie niepożądanego handlu. Dzisiejsze porozumienie, które ma doprowadzić do podjęcia działań na szczeblu ONZ, stanowi krok naprzód w procesie tworzenia światowych ram umożliwiających likwidację handlu towarami wykorzystywanymi do zadawania tortur lub przeprowadzania egzekucji.

Sojusz ma na uwadze towary takie jak pałki z metalowymi kolcami, pasy rażące prądem, szczypce do przeprowadzania elektrowstrząsów, chemikalia wykorzystywane do egzekucji, a także komory gazowe i krzesła elektryczne.

Na posiedzeniu ministerialnym, które otworzyła Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet, głos zabrało wielu ministrów oraz międzynarodowych ekspertów, w tym Sekretarz Generalny Amnesty International Kumi Naidoo. W swoich wystąpieniach dali świadectwo okrucieństw popełnianych każdego dnia przy użyciu całej gamy towarów produkowanych, a następnie nabywanych i sprzedawanych na całym świecie w ramach lukratywnego handlu.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet wyznała, że tortury bezpośrednio dotknęły jej rodzinę. Tortury stanowią zamach na ludzką godność – powiedziała. Zadają głębokie rany zarówno ofiarom, jak i społeczeństwom.

W ostatnich latach zakazy wywozu sprzętu do tortur i egzekucji – które przewidziano m.in. w obowiązujących w UE przepisach – utrudniły handel tymi towarami. Przepisy te nie położyły jednak kresu temu procederowi. Handlarze znajdują sposoby na obejście zakazów i kontroli za pośrednictwem innych krajów. Dlatego też sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur dąży obecnie do poszerzenia grona swoich członków i podjęcia dalszych działań.

Pełna lista państw należących do sojuszu na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur

Albania, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madagaskar, Malta, Meksyk, Mongolia, Mołdawia, Niderlandy, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Palau, Panama, Paragwaj, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Zielonego Przylądka, Rumunia, Salwador, Serbia, Seszele, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Urugwaj, Vanuatu, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska. 

Dodatkowe informacje

Strona internetowa sojuszu

Deklaracja uzgodniona przez państwa podczas posiedzenia ministerialnego

Zdjęcia i nagrania wideo dostępne są na EbS

Zdjęcia z posiedzenia ministerialnego

Nagranie wideo z posiedzenia ministerialnego

Zdjęcia prasowe przedstawiające narzędzia tortur

IP/18/5907

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar