Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Landen starten VN-werkzaamheden om paal en perk te stellen aan wereldwijde handel in foltertuigen

Brussel, 25 september 2018

VN-werkzaamheden om paal en perk te stellen aan wereldwijde handel in foltertuigen.

Op maandag 24 september is de Alliantie ter bestrijding van de handel in foltertuigen overeengekomen om haar inspanningen te vergroten en in de Verenigde Naties te streven naar een instrument — zoals een bindend verdrag — om een einde te maken aan de handel in middelen die worden gebruikt voor folteringen en het voltrekken van de doodstraf. De Alliantie ter bestrijding van de handel in foltertuigen is een initiatief van de Europese Unie, Argentinië en Mongolië. 

De Alliantie zag haar werkzaamheden gestimuleerd door de toetreding van nog eens vijf landen, waardoor het totaal nu op meer dan 60 staat. Door lid te worden van de Alliantie verbinden landen zich ertoe de uitvoer van dergelijke goederen te beperken en het voor de douane gemakkelijker te maken zendingen op te sporen en nieuwe producten te identificeren.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström, medevoorzitter van de eerste ministeriële bijeenkomst van de Alliantie die plaatsvond in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, zei: "Het stelselmatig gebruik van foltering is een misdrijf tegen de menselijkheid. Vandaag tonen we onze gehechtheid aan de mensenrechten en nemen we concrete maatregelen om folteringen en de doodstraf van de aardbol te doen verdwijnen. Foltering is een instrument om angst te zaaien en verdient geen plaats in eender welke samenleving. Wij zeggen met één stem dat wij deze handel niet zullen tolereren — noch in onze landen, noch elders in de wereld.”

De vijf landen die zich tijdens de ministeriële bijeenkomst bij de Alliantie ter bestrijding van de handel in foltertuigen hebben aangesloten, zijn Australië, Kaapverdië, Nieuw-Zeeland, Palau en Vanuatu.

Volgens de Alliantie zijn VN-instrumenten zoals de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES) en het Wapenhandelsverdrag (WHV) goede voorbeelden van internationale overeenkomsten om ongewenste handel te stoppen. De overeenkomst van vandaag om werk te maken van VN-maatregelen is een stap voorwaarts in het proces om een mondiaal kader te creëren om paal en perk te stellen aan de handel in goederen die worden gebruikt voor folteringen of executies.

De Alliantie richt zich tegen goederen zoals wapenstokken met metalen punten, elektrische schokgordels, grijpers die mensen in bedwang houden tijdens elektrocutie, chemische stoffen die voor executies worden gebruikt, gaskamers en elektrische stoelen.

Na te zijn geopend door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten Michelle Bachelet, hoorde de ministeriële bijeenkomst bijdragen van een aantal ministers en een reeks internationale deskundigen, waaronder Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty International. Zij getuigden over de verschrikkingen die nog dagelijks plaatsvinden met het arsenaal van goederen die worden vervaardigd en vervolgens internationaal worden gekocht en verkocht in een lucratieve handel.

In haar openingstoespraak zei Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten Michelle Bachelet dat foltering haar familie rechtstreeks had geraakt. "Foltering is een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid", zei ze. "Het brengt ernstige schade toe aan de slachtoffers en de samenleving.”

In de afgelopen jaren hebben verboden op de uitvoer van foltertuigen en apparatuur voor executies — zoals de wetgeving die in de EU van kracht is — de handel in die goederen bemoeilijkt. Die wetgeving heeft de handel echter nog niet kunnen stilleggen; handelaren vinden manieren om verboden en controles via andere landen te omzeilen. Daarom wil de Alliantie ter bestrijding van de handel in foltertuigen nu groeien en verdere stappen zetten.

Volledige lijst van landen van de Alliantie ter bestrijding van de handel in marteltuigen

Albanië, Argentinië, Armenië, Australië, België, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mexico, Moldavië, Mongolië, Montenegro, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Palau, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Seychellen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Uruguay, Vanuatu, Zweden, Zwitserland, Europese Unie. 

Meer informatie

De website van de Alliantie

Door de landen tijdens de ministeriële bijeenkomst overeengekomen verklaring

Foto's en video's op EbS

Foto's van de ministeriële bijeenkomst

Video van de ministeriële bijeenkomst

Persfoto's van foltertuigen

IP/18/5907

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar