Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Šalys pradeda darbą JT, kuriuo siekiama sustabdyti pasaulinę prekybą kankinimo įrankiais

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 25 d.

JT darbas siekiant sustabdyti pasaulinę prekybą kankinimo įrankiais

Rugsėjo 24 d., pirmadienį, Kovos su prekyba kankinimui skirtomis prekėmis aljansas susitarė dėti dar daugiau pastangų ir siekti Jungtinių Tautų priemonės, pavyzdžiui, privalomos konvencijos, kad būtų sustabdyta prekyba kankinimo ir mirties bausmių vykdymo priemonėmis. Kovos su prekyba kankinimui skirtomis prekėmis aljansas – tai Europos Sąjungos, Argentinos ir Mongolijos iniciatyva. 

Vėliau stiprinant aljanso veiklą prie jo prisijungė dar penkios šalys, o bendras aljanso šalių skaičius pasiekė 60. Prisijungdamos prie aljanso šalys įsipareigoja riboti šių prekių eksportą ir sudaryti palankesnes sąlygas muitinei lengviau atsekti siuntas ir identifikuoti naujus gaminius.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström, viena iš pirmojo aljanso ministrų susitikimo, vykusio Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JT GA) Niujorke metu, rengėjų, teigė: „Sistemingi kankinimai – nusikaltimas žmonijai. Šiandien, parodydami savo įsipareigojimą gerbti žmogaus teises, imamės konkrečių veiksmų, kad būtų panaikinti kankinimai ir mirties bausmė. Kankinimai – bauginimo įrankis; jiems ne vieta jokioje visuomenėje. Norime visi kartu vieningai pasakyti, kad mes nepalaikome šios prekybos – nei mūsų šalyse, nei kur nors kitur pasaulyje.“

Prie Kovos su prekyba kankinimui skirtomis prekėmis aljanso per ministrų susitikimą prisijungusios penkios šalys – tai Australija, Žaliasis Kyšulys, Naujoji Zelandija, Palau ir Vanuatu.

Aljanso nuomone, JT priemonės, pavyzdžiui, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) ir Sutartis dėl prekybos ginklais (SPG), yra puikūs pavyzdžiai, kad tarptautiniais susitarimais galima veiksmingai sustabdyti nepageidaujamą prekybą. Šiandienos susitarimas siekti, kad būtų imamasi veiksmų JT lygmeniu, yra žingsnis į priekį kuriant pasaulinę sistema, skirtą sustabdyti prekybą prekėmis, kurios naudojamos žmonėms kankinti arba mirties bausmėms vykdyti.

Aljansas nusitaikęs į tokias prekes, kaip lazdos su metaliniais spygliais, elektrošoko diržai, elektros smūgio kilpos, neriamos ant liemens ar galūnių, cheminės medžiagos, skirtos mirties bausmei vykdyti, ir prievartinių injekcijų sistemos.

Ministrų susitikime įžanginę kalbą sakė Jungtinių Tautų vyriausioji žmogaus teisių komisarę Michelle Bachelet, jame pasisakė daugybė ministrų ir tarptautinių ekspertų, tarp jų – „Amnesty International“ Generalinis sekretorius Kumi Naidoo. Jie kalbėjo apie baisybes, kurios vis dar kasdien vykdomos pasitelkiant gaminius, kurie parduodami ir perkami tarptautiniu mastu, o jų prekyba neša didelį pelną.

Savo įžanginėje kalboje Jungtinių Tautų vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet priminė, kad kankinimai tiesiogiai paveikė jos šeimą. „Kankinimai – sunkus išpuolis prieš žmogaus orumą“, –sakė ji. „Tai daro didelę žalą tiek aukoms, tiek visuomenei.“

Pastaraisiais metais patvirtinti draudimai eksportuoti kankinimui skirtas prekes ir mirties bausmių vykdymo įrangą – pavyzdžiui, tokie teisės aktai priimti ES, – apsunkino tokią prekybą. Tačiau tokie įstatymai šios prekybos iki galo dar nesustabdė; prekeiviai randa būdų apeiti draudimus ir kontrolę per kitas šalis. Todėl Kovos su prekyba kankinimui skirtomis prekėmis aljansas dabar siekia plėsti ir imtis tolesnių veiksmų.

Visas Kovos su prekyba kankinimui skirtomis prekėmis aljanso šalių sąrašas

Airija, Albanija, Argentina, Armėnija, Australija, Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Bulgarija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Čekija, Čilė, Danija, Ekvadoras, Estija, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Juodkalnija, Kanada, Kipras, Kolumbija, Kosta Rika, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Madagaskaras, Malta, Meksika, Moldova, Mongolija, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Nikaragva, Norvegija, Palau, Panama, Paragvajus, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Salvadoras, Seišeliai, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Ukraina, Urugvajus, Vanuatu, Vengrija, Vokietija, Žaliasis Kyšulys, Europos Sąjunga. 

Daugiau informacijos

Aljanso interneto svetainė

Deklaracija, dėl kurios šalys susitarė per ministrų susitikimą

Nuotraukos ir vaizdo įrašai EbS svetainėje

Ministrų susitikimo nuotraukos

Ministrų susitikimo vaizdo įrašai

Kankinimo įrankių nuotraukos spaudai

IP/18/5907

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar