Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU ja YK yhdistävät voimansa naismurhien lopettamiseksi Latinalaisessa Amerikassa osana Spotlight-aloitetta

New York 27. syyskuuta 2018

Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ilmoittavat tänään 50 miljoonan euron rahoituksesta naismurhien lopettamiseksi Latinalaisessa Amerikassa.

banner

Naismurhat vievät joka päivä 12 naisen hengen Latinalaisessa Amerikassa.

EU:n ja YK:n Spotlight-aloite rahoittaa tällä 50 miljoonan euron investoinnilla uusia ja innovatiivisia ohjelmia Argentiinassa, El Salvadorissa, Guatemalassa, Hondurasissa ja Meksikossa naisten ja tyttöjen auttamiseksi elämään ilman väkivaltaa ja naismurhien lopettamiseksi Latinalaisessa Amerikassa.

”Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on asialistamme kärjessä. Spotlight-aloitteella olemme luoneet tämän asian ympärille maailmanlaajuisen koalition ja toteutamme toimia, joilla edistetään koulutusta, tietoisuuden lisäämistä, väkivallan ennalta ehkäisyä ja oikeuden toteutumista”, totesi korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini. ”Haluamme varmistaa, että naisten ja tyttöjen ei enää koskaan tarvitse elää pelossa Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa eikä muuallakaan maailmassa.”

YK:n varapääsihteeri Amina J. Mohammedin mukaan naismurhakysymyksen käsittely kattavasti kaikista eri näkökulmista on olennaisen tärkeää onnistuneiden ja kestävien tulosten saavuttamiseksi. ”Yhdenkään naisen ei pitäisi kuolla sen vuoksi, että hän on nainen”, Mohammed totesi.

”Naisen tappaminen sen vuoksi, että hän on nainen, on pöyristyttävin kuviteltavissa oleva rikos”, sanoi kansainvälisestä kehityksestä ja yhteistyöstä vastaava komissaari Neven Mimica. ”Työskentelemme yhdessä hallitusten ja muiden kumppaneiden kanssa naismurhien perimmäisiin syihin puuttumiseksi. Ne liittyvät usein patriarkaalisiin asenteisiin, naisvihaan, seksismiin ja naisten esineellistämiseen.”

”Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa esiintyy jokaisessa maassa, ja sitä kohdistuu naisiin ja tyttöihin kaikkialla”, sanoi YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka. ”EU ja YK pyrkivät Spotlight-aloitteella käynnistämään YK:n erityisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden ja hallitusten välistä laaja-alaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta lopullisesti.”

Uusilla ohjelmilla puututaan lainsäädännön ja politiikan puutteisiin, vahvistetaan instituutioita, edistetään tasa-arvoisia asenteita sekä tarjotaan laadukkaita palveluja väkivaltaa kokeneille ja korvauksia väkivallan uhreille ja heidän perheilleen.

Spotlight-aloitteessa tehdään tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, YK:n erityisjärjestöjen ja viiden ohjelmamaan hallitusten kanssa, jotta voidaan toteuttaa kattavia ja laadukkaita toimia, joilla voidaan pelastaa naisten ja tyttöjen henkiä. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisten naisten ja tyttöjen tavoittamiseen, joihin kohdistuu suurin väkivallan riski ja joita perinteisillä ohjelmilla ei tavoiteta. Näin ketään ei unohdeta.

Niistä 25:stä maasta, joissa naismurhien määrä on maailman suurin, 14 sijaitsee Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 2016 Argentiinassa tapettiin 254 naista ja tyttöä, El Salvadorissa 349, Guatemalassa 211, Hondurasissa 466 ja Meksikossa 2 813.

Tausta

Spotlight-aloite on maailmanlaajuinen, monivuotinen EU:n ja YK:n välinen kumppanuus, jonka tarkoituksena on poistaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Euroopan unioni sitoutui aloitteen käynnistyksen yhteydessä antamaan alkurahoitusta 500 miljoonaa euroa. Aloite on ennennäkemätön maailmanlaajuinen yritys investoida sukupuolten tasa-arvoon ja naisten voimaannuttamiseen. Panostus tähän asiaan on ennakkoedellytys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle ja edistää sitä.

YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015 hyväksytyn kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) puitteissa hallitukset eri puolilla maailmaa sitoutuivat puuttumaan kaikenlaiseen eriarvoisuuteen ja kaikkiin syrjinnän muotoihin. Agenda 2030 -toimintaohjelmassa sitoudutaan siihen, että ”ketään ei unohdeta”. Tämän sitoumuksen mukaan mitään tavoitetta ei pidetä saavutettuna, ellei se täyty kaikkien yhteiskuntaryhmien osalta ja kaikkien henkilöiden, myös huonoimmassa asemassa olevien, osalta kaikkialla. Valitettavasti huonoimmassa asemassa on myös miljoonia naisia ja tyttöjä, jotka kärsivät edelleen joka päivä väkivallan ja hyväksikäytön eri muodoista.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi yleisimmistä epätasa-arvon seurauksista. Se perustuu epätasa-arvoisiin sukupuoli- ja valta-suhteisiin ja on laajalle levinnyt syrjinnän muoto, jota ilmenee eri muodoissa sekä julkisissa että yksityisissä yhteyksissä. Naisiin ja tyttöihin kohdistuu suhteettoman paljon väkivaltaa, ja he joutuvat muun muassa murhien, seksuaalisen väkivallan, parisuhdeväkivallan, ihmiskaupan ja haitallisten käytäntöjen kohteiksi. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikos, jota esiintyy hälyttävän paljon kaikissa maissa ja sukupolvissa.

Niiden naisten ja tyttöjen, joihin kohdistuu useita ja toisiinsa limittyviä syrjinnän muotoja, riski joutua väkivallan kohteeksi on vieläkin suurempi, mutta ratkaisuja ja tukijärjestelmiä ei useinkaan ole saatavilla, ne eivät ole hyväksyttäviä tai ne eivät täytä laatuvaatimuksia. Esimerkiksi naiset ja tytöt tietyissä elämänvaiheissa (nuoret ja ikääntyneet) voivat jäädä tilastojen sekä lakien, politiikan ja ohjelmien suunnittelun ulkopuolelle. Maahanmuuttajilla, pakolaisilla ja kotimaansa sisällä siirtymään joutuneilla henkilöillä ei ehkä ole valtion virallista tunnustusta. Alkuperäiskansojen naiset sekä etnisiin, rodullisiin ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset kohtaavat usein eniten sosiaalista, poliittista ja taloudellista syrjintää. Vammaiset naiset ja tytöt sekä maaseudulla asuvat naiset ja tytöt kärsivät samaan aikaan monenlaisesta epätasa-arvosta ja useista haitoista, mikä selittää, miksi tietyt ryhmät ovat järjestelmällisesti huonommassa asemassa.

Lisätietoja

EU:n ja YK:n Spotlight-aloite

Kysymyksiä ja vastauksia

Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – ”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme”

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU:n toimintasuunnitelma II (2016–2020)

IP/18/5906

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar