Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan unioni ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmä aloittavat neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta

New York 28. syyskuuta 2018

EU aloittaa tänään neuvottelut 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maan kanssa yhteistyön järjestämisestä vuoden 2020 jälkeen. Tavoitteena on muuttaa nykyinen kumppanuus nykyaikaiseksi poliittiseksi kehykseksi, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

EU- ja AKT-maiden osuus YK:n jäsenmaista on yli puolet, ja niissä asuu yhteensä yli 1,5 miljardia ihmistä. Nykyistä kumppanuutta säännellään Cotonoun sopimuksella, joka on yksi pitkäaikaisimmista ja kattavimmista yhteistyöjärjestelyistä EU:n ja kehitysmaiden välillä. Nykyisen sopimuksen voimassaolo päättyy vuonna 2020.

Poliittisten neuvottelujen ensimmäinen kierros käydään YK:n yleiskokouksen yhteydessä. EU:n pääneuvottelija, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica avasi neuvottelukierroksen toteamalla, että EU:n kumppanuus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa palvelee niin EU:ta kuin monenvälisyyttä laajemminkin. ”Nykyisen sopimuksen tarkistaminen on loistava tilaisuus syventää kumppanuutta ja uudenaikaistaa se vastaamaan globaaleja suuntauksia, joita ilmentävät muun muassa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma ja Pariisin ilmastosopimus”, Mimica jatkoi.

AKT-valtioiden ryhmän pääneuvottelijana toimii Togon ulkoasiain- ja yhteistyöministeri, professori Robert Dussey. Hän palautti mieliin, että AKT-maiden ja EU:n välinen kytkös luotiin AKT-valtioiden ryhmän vuonna 1975 perustaneella Georgetownin sopimuksella, sen ensimmäisessä artiklassa. Hänen mukaansa AKT–EU-kumppanuus on arvokas ja ainutlaatuinen saavutus, joka on lujittanut AKT- ja EU-maiden ja niiden kansojen välisiä siteitä koko 45-vuotisen olemassaolonsa ajan. ”Tänään alkaneet neuvottelut ovat osoitus siitä, että osapuolten keskinäinen luottamus jatkuu”, Dussey korosti.

Kumppanuuden tavoitteena on tiiviimpi poliittinen yhteistyö, jolla pyritään ratkomaan maailmanlaajuisia haasteita. Siitä halutaan malliesimerkki monenvälisyydestä, joka on sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen kulmakivi. Käytännössä yhteistyön avulla pyritään saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. Lisäksi sillä ohjataan kumppaneiden yhteisiä pyrkimyksiä selviytyä ilmastonmuutoksen, muuttoliikkeen ja turvallisuuden kaltaisista kiireellisistä haasteista. Jotta kumppanuudella olisi tavoiteltu vaikutus, se on mukautettava EU:n ja AKT-maiden uusiin realiteetteihin kumppaneiden maantieteelliset ominaispiirteet huomioon ottaen. Tulevalla kumppanuudella pyritään tukemaan vahvaa liittolaisuutta maailman foorumeilla ja ratkomaan tärkeitä kysymyksiä tavalla, josta hyötyvät niin nykypolvet kuin heidän jälkeläisensäkin.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n ja AKT:n tulevasta kumppanuudesta

Neuvotteluohjeet

IP/18/5902

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar