Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Rada podporila plány Komisie investovať miliardu eur do špičkových európskych superpočítačov

Brusel 28. september 2018

Rada ministrov dnes oficiálne podporila plány Komisie investovať spolu s členskými štátmi do budovania európskej superpočítačovej infraštruktúry svetovej úrovne.

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov. Prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. Rada dnes prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky (EuroHPC) – nová právna a finančná štruktúra, ktorá združí zdroje z 25 európskych krajín, vybuduje superpočítačové a dátové infraštruktúry a podporí výskum a inovácie v tejto oblasti so zapojením vedcov, podnikov a priemyslu. Vďaka tejto štruktúre budú mať európski verejní i súkromní používatelia lepší prístup k supervýkonným počítačom, čo je nevyhnutné na podporu konkurencieschopnosti a inovácií.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Dáta sú surovinami nášho digitálneho hospodárstva. Superpočítače potrebujeme na ich spracovanie, na vývoj umelej inteligencie a na hľadanie riešení komplexných otázok v oblastiach ako zdravie či bezpečnosť. V súčasnosti musí väčšina našich výskumných pracovníkov a spoločností hľadať takéto špičkové počítače mimo Európy. EÚ si nemôže dovoliť zaostávať. S podnikom EuroHPC budeme môcť ťažiť z inovácie u nás doma.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová dodala:Spoločný podnik EuroHPC bude formou verejných obstarávaní stimulovať v Európe rozvoj dodávateľských reťazcov konkurencieschopných supervýkonných počítačov a dát. Jeho kompetenčné centrá budú ďalej posilňovať postavenie európskej akademickej obce, priemyslu, malých a stredných podnikov i verejných služieb a poskytnú im prístup k širokému spektru zdrojov, služieb a nástrojov na zlepšenie ich digitálnych zručností a inováciu.“

Spoločný podnik EuroHPC sa zriadi v novembri 2018 a fungovať bude do konca roka 2026. Spolupráca má kľúčový význam pre konkurencieschopnosť a nezávislosť EÚ v dátovom hospodárstve, keďže tento priemysel v EÚ v súčasnosti spotrebúva viac ako 33 % svetových supervýpočtových zdrojov, dodáva ich však len 5 %.

Spoločný podnik bude mať rozpočet vo výške jednej miliardy eur – polovicou prispeje EÚ, druhou polovicou zúčastnené európske členské štáty. Ďalšie zdroje vo výške viac než 400 miliónov eur budú pochádzať od súkromných partnerov. Činnosť podniku sa zameria na dve oblasti:

  • Celoeurópska superpočítačová infraštruktúra: Nakúpia sa a do prevádzky v EÚ sa uvedú dva superpočítače, ktoré sa budú radiť k 5 najlepším na svete, a najmenej dva ďalšie, ktoré budú v aktuálnom celosvetovom rebríčku patriť k najlepším 25. Tieto zariadenia budú prepojené s existujúcimi vnútroštátnymi superpočítačmi a verejnosti a súkromným používateľom v celej Európe budú k dispozícii vo viac ako 800 vedeckých a priemyselných oblastiach.

  • Výskum a inovácia: Podporí sa rozvoj európskeho superpočítačového ekosystému, vďaka čomu dôjde k stimulácii odvetvia technológií a superpočítačové zdroje v mnohých aplikačných oblastiach sa sprístupnia veľkému počtu verejných a súkromných používateľov vrátane malých a stredných podnikov.

K dnešnému dňu sa k spoločnému podniku zaviazali pripojiť tieto európske krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Ďalšie kroky

Operácie spoločného podniku sa začnú v nasledujúcich týždňoch po nominácii zástupcov Komisie, európskych krajín a súkromných partnerov, ktorí vytvoria správnu radu a priemyselnú a vedeckú poradnú radu.

V dlhodobom horizonte navrhla Komisia investovať do spoločného podniku 2,7 miliardy eur na posilnenie supervýkonných počítačov a spracovania údajov v Európe v rámci programu Digitálna Európa na roky 2021 – 2027, ktorý bol predložený v máji 2018. Týmto dodatočným financovaním sa zabezpečí dostupnosť špičkových superpočítačov a ich širšie využívanie vo verejnom aj súkromnom sektore vrátane malých a stredných podnikov.

Súvislosti

Európski občania už teraz vo svojom každodennom živote pociťujú prínosy viacerých superpočítačových aplikácií. Napríklad vývoj nových liečebných postupov závisí vo veľkej miere od superpočítačových simulácií, vďaka ktorým je možné pochopiť povahu rakoviny, srdcových chorôb, Alzheimerovej choroby a zriedkavých genetických porúch.

V oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany sa superpočítače používajú na vývoj účinných šifrovacích technológií a v kombinácii s umelou inteligenciou na pochopenie kybernetických útokov a reakciu na ne. Používajú sa aj na štúdium klimatickej zmeny a predpovedanie počasia.

Superpočítače môžu priemyselným odvetviam a podnikom výrazne zefektívniť cykly navrhovania produktov a výroby, urýchliť vynachádzanie nových materiálov, minimalizovať náklady a zefektívniť využívanie zdrojov. Napríklad cykly výroby automobilov je možné skrátiť zo 60 mesiacov na 24, a pritom zároveň zvýšiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad s príkladmi využívania supervýkonných počítačov

Spoločné vyhlásenie podpredsedu EK Ansipa a komisárky Gabrielovej o pokroku pri budovaní európskych superpočítačov (25. jún 2018)

Spoločný podnik EuroHPC: výhľad na roky 2019 – 2020 a ďalej

Video o európskych superpočítačoch

Informačný prehľad o programe Digitálna Európa na roky 2021 – 2027

 

IP/18/5864

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar