Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съветът подкрепи плановете на Комисията да инвестира 1 милиард евро в европейски суперкомпютри от световна класа

Брюксел, 28 септември 2018 r.

Днес Съветът на министрите официално подкрепи плановете на Комисията за съвместни инвестиции с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище.

Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големите обеми от данни. Те носят ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността. Днес Съветът прие Регламент за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) — новосъздадена правно-организационна и финансираща структура, която ще обедини ресурси от 25 европейски държави, изгради инфраструктура за високопроизводителни изчисления и данни и оказва подкрепа за научни изследвания и иновации в тази област с участието на учени, предприятия и промишлеността. Тази структура ще осигури на публичните и частните потребители от Европа по-добър достъп до суперкомпютри — ключов фактор за насърчаване на конкурентоспособността и иновациите.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Данните са суровината, с която се захранва цифровата икономика. Суперкомпютрите са ни нужни за обработване на тези данни, разработване на изкуствен интелект и намиране на решения на сложни въпроси в области като здравеопазването и сигурността. Днес мнозинството от нашите изследователи и дружества са принудени да търсят извън Европа така нужните им първокласни компютри. ЕС не може да си позволи изоставане. EuroHPC ще ни даде възможност да се възползваме от иновациите у дома.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави:Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии ще стимулира — чрез системата на обществените поръчки, изграждането на конкурентоспособна верига за обработка и доставка на данни с помощта на суперкомпютри в Европа. Чрез своите експертни центрове то ще осигури по-големи възможности на европейските академични среди, промишленост, малки и средни предприятия и публична администрация, като им предостави достъп до широк спектър от ресурси, услуги и инструменти за подобряване на техните умения в областта на цифровите технологии и иновациите.“

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии ще бъде създадено през ноември 2018 г. и ще функционира до края на 2026 г. Сътрудничеството е от решаващо значение за конкурентоспособността и независимостта на ЕС в основаната на данни икономика, като понастоящем промишлеността в ЕС ползва над 33 % от високопроизводителните изчислителни ресурси в световен мащаб, но доставя само 5 % от тях.

EuroHPC ще разполага с бюджет от един милиард евро, половината осигурени от бюджета на ЕС, а другата половина — от участващите европейски държави членки. Допълнителни средства на стойност над 400 млн. евро ще дойдат от частни партньори. Дейностите му ще се съсредоточат върху две области:

  • Общоевропейска инфраструктура от суперкомпютри: закупуване и внедряване в ЕС на два суперкомпютъра, попадащи в челната петица в световен мащаб, както и на най-малко още два други, които към днешна дата биха се наредили сред най-добрите 25 в света. Тези машини ще бъдат свързани със съществуващите национални суперкомпютри, като публичните и частните потребители в цяла Европа ще могат да ги ползват в повече от 800 научни и промишлени области на приложение.

  • Научни изследвания и иновации: подкрепа за изграждането на европейска екосистема от суперкомпютри, насърчаване на промишлеността за доставка на технологии и осигуряване на достъп до суперкомпютърни ресурси на голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия, в много области на приложение.

Към днешна дата ангажимент за присъединяване към съвместното предприятие са поели следните европейски държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

Следващи стъпки

Съвместното предприятие ще започне да функционира в рамките на следващите седмици, след като бъдат номинирани представителите на Комисията, европейските държави и частните партньори, които ще съставляват неговия управителен съвет и промишлен и научен консултативен съвет.

В по-дългосрочен план Комисията предлага в Съвместното предприятие да бъдат инвестирани 2,7 милиарда евро за укрепване на изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, като част от предложената през май 2018 г. програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. С това допълнително финансиране ще бъдат осигурени суперкомпютри от световна класа, които да бъдат широко използвани както от публичния, така и от частния сектор, включително от малките и средните предприятия.

Контекст

Европейските граждани вече ползват в ежедневието си редица суперкомпютърни приложения. Например, при разработването на нови медицински терапии се разчита до голяма степен на високопроизводителни симулации, за да се разбере естеството на болести като рак, сърдечни заболявания, Алцхаймер и редки генетични смущения.

В областта на киберсигурността и отбраната суперкомпютрите намират приложение за разработването на ефикасни технологии за кодиране, а в комбинация с изкуствения интелект — за разбиране и отразяване на кибератаки. Те се използват също за изследване на последиците от изменението на климата и за метеорологични прогнози.

За промишлеността и предприятията суперкомпютрите могат значително да скъсяват циклите на проектиране и производство на продуктите, ускоряват разработването на нови материали, намаляват разходите и увеличават ресурсната ефективност. Например циклите на производство на автомобили могат да бъдат скъсени от 60 на 24 месеца, като същевременно бъдат повишени безопасността и удобството на пътниците.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ с примери за използването на суперкомпютри

Съвместно изявление на заместник-председателя Ансип и комисар Габриел относно напредъка при изграждането на европейски суперкомпютри (25 юни 2018 г.)

Съвместното предприятие EuroHPC: перспективи за 2019—2020 г. и след това

Видеоматериал за европейските суперкомпютри

Информационен документ за програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.

 

IP/18/5864

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar