Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska gräns- och kustbevakningen: avtal om operativt samarbete klart med Serbien

Belgrade den 20 september 2018

I dag paraferade kommissionär Dimitris Avramopoulos och Serbiens vice statsminister och tillika inrikesminister Nebojša Stefanović ett statusavtal som gör att personal från Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) kan placeras i Serbien.

Frontex ska hjälpa Serbien med gränsförvaltningen och de båda parterna kan göra operationer tillsammans, särskilt om migrationsströmmarna plötsligt skulle komma att ändras.

– Dagens avtal är ytterligare en milstolpe i vårt samarbete med Serbien om migration, gränsförvaltning och säkerhet, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Jag vill tacka de serbiska myndigheterna för att de har arbetat så hårt och engagerat sig i avtalet. Steg för steg får vi ett bättre skydd för EU:s yttre gränser genom att samarbeta närmare med våra partner, både i våra grannländer och i länder längre bort. Jag ser fram emot att snart få avtalet i hamn och hoppas att även de pågående förhandlingarna med andra partner på västra Balkan ska slutföras snabbt.

Stöd till och samarbete med länder utanför EU är av avgörande betydelse för skyddet av EU:s yttre gränser. Kommissionen stärkte 2016 Frontex mandat för att möjliggöra utstationeringar i EU:s grannländer. I förra veckan höll kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt tal om tillståndet i unionen 2018 och meddelade att kommissionen vill förstärka Frontex ytterligare och ge byrån rätt ambitionsnivå, så att man kan delta i gemensamma operationer och stationera ut personal i länder som inte ligger i EU:s omedelbara närhet.

Dagens statusavtal med Serbien är det tredje avtalet som paraferats med partnerländer på västra Balkan efter Albanien i februari och Makedonien i juli. Förhandlingar pågår med Montenegro samt Bosnien och Hercegovina.

Vad händer nu?

Dagens förslag till statusavtal med Serbien kommer att undertecknas formellt vid ett senare tillfälle, när båda parterna har slutfört de rättsliga förfaranden som krävs. Europaparlamentets samtycke krävs också.

När avtalet träder i kraft kan Frontex genomföra operativ verksamhet och stationera ut personal i de regioner i Serbien som gränsar till EU, efter överenskommelse med både de serbiska myndigheterna och myndigheterna i de angränsande EU-länderna.

Bakgrund

Frontex kan redan nu stationera ut personal och göra gemensamma operationer i EU:s grannländer, om det finns ett statusavtal mellan EU och landet i fråga. Enligt det nya förslaget om att ytterligare stärka Frontex mandat ska sådana avtal också kunna slutas med länder längre bort.

Läs mer

Europeiska gräns- och kustbevakningen: avtal om operativt samarbete klart med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – pressmeddelande

Gränsförvaltning: Frontex fördjupar sitt operativa samarbete med Albanien – pressmeddelande

Frontex

Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor

IP/18/5835

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar