Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska pohraničná a pobrežná stráž: dohoda o operačnej spolupráci so Srbskom

Belgrade 20. september 2018

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a podpredseda vlády a minister vnútra Srbskej republiky Nebjša Stefanović dnes parafovali dohodu o štatúte, ktorá umožní nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v Srbsku.

Agentúra bude môcť Srbsku pomáhať pri riadení hraníc a vykonávať s ním spoločné operácie, najmä pri náhlych zmenách migračných tokov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Dnešok je ďalším míľnikom našej spolupráce so Srbskom v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti. Ďakujem srbským orgánom za ich úsilie, ochotu a odhodlanie dospieť k tejto dohode. Každým takýmto krokom lepšie chránime vonkajšie hranice EÚ, a to vďaka užšej spolupráci s našimi partnermi v bezprostrednom susedstve i za jeho hranicami. Teším sa na skorú finalizáciu tejto dohody a dúfam, že sa čoskoro zavŕšia aj prebiehajúce rokovania s ďalšími partnermi zo západného Balkánu.“

Pre ochranu vonkajších hraníc EÚ je zásadná podpora tretích krajín a spolupráca s nimi. V roku 2016 Komisia posilnila mandát európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s cieľom umožniť jej nasadenie v bezprostrednom susedstve EÚ. Komisia minulý týždeň v nadväznosti na správu predsedu Junckera o stave Únie 2018 navrhla ďalšie posilnenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré jej správne nastaví ambície a umožní spoločné operácie a nasadzovanie aj v krajinách za hranicami bezprostredného susedstva EÚ.

Dnešná dohoda o štatúte so Srbskom je už treťou parafovanou dohodou s partnerskou krajinou z regiónu západného Balkánu – prvé bolo vo februári Albánsko a v júli nasledovala bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko. Stále prebiehajú rokovania s Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou.

Ďalšie kroky

Dnes parafovaný návrh dohody o štatúte so Srbskom sa formálne podpíše neskôr – po tom, ako obe strany ukončia všetky potrebné právne postupy. Vyžaduje sa aj súhlas Európskeho parlamentu.

Po nadobudnutí platnosti dohody bude môcť Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vykonávať operačné činnosti a nasadzovať tímy v regiónoch Srbska, ktoré hraničia s EÚ, a to na základe dohody so srbskými orgánmi a orgánmi susediacich členských štátov EÚ.

Súvislosti

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž už môže nasadzovať tímy a vykonávať spoločné operácie na území krajín susediacich s EÚ; s príslušnou krajinou však musí Európska únia najskôr uzavrieť dohodu o štatúte. Podľa nového návrhu ďalšieho posilnenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže by sa takéto dohody dali uzatvárať aj s krajinami, ktoré nie sú bezprostrednými susedmi EÚ.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Európska pohraničná a pobrežná stráž: dohoda o operačnej spolupráci s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko

Tlačová správa: Riadenie hraníc: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž posilňuje operačnú spoluprácu s Albánskom

Webové sídlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Webové sídlo Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti

IP/18/5835

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar