Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: osiągnięto porozumienie w sprawie współpracy operacyjnej z Serbią

Belgrade, 20 września 2018 r.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos oraz Nebojša Stefanović, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Republiki Serbii, parafowali dzisiaj umowę o statusie, która umożliwi rozmieszczanie zespołów Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Serbii.

Agencja będzie mogła wspierać Serbię w zarządzaniu granicami i prowadzić z nią wspólne operacje, zwłaszcza w przypadku nagłej zmiany ruchów migracyjnych.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Osiągamy dzisiaj kolejny ważny etap naszej współpracy z Serbią w zakresie migracji, zarządzania granicami i bezpieczeństwa. Chciałbym podziękować władzom Serbii za starania, gotowość i zaangażowanie związane z osiągnięciem tego porozumienia. Coraz lepiej chronimy granice zewnętrzne UE, a dzieje się tak między innymi dzięki zacieśnianiu współpracy z krajami partnerskimi w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i poza nim. Cieszę się, że umowa zostanie wkrótce sfinalizowana, i mam nadzieję, że również bieżące negocjacje z innymi partnerami z Bałkanów Zachodnich szybko dobiegną końca.

Wspieranie państw trzecich i współpraca z nimi mają zasadnicze znaczenie dla ochrony granic zewnętrznych UE. W 2016 r. Komisja rozszerzyła uprawnienia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, aby umożliwić rozmieszczanie jej zespołów w bezpośrednim sąsiedztwie UE. W ubiegłym tygodniu, po wygłoszeniu przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera orędzia o stanie Unii w 2018 r., Komisja zaproponowała dalsze wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Projekt ten ma być odpowiednio ambitny, aby umożliwiał wspólne operacje i rozmieszczanie zespołów w krajach niesąsiadujących bezpośrednio z UE.

Dzisiejsza umowa o statusie z Serbią jest trzecim porozumieniem parafowanym z krajami partnerskimi z regionu Bałkanów Zachodnich. Pierwsze parafowano w lutym br. z Albanią, a drugie w lipcu br. z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Obecnie trwają negocjacje z Czarnogórą oraz z Bośnią i Hercegowiną.

Co dalej?

Parafowany dziś z Serbią projekt umowy o statusie zostanie formalnie podpisany w późniejszym terminie po zakończeniu przez obie strony niezbędnych procedur prawnych. Konieczna jest również zgoda Parlamentu Europejskiego.

Po wejściu w życie umowy Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie mogła, w porozumieniu z władzami serbskimi i władzami sąsiadujących państw członkowskich UE, prowadzić działania operacyjne i rozmieszczać zespoły w regionach Serbii graniczących z Unią.

Kontekst

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej już teraz może prowadzić działania operacyjne i rozmieszczać zespoły na terytorium sąsiednich państw trzecich, pod warunkiem uprzedniego zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a danym państwem. Zgodnie z nowym wnioskiem ustawodawczym mającym na celu dalsze wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej takie umowy mogłyby zostać zawarte również z krajami niesąsiadującymi bezpośrednio z UE.

Dodatkowe informacje:

Komunikat prasowy: Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: umowa o współpracy operacyjnej zawarta z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii

Komunikat prasowy: Zarządzanie granicami: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej wzmacnia współpracę operacyjną z Albanią

Strona internetowa: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Strona internetowa: Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych

IP/18/5835

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar