Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Robežu un krasta apsardze: panākta vienošanās par operatīvo sadarbību ar Serbiju

Belgrade, 2018. gada 20. septembrī

Šodien Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls un Serbijas Republikas premjerministra vietnieks un iekšlietu ministrs Nebojša Stefanović parafēja statusa nolīgumu, kas dos iespēju Serbijā izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības.

Aģentūra varēs palīdzēt Serbijai robežu pārvaldības jomā un kopā ar Serbiju veikt operācijas, piemēram, gadījumā, ja pēkšņi mainītos migrācijas plūsmas.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: “Šodien noslēdzas vēl viens posms mūsu sadarbībā ar Serbiju migrācijas, robežu pārvaldības un drošības jomā. Vēlos pateikties Serbijas iestādēm par to centieniem, gatavību un apņemšanos panākt šo vienošanos. Pakāpeniski mēs varam uzlabot ES ārējo robežu aizsardzību, un mēs to darām, arī ciešāk sadarbojoties ar partneriem mūsu kaimiņvalstīs un citviet. Ceru, ka drīzumā tiks saskaņota nolīguma galīgā redakcija; ceru arī, ka ātri tiks pabeigtas sarunas ar citām Rietumbalkānu partnervalstīm.”

ES ārējo robežu aizsardzībai būtiski svarīgs ir trešām valstīm sniegtais atbalsts un sadarbība ar tām. Komisija 2016. gadā papildināja Eiropas Robežu un krasta apsardzes pilnvaras, lai to būtu iespējams izvietot ES tuvējās kaimiņvalstīs. Pagājušajā nedēļā pēc Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera runas par stāvokli Savienībā 2018. gadā Komisija ierosināja papildus nostiprināt Eiropas robežu un krasta apsardzi, nodrošinot tās darbībā pienācīgu vērienīgumu un ļaujot veikt kopīgas operācijas un izvietošanu trešās valstīs, tai skaitā ne tikai ES tuvējās kaimiņvalstīs.

Šodien panāktā vienošanās ar Serbiju ir jau trešais statusa nolīgums, kas parafēts ar partnervalstīm no Rietumbalkānu reģiona – pēc Albānijas (februārī) un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas (jūlijā). Pašlaik notiek sarunas arī ar Melnkalni un Bosniju un Hercegovinu.

Nākamie pasākumi

Šodien kopā ar Serbiju parafētais statusa nolīguma projekts formāli tiks parakstīts vēlāk, pēc tam, kad abas puses būs pabeigušas nepieciešamās juridiskās procedūras. Tam ir nepieciešama arī Eiropas Parlamenta piekrišana.

Tiklīdz nolīgums būs stājies spēkā, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra varēs veikt operatīvās darbības un izvietot krasta apsardzes vienības Serbijas reģionos, kas robežojas ar ES, šīs darbības saskaņojot gan ar Serbijas iestādēm, gan arī to ES dalībvalstu iestādēm, kuras robežojas ar Serbiju.

Konteksts

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau var veikt izvietošanas misijas un kopīgas operācijas kaimiņvalstu teritorijā ārpus ES, ja vien iepriekš ir noslēgts statusa nolīgums starp Eiropas Savienību un attiecīgo valsti. Jaunais priekšlikums par Eiropas robežu un krasta apsardzes papildu nostiprināšanu paredz, ka šādi nolīgumi varētu tikt noslēgti arī ar citām trešām valstīm, tai skaitā ne tikai ES tuvējām kaimiņvalstīm.

Papildinformācija

Paziņojums presei: Eiropas Robežu un krasta apsardze: operatīvās sadarbības nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

Paziņojums presei: Border management: European Border and Coast Guard Agency strengthens operational cooperation with Albania

Tīmekļvietne: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Tīmekļvietne: Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts

IP/18/5835

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar