Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: Sopimus operatiivisesta yhteistyöstä Serbian kanssa

Belgrade 20. syyskuuta 2018

Muuttoliikekomissaari Dimitris Avramopoulos ja Serbian varapääministeri ja sisäministeri Nebojša Stefanović ovat tänään parafoineet asemaa koskevan sopimuksen. Sopimus mahdollistaa eurooppalaisen raja- ja merivartioston ryhmien lähettämisen Serbiaan.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi auttaa Serbiaa rajavalvonnassa ja toteuttaa sen kanssa yhteisiä operaatioita erityisesti silloin, kun muuttovirroissa tapahtuu äkillisiä muutoksia.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaari Dimitris Avramopoulosin mukaan uusi sopimus on merkkipaalu EU:n ja Serbian yhteistyössä muuttoliikkeen, rajaturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden alalla. Komissaari kiitti Serbian viranomaisia näiden ponnisteluista ja sitoutumisesta sopimuksen tekemiseen. ”Askel askelelta pystymme suojelemaan paremmin EU:n ulkorajoja. Tätä varten teemme myös tiiviimpää yhteistyötä kumppanimaiden kanssa naapurialueilla ja kauempanakin. Toivon, että sopimus viimeistellään viipymättä ja että neuvottelut muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa saadaan päätökseen nopeasti”, Avramopoulos lisäsi.

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja niiden tukeminen ovat tärkeä osa EU:n ulkorajojen suojelua. Vuonna 2016 komissio lujitti eurooppalaisen raja- ja rannikkovartioston toimeksiantoa, jotta se voi lähettää henkilöstöä EU:n naapurimaihin. Puheenjohtaja Junckerin viime viikolla unionin tilasta vuonna 2018 pitämän puheen jälkeen komissio ehdotti eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimivaltuuksien lujittamista. Tarkoitus on määritellä raja- ja merivartioston tavoitteet riittävän kunnianhimoisesti ja mahdollistaa yhteiset operaatiot ja henkilöstön lähettäminen myös sellaisiin maihin, jotka eivät ole EU:n lähinaapureita.

Serbian kanssa tänään tehty asemaa koskeva sopimus on kolmas sopimus, joka on parafoitu Länsi-Balkanin alueen kumppanimaiden kanssa. Sopimus Albanian kanssa parafoitiin helmikuussa ja sopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa heinäkuussa. Parhaillaan käydään neuvotteluja Montenegron ja Bosnia ja Hertsegovinan kanssa.

Seuraavat vaiheet

Asemaa koskeva sopimusluonnos, joka parafoitiin tänään Serbian kanssa, allekirjoitetaan virallisesti myöhemmin, kun molemmat osapuolet ovat saattaneet tarvittavat oikeudelliset menettelyt päätökseen. Sopimukselle tarvitaan myös Euroopan parlamentin suostumus.

Sopimuksen tultua voimaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi toteuttaa operatiivisia toimia ja lähettää ryhmiä niille Serbian alueille, jotka rajoittuvat EU:hun. Toimille on kuitenkin saatava suostumus sekä Serbian viranomaisilta että niiden EU-maiden viranomaisilta, joiden ulkorajoja toiminta koskee.

Tausta

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi jo nykyään lähettää ryhmiä ja toteuttaa yhteisiä operaatioita EU:n lähialueilla sijaitsevien kolmansien maiden alueella, jos Euroopan unionin ja kyseisen maan välillä on tehty asemaa koskeva sopimus. Uudessa ehdotuksessa vahvistetaan eurooppalaisen raja- ja rannikkovartioston toimivaltuuksia, ja ehdotuksen mukaan tällaisia sopimuksia voitaisiin tehdä myös EU:n lähialuetta kauempana olevien kumppanimaiden kanssa.

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: operatiivista yhteistyötä koskeva sopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa

Lehdistötiedote: Rajaturvallisuus: Euroopan raja- ja merivartiovirasto tehostaa operatiivista yhteistyötä Albanian kanssa

Verkkosivut: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Verkkosivut: Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto

IP/18/5835

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar