Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská pohraniční a pobřežní stráž: dohoda o operativní spolupráci se Srbskem

Belgrade 20. září 2018

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a ministr vnitra Srbska Nebojša Stefanović dnes parafovali dohodu o postavení jednotek, která umožní vyslání příslušníků evropské pohraniční stráže do Srbska.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž bude Srbsku pomáhat se správou hranic a budou realizovat společné operace, například při náhlé změně migračních toků.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu uvedl: „Dnes jsme dosáhli dalšího významného milníku ve spolupráci se Srbskem v oblasti migrace, správy hranic a bezpečnosti. Chtěl bych srbským orgánům poděkovat za to, s jakou vstřícností a odhodláním o dosažení této dohody usilovaly. Postupně tak zefektivňujeme ochranu externích hranic EU – především díky užší spolupráci s partnerskými zeměmi v našem bezprostředním sousedství i mimo ně. Těším se na brzkou finalizaci této dohody a doufám, že co nejdříve uzavřeme probíhající jednání také s dalšími zeměmi západního Balkánu.“

K zajištění ochrany vnějších hranic EU je naprosto nezbytné spolupracovat s nečlenskými zeměmi EU a poskytovat jim podporu. V roce 2016 proto Komise posílila mandát evropské pohraniční a pobřežní stráže, jejíž příslušníci tak nyní mohou být vysíláni do zemí v bezprostředním sousedství EU. Ve svém projevu o stavu Unie předneseném minulý týden předseda KomiseJuncker navrhl, aby se role evropské pohraniční a pobřežní stráže dále posílila – aby měla možnost organizovat společné operace a vysílat příslušníky stráže do zemí v bezprostředním sousedství Unie.

Dnešní dohoda se Srbskem je již třetí dohodou tohoto typu, která byla se zeměmi západního Balkánu parafována – jde o dohodu s Albánií (únor 2018) a s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (červenec 2018). V současné době probíhají jednání s Černou Horou a s Bosnou a Hercegovinou.

Další kroky

Dnes parafovaný návrh dohody se Srbskem bude oficiálně podepsán k pozdějšímu datu, a to jakmile obě strany dokončí potřebný právní postup. Navíc je nezbytné získat podporu Evropského parlamentu.

Jakmile dohoda vstoupí v platnost, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž bude moci vykonávat operační činnosti a vysílat příslušníky stráže po dohodě se srbskými orgány a příslušnými orgány sousedních členských zemí do těch regionů Srbska, které hraničí s EU.

Souvislosti

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž již v současné době může vysílat své příslušníky a realizovat společné operace na území sousedních nečlenských zemí, a to za předpokladu, že EU s danou zemí předem uzavře dohodu o postavení jednotek. Předložený návrh chce roli evropské stráže dále posílit a umožnit uzavírání těchto dohod i se zeměmi, které se nacházejí mimo bezprostřední sousedství EU.

Další informace

Tisková zpráva: Evropská pohraniční a pobřežní stráž: dohoda o operativní spolupráci s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií

Tisková zpráva: Správa hranic: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž posiluje operativní spolupráci s Albánií

Internetové stránky: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Internetové stránky: Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci

IP/18/5835

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar