Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гранична и брегова охрана: споразумение за оперативно сътрудничество със Сърбия

Belgrade, 20 септември 2018 r.

Днес Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, и Небойша Стефанович, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на Република Сърбия, парафираха споразумение за статуса, което ще позволи разполагането в Сърбия на екипи на европейската гранична и брегова охрана.

Агенцията ще бъде в състояние да подпомага Сърбия в управлението на границите, както и да провежда съвместни операции със Сърбия, по-специално в случай на внезапна промяна на миграционните потоци.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днешният ден бележи още един важен етап в сътрудничеството ни със Сърбия по въпросите на миграцията, управлението на границите и сигурността. Искам да благодаря на сръбските органи за техните усилия, воля и ангажираност за постигането на това споразумение. Стъпка по стъпка подобряваме защитата на външните граници на ЕС, като постигаме това и чрез по-тясно сътрудничество със съседните и други страни партньори. Очаквам с нетърпение скорошното финализиране на споразумението и се надявам също така на скорошно приключване на текущите преговори с други партньори от Западните Балкани.“

Подкрепата и сътрудничеството с държави извън ЕС е от съществено значение за защитата на външните граници на ЕС. През 2016 г. Комисията засили мандата на европейската гранична и брегова охрана, за да се даде възможност за разполагане на екипи в непосредствено съседство на ЕС. Миналата седмица след речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза 2018 г. Комисията предложи допълнително укрепване на европейската гранична и брегова охрана, като ѝ се придаде подходящо равнище на амбиция и ѝ се предостави възможност за съвместни операции и мисии в страни, които не са в непосредствено съседство с ЕС.

Днешното споразумение за статуса със Сърбия е третото споразумение, парафирано с партньорски държави от региона на Западните Балкани, след споразумението с Албания през февруари и с бившата югославска република Македония през юли. Текат преговори с Черна гора и с Босна и Херцеговина.

Следващи стъпки

Парафираното днес проектоспоразумение за статуса със Сърбия ще бъде официално подписано на по-късен етап, след като двете страни приключат необходимите правни процедури. Изисква се и съгласието на Европейския парламент.

След като споразумението влезе в сила, Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще може да извършва оперативни дейности и да разполага екипи в регионите на Сърбия, които граничат с ЕС, в съгласие със сръбските органи и органите на съседните държави — членки на ЕС.

Контекст

Европейската агенция за гранична и брегова охрана вече може да разполага екипи и да извършва съвместни операции на територията на съседните на ЕС трети държави, при условие че преди това е сключено споразумение за статуса между Европейския съюз и въпросната държава. Съгласно новото предложение за по-нататъшно укрепване на европейската гранична и брегова охрана такива споразумения могат да се сключват също и с държави, които не са в непосредствено съседство с ЕС.

За повече информация:

Съобщение за медиите: Европейска гранична и брегова охрана: споразумение за оперативно сътрудничество с бившата югославска република Македония

Съобщение за медиите: Управление на границите: Европейската агенция за гранична и брегова охрана засилва оперативното сътрудничество с Албания

Уебсайт: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Уебсайт: Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

IP/18/5835

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar