Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Jogállamiság: A lengyel Legfelsőbb Bíróság függetlenségének védelme érdekében az Európai Bizottság eljárást indít Lengyelország ellen az Európai Unió Bírósága előtt

Brüsszel, 2018. szeptember 24.

.

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy a bírói függetlenség elvének a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvény általi többszörös megsértése miatt eljárást indít Lengyelország ellen az Európai Unió Bírósága előtt, és felkéri a Bíróságot, hogy az ügyben történő ítélethozatalig rendeljen el ideiglenes intézkedéseket.

A Legfelsőbb Bíróságról szóló új lengyel törvény 70 évről 65 évre szállítja le a Legfelsőbb Bíróság bíráinak nyugdíjkorhatárát, melynek következtében a jelenlegi 72 legfelsőbb bírósági bíró közül 27 kényszerülhet nyugdíjba vonulni. Ez az intézkedés a Legfelsőbb Bíróság első elnökére is vonatkozik, akinek a lengyel alkotmányban rögzített 6 éves megbízatása idő előtt megszűnne.

A 2018. április 3-án hatályba lépett új törvény szerint a leszállított nyugdíjkorhatár által érintett bírák kérhetik mandátumuk meghosszabbítását, amit köztársasági elnök tehet meg hároméves időszakra. A mandátum egyszer újítható meg. A köztársasági elnök határozatára vonatkozóan nincsenek egyértelműen megállapított kritériumok, és a kérelem elutasítása esetén nincs mód bírósági felülvizsgálatra. Ezen túlmenően a lengyel hatóságok által javasolt egyetlen védőintézkedés egy nem kötelező erejű egyeztetés a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanáccsal, amelynek összetétele jelenleg sérti az igazságszolgáltatás függetlenségének európai normáit.

Az Európai Bizottság fenntartja, hogy a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvény nem összeegyeztethető az uniós joggal, mivel aláássa a bírói kar függetlenségének, ezen belül a bírák elmozdíthatatlanságának elvét, és ezzel Lengyelország nem tesz eleget az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (1) bekezdése szerinti, az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben értelmezett kötelezettségeinek.

A Bizottság a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvénnyel kapcsolatban 2018. július 2-án felszólító levelet küldött a lengyel hatóságoknak, amelyet 2018. augusztus 14-én indokolással ellátott vélemény követett. A lengyel hatóságok válasza egyik esetben sem oszlatta el a Bizottság jogi aggályait.

A lengyel Legfelsőbb Bíróság bíráira vonatkozó, kifogásolt nyugdíjazási rendszer végrehajtása felgyorsult, és Lengyelországban a bírói függetlenség, és következésképpen az uniós jogrend súlyos és helyrehozhatatlan károsodásának kockázatát idézi elő. A nemzeti bíróságok függetlensége elengedhetetlenül szükséges az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködés, és különösen az EUMSZ 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali mechanizmus működéséhez.

A Bizottság ezért áttért a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszára; úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet. Ezzel egyidejűleg a Bizottság arra is felkéri a Bíróságot, hogy rendeljen el ideiglenes intézkedéseket a lengyel Legfelsőbb Bíróság 2018. április 3-a – a vitatott intézkedések elfogadása – előtti helyzetének visszaállítására. Végül a Bizottság úgy határozott, hogy a Bíróság gyorsított eljárását kéri annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb jogerős ítélet szülessen.

Háttér

A jogállamiság az Európai Unió alapját képező egyik közös érték, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzít. A Szerződések értelmében az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt felelős a jogállamiság mint az EU egyik alapvető értéke tiszteletben tartásának garantálásáért, és annak biztosításáért, hogy az uniós jog, értékek és elvek maradéktalanul érvényesüljenek.

A lengyelországi események arra késztették az Európai Bizottságot, hogy 2016 januárjában párbeszédet kezdeményezzen a lengyel kormánnyal a jogállamisági keret alapján. Az egész eljárás a Bizottság és az érintett tagállam közötti folyamatos párbeszéden alapul. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A Bizottság 2017. július 29-én a rendes bíróságokról szóló lengyel törvényre vonatkozó kötelezettségszegési eljárást indított, ugyancsak a törvény nyugdíjba vonulásra vonatkozó rendelkezései és azoknak a bírói kar függetlenségére gyakorolt hatása miatt. A Bizottság 2017. december 20-án a Bíróság elé terjesztette ezt az ügyet. Az ügy jelenleg folyamatban van a Bíróság előtt.

Mivel a jogállamisági keret útján nem történt előrelépés, a Bizottság 2017. december 20-án első alkalommal aktiválta a 7. cikk (1) bekezdés szerinti eljárást, és indokolt javaslatot terjesztett elő a jogállamiság Lengyelország általi súlyos megsértésének egyértelmű kockázatát megállapító tanácsi határozat iránt. Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács tagjainak négyötödös többségével megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékeket.

Az Általános Ügyek Tanácsa a 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás keretében június 26-án a lengyelországi jogállamiságra vonatkozó meghallgatást tartott, amelyen a lengyel hatóságok nem jeleztek olyan tervezett intézkedéseket, amelyek a Bizottság fennmaradó aggályainak eloszlatására irányulnának. Figyelembe véve ezt a tényt, valamint azt, hogy a Lengyelországgal folytatott jogállamisági párbeszéd keretében nem történt előrelépés ebben a kérdésben, a Bizottság 2018. július 2-án felszólító levelet küldött Lengyelországnak, amelyben egyértelműen megfogalmazta jogi aggályait. A felszólító levélre a lengyel hatóságok 2018. augusztus 2-án válaszoltak, és visszautasították a Bizottság aggályait. Ezt követően a Bizottság 2018. augusztus 14-én indokolással ellátott véleményt küldött a lengyel hatóságoknak az ügyben, amelyre 2018. szeptember 14-én kapott választ, de az továbbra sem oszlatta el a Bizottság jogi aggályait.

A 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás keretében az Általános Ügyek Tanácsa 2018. szeptember 18-án egy második meghallgatást tartott a lengyelországi jogállamiságra vonatkozóan. A lengyel hatóságok ismét fenntartották álláspontjukat, és nem voltak hajlandóak semmiféle intézkedést javasolni a Bizottság és a többi tagállam aggályainak eloszlatására.

Ez a kötelezettségszegési eljárás nem vet véget a Lengyelországgal folytatott jogállamisági párbeszédnek, ami továbbra is a Bizottság előnyben részesített módszere a lengyelországi jogállamiságot érintő rendszerszintű fenyegetés elhárítására.

További információk

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12

Sajtóközlemény a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvénnyel kapcsolatos indokolással ellátott véleményről

Sajtóközlemény a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvénnyel kapcsolatos felszólító levélről

Sajtóközlemény az indokolással ellátott ajánlásról, a negyedik jogállamisági ajánlásról és a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvényre vonatkozó kötelezettségszegési eljárásról

 

 

IP/18/5830

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar