Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Vladavina prava: Europska komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv Poljske kako bi zaštitila neovisnost poljskog Vrhovnog suda

Bruxelles, 24. rujna 2018.

.

Europska komisija danas je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Poljske zbog kršenja načela neovisnosti sudstva u novom poljskom Zakonu o Vrhovnom sudu te zatražiti od Suda da odredi privremene mjere dok ne donese presudu u tom predmetu

Novim poljskim zakonom o Vrhovnom sudu snižava se dobna granica za umirovljenje sudaca Vrhovnog suda sa 70 na 65 godina, što znači da bi 27 aktivnih sudaca Vrhovnog suda, od 72, moglo biti prisilno umirovljeno. Ta se mjera odnosi i na prvog predsjednika Vrhovnog suda, čiji bi šestogodišnji mandat, utvrđen u poljskom Ustavu, bio prijevremeno prekinut.

Prema tom zakonu, koji je na snagu stupio 3. travnja 2018., aktivni suci na koje se odnosi sniženje dobne granice za umirovljenje imaju mogućnost zatražiti produženje svojeg mandata, koje može odobriti predsjednik Republike na razdoblje od tri godine i koje se može jedanput produljiti. Nisu utvrđeni jasni kriteriji za odluku predsjednika i ne postoji mogućnost sudskog preispitivanja ako on odbaci zahtjev. Štoviše, poljska tijela su kao jedinu zaštitnu mjeru predložila neobvezujuće savjetovanje s Državnim sudbenim vijećem, tijelom koje je sada sastavljeno protivno europskim standardima o neovisnosti sudstva.

Europska komisija i dalje smatra da poljski zakon o Vrhovnom sudu nije u skladu s pravom EU-a jer se njime ugrožava načelo neovisnosti sudstva, uključujući načelo nesmjenjivosti sudaca, te da Poljska stoga ne poštuje obveze na temelju članka 19. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji, tumačenog u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Komisija je zbog zakona o Vrhovnom sudu 2. srpnja 2018. poljskim tijelima uputila službenu opomenu, a 14. kolovoza 2018. i obrazloženo mišljenje. Odgovor poljskih tijela u oba slučaja nije uspio ublažiti razloge za pravnu zabrinutost Komisije.

Provedba spornog sustava umirovljenja sudaca Vrhovnog suda u Poljskoj ubrzava se i uzrokuje rizik od ozbiljne i nenadoknadive štete za neovisnost sudstva u Poljskoj, a time i pravni poredak EU-a. Neovisnost nacionalnih sudova ključna je za funkcioniranje pravosudne suradnje među državama članicama EU-a i posebno za mehanizam prethodnog odlučivanja propisan člankom 267. UFEU-a.

Komisija je stoga donošenjem odluke da predmet uputi Sudu EU-a započela sljedeću fazu postupka zbog povrede. Osim što je uputila predmet, Komisija je odlučila od Suda zatražiti i da odredi privremene mjere kojima se poljski Vrhovni sud vraća u stanje prije 3. travnja 2018., kad su doneseni sporni novi zakoni. Naposljetku, Komisija je od Suda odlučila zatražiti da predmet rješava po ubrzanom postupku kako bi što prije donio konačnu presudu.

Pozadina

Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija te je kao takva ugrađena u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Na temelju Ugovorâ Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, odgovorna je za očuvanje vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti Unije te za osiguravanje poštovanja prava, vrijednosti i načela EU-a.

Zbog događaja u Poljskoj Komisija je u siječnju 2016. pokrenula dijalog s poljskom vladom na temelju okvira za vladavinu prava. Taj se proces temelji na kontinuiranom dijalogu između Komisije i predmetne države članice. Komisija o tome redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće.

Zbog odredbi o umirovljenju iz poljskog zakona o redovnim sudovima i njihovih posljedica na neovisnost sudstva, Komisija je 29. srpnja 2017. pokrenula postupak zbog povrede prava. Taj je predmet 20. prosinca 2017. proslijedila Sudu Europske unije i postupak je u tijeku.

Zbog izostanka napretka u okviru za vladavinu prava, Komisija je 20. prosinca 2017. pokrenula postupak iz članka 7. stavka 1. podnošenjem obrazloženog prijedloga odluke Vijeća o utvrđivanju očite opasnosti od teške povrede vladavine prava u Poljskoj. Na temelju članka 7. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji Vijeće, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova, može utvrditi da postoji očita opasnost da će država članica teško prekršiti zajedničke vrijednosti navedene u članku 2. Ugovora.

Na saslušanju o vladavini prava u Poljskoj u okviru postupka iz članka 7. stavka 1. održanom 26. lipnja 2018. u Vijeću za opće poslove, poljska tijela nisu pružila nikakve naznake o skorom poduzimanju mjera za rješavanje razloga za zabrinutost Komisije. Zbog toga i s obzirom na izostanak napretka u tom pitanju u okviru dijaloga s Poljskom o vladavini prava, Komisija je 2. srpnja 2018. izdala službenu opomenu u kojoj je jasno navela svoje razloge za pravnu zabrinutost. Poljska tijela 2. kolovoza 2018. odgovorila su na službenu opomenu, odbacujući razloge za zabrinutost Komisije. Komisija je nakon toga 14. kolovoza 2018. poljskim tijelima dostavila obrazloženo mišljenje na koje je 14. rujna 2018. dobila odgovor koji ponovno nije ublažio njezine razloge za pravnu zabrinutost.

Potom je 18. rujna 2018. u Vijeću za opće poslove organizirano drugo saslušanje o vladavini prava u Poljskoj u okviru postupka iz članka 7. stavka 1. Poljska tijela ostala su pri svojem stajalištu i odbila predložiti bilo kakve mjere za rješavanje razloga za pravnu zabrinutost Komisije i drugih država članica.

Neovisno o postupku zbog povrede, dijalog o vladavini prava s Poljskom nastavlja se te je i dalje način kojem Komisija daje prednost u rješavanju sustavne prijetnje vladavini prava u Poljskoj.

Dodatne informacije

Za opće informacije o postupku zbog povrede vidjeti dokument MEMO/12/12.

Priopćenje za medije o obrazloženom mišljenju o Zakonu o Vrhovnom sudu

Priopćenje za medije o službenoj opomeni zbog zakona o Vrhovnom sudu

Priopćenje za medije o obrazloženom prijedlogu, četvrtoj preporuci za vladavinu prava i postupku zbog povrede u pogledu zakona o organizaciji redovnih sudova

 

 

IP/18/5830

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar