Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Efter ett år: Handelsavtalet mellan EU och Kanada ger positiva resultat

Bryssel den 20 september 2018

Fredagen den 21 september är den första årsdagen av det provisoriska ikraftträdandet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan EU och Kanada.

Tidiga tecken visar att avtalet redan håller på att ge resultat för EU:s exportörer. Kommissionsledamot Cecilia Malmström kommer att besöka Kanada den 26–27 september för att utvärdera framstegen.

I Montreal kommer kommissionsledamoten att träffa ministern för diversifiering av internationell handel, James Gordon Carr. Hon kommer också att delta i EU:s och Kanadas första gemensamma kommitté den 26 september, som är de båda parternas högsta organ för att diskutera frågor av intresse som rör avtalet. Hon kommer också att besöka flera europeiska och kanadensiska företag, diskutera med företrädare för företag som redan använder sig av avtalet och tala på Université de Montréal den 27 september.

Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för handelsfrågor, säger: – Handelsavtalet mellan EU och Kanada har nu varit i kraft i ett år och jag är nöjd med de framsteg som hittills har gjorts. Preliminära uppgifter visar att det, redan på detta stadium, finns mycket att fira. Exporten har ökat överlag och många sektorer har uppvisat imponerande ökningar. Detta är strålande nyheter för europeiska små och stora företag. Som alltid vad gäller dessa avtal finns det vissa områden där vi måste se till att vi faktiskt genomför det som vi kommit överens om och ser till att medborgare och företag kan dra full nytta av de nya möjligheterna. Detta är något jag tänker diskutera med mina kanadensiska motparter i den gemensamma kommittén nästa vecka. Jag är glad att kunna säga att vårt partnerskap med Kanada är starkare än någonsin – strategiskt och ekonomiskt. Tillsammans står vi för ett öppet och regelbaserat internationellt handelssystem. Ceta är ett tydligt uttryck för detta.

Ett tidigt skede, men positiva tendenser

Förutom att ta bort nästan alla tullar, har Ceta främjat företagsklimatet mellan EU och Kanada och erbjuder värdefull rättssäkerhet för EU-företag som vill exportera. Även om det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser, pekar de första handelsresultaten i rätt riktning. I hela EU visar de senast tillgängliga statistiska uppgifterna, som omfattar perioden från oktober 2017 till juni 2018, att exporten ökar med mer än 7 % per år.

Exporten går särskilt bra inom vissa sektorer. Apparater och mekaniska redskap, som utgör en femtedel av EU:s export till Kanada, har ökat med över 8 %. Läkemedel, som står för 10 % av EU:s export till Kanada, har ökat med 10 %. Andra viktiga exportvaror från EU är också på uppåtgående: Möbler med 10 %, parfymer/kosmetika med 11 %, skodon med 8 % och kläder med 11 %.

När det gäller jordbruksprodukter finns det också några positiva siffror: Exporten av frukt och nötter ökade med 29 %, choklad med 34 %, mousserande vin med 11 % och whisky med 5 %.

Företag som redan drar nytta av Ceta på olika sätt inbegriper till exempel:

  • Sammanslutningen av italienska San Daniele-skinktillverkare ökade sin försäljning till Kanada med 35 %. Export av italienska jordbruksprodukter till Kanada ökade totalt med 7,4 %.
  • Det belgiska chokladföretaget Smet Chocolaterie har just öppnat sin första affär i Ontario, Kanada, för att hantera den extra efterfrågan på sina produkter som, tack vare att 15 % importtull togs bort, ökade sin försäljning med en femtedel jämfört med föregående år. Totalt har den europeiska exporten av choklad till Kanada ökat med 34 %.
  • Det spanska företaget Hiperbaric tillverkar innovativa högtrycksmaskiner för livsmedelskonservering. Tack vare Ceta är det lättare för företagets anställda att tillfälligt uppehålla sig i Kanada för att installera och underhålla utrustningen.

Exampel med företag från Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige finns tillgängliga här.

Bakgrund

Ceta erbjuder nya möjligheter för EU-företag, stora som små, att exportera till Kanada. Genom avtalet avskaffades 98 % av tullarna på de produkter som omfattas av handel mellan EU och Kanada. Det motsvarar cirka 590 miljoner euro i besparade tullar per år när alla tullsänkningar träder i kraft. Avtalet ger också EU-företag den bästa tillgång som någonsin erbjudits företag utanför Kanada att lämna anbud i landets offentliga upphandlingar – inte bara på federal nivå, utan också i provinserna och på lokal nivå.

Ceta skapar nya möjligheter för EU:s jordbrukare och livsmedelsproducenter, samtidigt som EU:s känsliga sektorer skyddas fullt ut. Avtalet innebär att EU:s 143 högkvalitativa livsmedels- och dryckesprodukter (geografiska beteckningar) nu kan säljas under eget namn i Kanada och skyddas mot imitation.

Avtalet erbjuder också bättre villkor för tjänsteleverantörer och förbättrad rörlighet för företagsanställda. Dessutom införs ett regelverk för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för allt från arkitekter till kranförare.

Ceta har provisoriskt varit i kraft sedan den 21 september 2017 när det godkändes av EU-medlemsstaterna, genom rådet och Europaparlamentet. Det kommer dock att slutgiltigt och fullt ut träda i kraft först sedan alla EU-medlemsstater har ratificerat det.

EU har 39 handelsavtal med 69 länder. Det senaste avtal som EU ingått är med Japan. EU:s handelsavtal har visat sig sporra EU:s tillväxt och sysselsättning. Ett exempel är handelsavtalet mellan EU och Sydkorea. Sedan det trädde i kraft 2011 ökade EU:s export till Sydkorea med över 55 %, exporten av vissa jordbruksprodukter ökade med 70 %, EU:s bilförsäljning i Sydkorea tredubblades och handelsunderskottet vände till ett överskott. 31 miljoner arbetstillfällen i Europa är beroende av export. Varje gång EU:s export ökar med 1 miljard euro, understödjer det 14 000 nya arbetstillfällen i EU.

Läs mer

Exempel från EU-exportörer

Faktablad

Städer som exporterar till Kanada

Texten till Ceta-avtalet

Ytterligare upplysningar om Ceta

IP/18/5828

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar