Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vienų metų veiklos rezultatai. ES ir Kanados prekybos susitarimas duoda teigiamų rezultatų

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 20 d.

Rugsėjo 21 d., penktadienį, bus lygiai metai, kai laikinai įsigaliojo ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS).

Jau esama pirmų ženklų, kad susitarimas teikia naudos ES eksportuotojams. Komisijos narė C. Malmström rugsėjo 26 m. ir 27 d. lankysis Kanadoje, kad įvertintų pažangą

Monrealyje Komisijos narė susitiks su Tarptautinės prekybos diversifikavimo ministru Jamesu Gordonu Carru. Rugsėjo 26 d. ji dalyvaus pirmajame ES ir Kanados jungtiniame komitete. Tai yra aukščiausias abiejų partnerių organas su susitarimu susijusiems klausimams aptarti. Ji taip pat apsilankys keliose Europos ir Kanados įmonėse, pasišnekės su įmonių, jau besinaudojančių susitarimu, atstovais, o rugsėjo 27 d. pasisakys Monrealio universitete.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „ES ir Kanados prekybos susitarimas taikomas jau metus ir man džiugu matyti pasiektą pažangą. Preliminarūs duomenys rodo, kad jau dabar džiaugtis galime daugybe dalykų. Eksportas apskritai didėja, o dalyje sektorių jo šuolis buvo įspūdingas. Tai puiki naujiena Europos įmonėms – ir didelėms, ir mažoms. Kaip ir ankstesnių susitarimų atveju, yra sričių, kuriose turime užtikrinti visapusišką sutartų priemonių įgyvendinimą, kartu užtikrindami, kad piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai pasinaudoti naujomis galimybėmis. Tai ketinu aptarti kitą savaitę su kolegomis iš Kanados Jungtiniame komitete. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mūsų strateginė ir ekonominė partnerystė su Kanada yra stipri kaip niekad. Drauge pasisakome už atvirą ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinės prekybos tvarką. IEPS – akivaizdus to įrodymas.“

Dar tik pradžia, bet tendencijos – teigiamos

IEPS ne tik atsisakyta iš esmės visų muitų, bet ir pagerinta ES ir Kanados verslo aplinka, o ketinančioms eksportuoti ES įmonėms suteiktas vertingas teisinis tikrumas. Nors dar per anksti daryti tvirtas išvadas, pirminiai prekybos rezultatai rodo, kad einama tinkama kryptimi. Iš naujausių visos ES statistinių duomenų, apimančių 2017 m. spalio mėn. – 2018 m. birželio mėn., matyti, kad eksportas per metus išaugo daugiau kaip 7 proc.

Kai kurių sričių eksportas gali pasigirti ypatingai gerais rezultatais. Mašinų ir mechaninių įrenginių eksportas, kuris sudaro penktadalį ES eksporto į Kanadą, padidėjo daugiau kaip 8 proc. Farmacijos produktų eksportas, sudarantis dešimtadalį ES eksporto į Kanadą, išaugo 10 proc. Kitų svarbių sektorių ES eksportas taip pat didėjo: baldų – 10 proc., kvepalų ir kosmetikos gaminių – 11 proc., avalynės – 8 proc., drabužių – 11 proc.

Žemės ūkio produktų srityje irgi yra džiuginančių duomenų: vaisių ir riešutų eksportas augo 29 proc., šokolado – 34 proc., putojančio vyno – 11 proc., viskio – 5 proc.

Keli IEPS jau įvairiais būdais besinaudojančių įmonių pavyzdžiai:

  • Italijos San Daniele kumpio gamintojų konsorciumas pardavimus į Kanadą padidino 35 proc. Bendras Italijos žemės ūkio produktų eksportas į Kanadą išaugo 7,4 proc.;
  • Belgijos šokolado gamybos įmonė Smet Chocolaterie neseniai atidarė savo pirmąją parduotuvę Kanadoje, Ontarijuje, kad patenkintų išaugusią savo produktų paklausą: panaikinus 15 proc. importo muitus, įmonės pardavimas, palyginus su pardavimu prieš metus, padidėjo penktadaliu. Bendrai Europos šokolado eksportas į Kanadą išaugo 34 proc.;
  • Ispanijos įmonė Hiperbaric gamina naujoviškus maisto konservavimo įrenginius, kuriuose naudojamas didelis slėgis. Dėl IEPS jos darbuotojams lengviau laikinai nuvykti į Kanadą, kad galėtų atlikti savo įrangos įrengimo ir priežiūros darbus.

Belgijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Ispanijos ir Švedijos įmonių pavyzdžių pateikiama čia.

Pagrindiniai faktai

IEPS atveria naujų galimybių bet kokio dydžio ES įmonėms eksportuoti į Kanadą. Susitarimu panaikinti tarifai 98 procentams gaminių, kuriais ES prekiauja su Kanada. Tai sudarys apie 590 mln. EUR sutaupytų muitų per metus, kai visi tarifai bus sumažinti. Be to, jis ES įmonėms suteikia geresnes negu bet kada anksčiau ne Kanados įmonėms suteiktas galimybes dalyvauti Kanados viešųjų pirkimų konkursuose, ir ne tik federaliniu, bet ir provincijų bei savivaldybių lygmenimis.

IEPS atveriama naujų galimybių Europos ūkininkams ir maisto gamintojams, tačiau kartu bus visiškai apsaugomi importui jautrūs ES sektoriai. Dėl susitarimo 143 ES aukštos kokybės maisto produktai ir gėrimai (geografinės nuorodos) dabar gali būti parduodami Kanadoje savo pavadinimais ir yra apsaugoti nuo imitavimo.

Susitarimas taip pat leidžia užtikrinti geresnes sąlygas tiekėjams, gerinti įmonių darbuotojų judumą ir kurti įvairių profesinių kvalifikacijų – nuo architekto iki kranininko – abipusio pripažinimo sistemą.

IEPS laikinai taikomas nuo 2017 m. rugsėjo 21 d., prieš tai ES valstybėms narėms patvirtinus jį Taryboje ir pritarus Europos Parlamentui. Visiškai ir galutinai jis įsigalios tik tada, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės.

ES yra sudariusi 39 prekybos susitarimus su 69 šalimis. Paskiausiai sudarytas ES susitarimas su Japonija. Seniai nustatyta, kad ES prekybos susitarimai skatina Europos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Vienas iš pavyzdžių – ES ir Pietų Korėjos prekybos susitarimas. Nuo jo įsigaliojimo 2011 m. ES eksportas į Pietų Korėją padidėjo daugiau kaip 55 proc., tam tikrų žemės ūkio produktų eksportas padidėjo 70 proc., ES automobilių pardavimas Pietų Korėjoje padidėjo tris kartus, o prekybos deficitas virto pertekliumi. 31 mln. darbo vietų Europoje yra tiesiogiai susijusios su eksportu. Kiekvienas papildomas 1 mlrd. EUR eksporto siejamas su 14 000 darbo vietų ES.

Daugiau informacijos

ES eksportuotojų istorijos

Informacijos suvestinės

Į Kanadą eksportuojantys miestai

IEPS tekstas

Daugiau išteklių pagal IEPS

IP/18/5828

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar