Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Aasta hiljem: ELi ja Kanada vaheline kaubandusleping annab positiivseid tulemusi

Brüssel, 20. september 2018

Reedel, 21. septembril möödub aasta laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ajutisest jõustumisest ELi ja Kanada vahel.

Esimesed märgid näitavad, et leping on juba andmas tulemusi ELi eksportijate jaoks. Volinik Cecilia Malmström külastab Kanadat 26. ja 27. septembril, et hinnata tehtud edusamme.

Montrealis kohtub volinik rahvusvahelise kaubanduse mitmekesistamise ministri James Gordon Carriga. Cecilia Malmström osaleb 26. septembril esimesel ELi-Kanada ühiskomitee istungil, mis on kõrgeim organ kahe partneri jaoks huvi pakkuvate lepinguga seotud küsimuste arutamiseks. Ta külastab ka mitmeid Euroopa ja Kanada ettevõtteid, vestleb lepingut juba kasutavate ettevõtete esindajatega ja peab 27. septembril kõne Montreali ülikoolis.

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „ELi ja Kanada vaheline kaubandusleping on nüüdseks jõus olnud juba aasta ja mul on hea meel seni saavutatud edu üle. Esialgsed andmed näitavad, et isegi praeguses etapis on piisavalt põhjust rõõmu tunda. Eksport on suurenenud üldiselt, kuid paljudes sektorites on kasv lausa märkimisväärne. See on hea uudis nii suurte kui ka väikeste ettevõtete jaoks. Nagu nende lepingute puhul tavaline, on teatavaid valdkondi, kus peame kindlustama, et rakendame kokkulepitud eesmärgid täielikult, tagades, et kodanikud ja ettevõtted saavad uutest võimalustest täit kasu. Seda on kavas arutada Kanada kolleegidega järgmisel nädalal ühiskomitee koosolekul. Mul on hea meel tõdeda, et meie partnerlus Kanadaga on tugevam kui kunagi varem nii strateegiliselt kui ka majanduslikult. Seisame koos avatud ja reeglitepõhise rahvusvahelise kaubanduskorra eest. CETA tõendab seda selgelt.”

Lõplikeks järeldusteks on veel vara, kuid suundumused on positiivsed

Lisaks peaaegu kõikide tollimaksude kaotamisele on CETA parandanud ELi ja Kanada vahelist ettevõtluskliimat, mis tagab eksportida soovivatele ELi ettevõtjate jaoks olulise õiguskindluse. Kuigi kindlaid järeldusi teha on veel liiga vara, osutavad esialgsed kaubandustulemused, et suund on õige. Värskeimad kättesaadavad statistilised andmed, mis hõlmavad ajavahemikku 2017. aasta oktoobrist 2018. aasta juunini, näitavad, et eksport on terves ELis eelmise aastaga võrreldes suurenenud üle 7%.

Mõnedel sektoritel läheb eriti hästi. Masinate ja mehaaniliste seadmete eksport, mis moodustab viiendiku ELi ekspordist Kanadasse, on suurenenud üle 8%. Ravimieksport, mis moodustab 10% ELi ekspordist Kanadasse, on suurenenud 10%. Ka muud olulised ELi ekspordisektorid on tõusuteel: mööbel 10%, parfüümid ja kosmeetika 11%, jalatsid 8% ja rõivad 11%.

Julgustavaid näiteid võib leida ka põllumajandustoodete valdkonnas: puuviljade ja pähklite eksport suurenes 29%, šokolaadi eksport 34%, vahuveini oma 11% ja viski eksport 5%.

Ettevõtted, kes on juba CETAst erineval moel kasu saanud, on näiteks järgmised.

  • Itaalias valmistatud San Daniele singi tootjad suurendasid oma müüki Kanadasse 35% võrra. Itaalia põllumajandustoodete eksport Kanadasse on kokku suurenenud 7,4%.
  • Belgia šokolaaditootja Smet Chocolaterie avas just Kanadas Ontarios oma esimese poe, et rahuldada suurenenud nõudlust tema toodete järele. Tänu 15%-lisele imporditollimaksude vähendamisele kasvas nende müük aastatagusega võrreldes viiendiku võrra. Euroopa šokolaadi eksport Kanadasse on suurenenud keskmiselt 34%.
  • Hispaania ettevõte Hiperbaric toodab innovaatilisi seadmeid toiduainete säilitamiseks kõrge rõhu all. Tänu CETA-le on nende töötajatel lihtsam Kanadasse ajutiselt siseneda seadmete paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Näited Belgia, Eesti, Soome, Prantsuse, Iiri, Itaalia, Hollandi, Hispaania ja Rootsi ettevõtetest on kättesaadavad siin.

Taust

CETA pakub igas suuruses ELi ettevõtjatele uusi võimalusi Kanadasse eksportimiseks. Lepinguga kaotati tollimaksud 98% toodetest, millega EL ja Kanada omavahel kauplevad. Tollimaksude vähendamine tähendab aastas umbes 590 miljoni euro suurust kokkuhoidu. Tänu lepingule saavad ELi ettevõtted Kanada riigihangetes osalemiseks parima võimaluse, mis seni on väljaspool Kanadat paiknevate ettevõtete jaoks loodud, ja seda mitte üksnes föderaal-, vaid ka provintsi- ja munitsipaaltasandil.

Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga luuakse põllumajandusettevõtjatele ja toiduainetootjatele uusi võimalusi, kaitstes seejuures igakülgselt ELi tundlikke sektoreid. Leping tähendab, et 143 kvaliteetset ELi geograafilise tähisega toitu ja jooki võib nüüd Kanadas müüa oma nime all, jäljendamist kartmata.

Leping pakub ka paremaid tingimusi teenuseosutajatele, suuremat liikuvust ettevõtete töötajatele ja raamistikku, mis võimaldab vastastikku tunnustada mitmesuguseid kutsekvalifikatsioone alates arhitektidest kuni kraanajuhtideni.

CETAt on ajutiselt kohaldatud alates 21. septembrist 2017, kui selle olid nõukogus heaks kiitnud liikmesriigid ja Euroopa Parlament. Leping jõustub täielikult ja lõplikult alles siis, kui kõik ELi liikmesriigid on selle ratifitseerinud.

EL on sõlminud 39 kaubanduslepingut 69 riigiga. Viimase lepingu sõlmis EL Jaapaniga. On kindel, et ELi kaubanduslepingud hoogustavad Euroopa majanduskasvu ja tööhõivet. Üks näide selle kohta on ELi ja Lõuna-Korea vaheline kokkulepe. Alates selle jõustumisest 2011. aastal on ELi eksport Lõuna-Koreasse suurenenud üle 55%, teatavate põllumajandustoodete eksport on kasvanud 70%, ELi autode müük Lõuna-Koreas on kolmekordistunud ning varasemast ELi ja Lõuna-Korea kaubandusbilansi puudujäägist on saanud kaubandusbilansi ülejääk. Euroopas sõltub ekspordist 31 miljonit töökohta. Keskmiselt toetab iga täiendava miljardi euro võrra suurenenud eksport 14 000 töökoha loomist ELis.

Lisateave

ELi eksportijate lood

Teabelehed

Linnad, mis ekspordivad Kanadasse

Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu tekst

Rohkem allikaid CETA kohta

IP/18/5828

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar