Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Efter et år: Positive resultater af handelsaftalen mellem EU og Canada

Bruxelles, den 20. september 2018

Fredag den 21. september er det et år siden den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada trådte midlertidigt i kraft.

Allerede nu er der tegn på de positive resultater, aftalen medfører for EU's eksportører. Kommissær Cecilia Malmström tager til Canada den 26. og 27. september for at gøre status over udviklingen.

Under besøget i Montreal vil kommissæren mødes med ministeren for international handelsdiversificering, James Gordon Carr. Den 26. september deltager hun i det første møde i det Blandede Udvalg mellem EU og Canada, som er det øverste organ, hvori de to partnere kan drøfte spørgsmål af fælles interesse, der er relateret til aftalen. Hun vil desuden besøge flere europæiske og canadiske virksomheder og mødes med repræsentanter for virksomheder, der allerede gør brug af aftalen, for at drøfte deres erfaringer, samt holde et oplæg på Université de Montréal den 27. september.

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Efter det første år er jeg rigtig glad for at se den udvikling, som handelsaftalen mellem EU og Canada har sat i gang. De foreløbige data viser, at der er meget at fejre – selv på dette tidlige stadie. Eksporten er steget samlet set og mange individuelle sektorer har oplevet imponerende stigninger. Dette er godt nyt for europæiske virksomheder, store som små. Som altid med aftaler af denne type er der visse områder, hvor vi er nødt til at sørge for, at vi i alle detaljer gennemfører det, der blev aftalt, for at sikre, at borgere og virksomheder får fuldt udbytte af de nye muligheder. Dette er noget, jeg vil drøfte med mine canadiske aftalepartnere i Det Blandede Udvalg i næste uge. Jeg er glad for at kunne sige, at vores partnerskab med Canada er stærkere end nogensinde – strategisk såvel som økonomisk. Sammen støtter vi op om en åben og regelbaseret international handelsorden. CETA er et tydeligt bevis på dette."

Stadig tidligt, men positive tendenser

Ud over at fjerne næsten al told har CETA i væsentlig grad forbedret erhvervsklimaet mellem EU og Canada, og aftalen sikrer, at EU-virksomheder, der ønsker at eksportere, er dækket af den nødvendige retssikkerhed. Selv om det er for tidligt at drage entydige konklusioner, peger de foreløbige handelsresultater i den rigtige retning. Ifølge de senest tilgængelige statistikker, der dækker perioden fra oktober 2017 til juni 2018, ser eksporten ud til at være steget med over 7 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Heraf klarer nogle sektorer sig særligt godt. Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, der udgør en femtedel af EU's eksport til Canada, er steget med over 8 %. Lægemidler, der udgør 10 % af EU's eksport til Canada, er steget med 10 %. Andre vigtige eksportvarer fra Unionen er også stigende: møbler med 10 %, parfume og kosmetik med 11 %, fodtøj med 8 % og beklædningsgenstande med 11 %.

Også hvad angår landbrugsprodukter, er der opmuntrende tal: eksporten af frugt og nødder er steget med 29 %, chokolade med 34 %, mousserende vin med 11 % og whisky med 5 %.

Virksomheder, der på forskellige måder allerede drager fordel af CETA, er f.eks.:

  • Det italienske San Diele-konsortium af skinkeproducenter, der har øget sit salg til Canada med 35 %. Samlet set er eksporten af italienske landbrugsprodukter til Canada steget med 7,4 %.
  • Den belgiske chokoladevirksomhed Smet Chocolaterie, der netop har åbnet deres første butik i Ontario i Canada for at kunne følge med den store efterspørgsel efter deres varer – efter importafgiften på 15 % blev fjernet, er deres salg steget med en femtedel i forhold til sidste år. Samlet set er EU's eksport af chokolade til Canada steget med 34 %.
  • Den spanske virksomhed Hiperbaric, der fremstiller innovative højtryksmaskiner til fødevarekonservering. Takket være CETA er det lettere for virksomhedens medarbejdere at opholde sig midlertidigt i Canada i forbindelse med installering og vedligeholdelse af deres udstyr.

Eksempler med virksomheder fra Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Spanien og Sverige kan findes her.

Baggrund

CETA skaber nye muligheder for EU-virksomheder i alle størrelser ved eksport til Canada. Med aftalen blev 98 % af tolden på de varer, der er omfattet af handel mellem EU og Canada, fjernet. Når alle toldnedsættelser er trådt i kraft svarer det til ca. 590 mio. EUR i besparelser hvert år. Den giver også EU's virksomheder den bedste adgang, som virksomheder uden for Canada nogensinde har fået til at byde på landets offentlige indkøbskontrakter – ikke blot på føderalt plan, men også på provinsplan og på kommunalt plan.

CETA vil skabe nye muligheder for europæiske landmænd og fødevareproducenter, samtidig med at EU's følsomme sektorer beskyttes. Aftalen betyder nu, at 143 af EU's føde- og drikkevarer af høj kvalitet ("geografiske betegnelser"), kan sælges under deres eget navn i Canada og er beskyttet mod efterligninger.

Aftalen skaber også bedre forhold for leverandører af tjenesteydelser, større mobilitet for virksomhedsmedarbejdere samt en ramme til gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer lige fra arkitekter til kranførere.

CETA har været anvendt midlertidigt siden den 21. september 2017, efter at den blev godkendt af EU's medlemsstater (gennem Rådet) og Europa-Parlamentet. Aftalen træder dog først fuldt og endeligt i kraft, når alle EU's medlemsstater har ratificeret aftalen.

EU har 39 handelsaftaler med 69 lande. Den seneste aftale, EU har indgået, er med Japan. EU's handelsaftaler har vist sig at fremme vækst og beskæftigelse i Europa. Et eksempel herpå er frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea. Siden den trådte i kraft i 2011, er EU's eksport til Sydkorea steget med over 55 %, eksporten af en række landbrugsprodukter er steget med 70 %, og EU's salg af biler i Sydkorea er tredoblet, og underskuddet på handelsbalancen vendt til et overskud. 31 millioner arbejdspladser i Europa er afhængige af eksport. Hver gang EU's eksport stiger med 1 mia. EUR, understøtter det i gennemsnit 14 000 nye arbejdspladser i EU.

Yderligere oplysninger

EU-eksportørers historier

Faktaark

Byer, der eksporterer til Canada

Teksten til CETA-aftalen

Yderligere oplysninger om CETA

IP/18/5828

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar