Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rok poté: obchodní dohoda mezi EU a Kanadou přináší pozitivní výsledky

Brusel 20. září 2018

V pátek 21. září uplyne rok od prozatímního vstupu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi EU a Kanadou v platnost.

Vývozci z EU už začínají podle prvních signálů z dohody profitovat. Komisařka Malmströmová bude během své návštěvy Kanady ve dnech 26.–27. září vyhodnocovat uplatňování dohody v praxi.

V Montrealu se komisařka setká s ministrem pro diverzifikaci mezinárodního obchodu Jamesem Gordonem Carrem. Dne 26. září se zúčastní prvního zasedání smíšeného výboru EU–Kanada, který je nejvyšším orgánem, v jehož rámci oba partneři projednávají otázky související s dohodou. Navštíví rovněž několik evropských a kanadských společností, bude diskutovat se zástupci firem, které již dohodu využívají, a dne 27. září vystoupí na Montrealské univerzitě.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla: „Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou nyní platí již jeden rok a dosavadní výsledky mě velmi potěšily. Podle předběžných údajů lze už i v této fázi hovořit o úspěchu. Vývoz celkově vzrostl, přičemž mnohá odvětví zaznamenala velmi výrazný nárůst. Je to skvělá zpráva pro evropské podniky, ať už velké, či malé. Tak jako u ostatních podobných dohod existují oblasti, ve kterých musíme dbát na to, aby příslušná ustanovení byla důsledně naplňována tak, jak bylo dohodnuto, aby občané a podniky mohli plně využívat nových příležitostí. Právě o těchto záležitostech hodlám jednat se svými kanadskými protějšky příští týden na zasedání smíšeného výboru. Jsem velmi ráda, že naše partnerství s Kanadou je silnější než kdykoli předtím, a to jak ze strategického hlediska, tak i ekonomicky. Společně se zasazujeme o otevřený a na pravidlech založený mezinárodní obchodní řád a CETA je toho jasným důkazem.“

Pozitivní trendy již od počátku

Kromě odstranění prakticky všech cel stimulovala CETA podnikatelské prostředí mezi EU a Kanadou. Evropským podnikům, které chtějí vyvážet, zajišťuje oceněnovanou právní jistotu. Na jasné závěry je sice příliš brzy, ale první obchodní výsledky naznačují vývoj správným směrem. Podle posledních statistických údajů, jež se vztahují na období od října 2017 do června 2018, vzrostl vývoz z EU oproti předcházejícímu roku o více než 7 %.

Některým odvětvím se v tomto ohledu obzvláště dařilo. Stroje a mechanická zařízení, jež tvoří pětinu vývozu z EU do Kanady, zaznamenaly nárůst o více než 8 %. Vývoz léčivých přípravků, na které připadá 10 % vývozu z EU do Kanady, se pak zvýšil o 10 %. Růst vykázaly i další významné vývozní artikly EU: nábytek (10 %), parfémy a kosmeticka (11 %), obuv (8 %) a oděvy (11 %).

Povzbudivé údaje lze nalézt také u zemědělských produktů: zvýšil se vývoz ovoce a ořechů (29 %), čokolády (34 %), šumivého vína (11 %) a whisky (5 %).

Mezi podniky, které již z dohody CETA různým způsobem profitují, patří například:

  • sdružení italských výrobců šunky San Daniele, které zvýšilo své prodeje do Kanady o 35 %. Vývoz italských zemědělských produktů do Kanady celkově vzrostl o 7,4 %,
  • belgický výrobce čokolády Smet Chocolaterie, jenž právě otevřel svoji první prodejnu v kanadském Ontariu s cílem uspokojit stoupající poptávku po jeho výrobcích. Díky zrušení dovozních cel dosahujících 15 % vzrostl jejich prodej oproti předchozímu roku o pětinu. Vývoz čokolády z EU do Kanady se celkově zvýšil o 34 %,
  • španělská společnost Hiperbaric, jež vyrábí inovativní stroje pro konzervaci potravin pomocí ošetření vysokým tlakem a jejíž pracovníci mohou být díky dohodě CETA snadněji dočasně vysíláni do Kanady za účelem instalace a údržby příslušných zařízení.

Příklady společností z Belgie, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Nizozemska, ŠpanělskaŠvédska jsou k dispozici zde.

Souvislosti

CETA nabízí evropským podnikům všech velikostí nové příležitosti k vývozu do Kanady. Dohoda odstranila cla u 98 % produktů, jež jsou předmětem obchodu mezi EU a Kanadou. Poté, co nabudou účinnosti všechna snížení sazeb, ušetří se na clech ročně přibližně 590 milionů eur. Společnosti z EU také získají nejlepší přístup ke kanadským veřejným zakázkám, jaký byl dosud subjektům vně Kanady nabídnut, tzn. nejen k federálním zakázkám, ale i k zakázkám provincií a obcí.

CETA vytváří nové příležitosti pro evropské zemědělce a producenty potravin, současně také chrání citlivá odvětví v EU. Díky dohodě se nyní může 143 vysoce kvalitních potravin a nápojů z EU (tzv.„zeměpisných označení“) prodávat v Kanadě pod svým názvem a je zajištěna jejich ochrana před napodobováním.

Dohoda též poskytuje lepší podmínky poskytovatelům služeb, lepší mobilitu zaměstnancům firem, jakož i rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací – od architektů po jeřábníky.

Dohoda CETA platí prozatímně od 21. září 2017. Předtím její znění schválily členské státy v Radě a Evropský parlament. V plném rozsahu a s konečnou platností však vstoupí v platnost až poté, co ji ratifikují všechny členské státy EU.

EU má uzavřeno 39 obchodních dohod s 69 zeměmi. Naposledy EU uzavřela takovou dohodu s Japonskem. Je prokázáno, že dohody EU o volném obchodu podporují růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Jako příklad lze uvést obchodní dohodu mezi EU a Jižní Koreou. Od jejího vstupu v platnost v roce 2011 se vývoz z EU do Jižní Korey zvýšil o více než 55 %, objem vývozu některých zemědělských produktů z EU do této země vzrostl o 70 %, prodej evropských automobilů v Jižní Koreji se ztrojnásobil a obchodní deficit se změnil v přebytek. V Evropě na vývozu závisí 31 milionů pracovních míst. Každá další miliarda eur z vývozu podpoří v průměru 14 000 pracovních míst v EU.

Další informace

Příběhy vývozců z EU

Informativní přehledy

Města vyvážející do Kanady

Znění dohody CETA

Další informace o dohodě CETA

IP/18/5828

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar