Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija reģistrē iniciatīvu “Eat ORIGINal! Atmasko savu pārtiku”

Briselē, 2018. gada 19. septembrī

Komisāru kolēģija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kuras nosaukums ir “ Eat ORIGINal! Atmasko savu pārtiku”.

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķis ir ieviest obligātas izcelsmes deklarācijas visiem pārtikas produktiem, lai novērstu krāpšanu, aizsargātu sabiedrības veselību un garantētu patērētāju tiesības uz informāciju.

Komisijas lēmums reģistrēt iniciatīvu attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Komisija to vēl nav izvērtējusi pēc būtības.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2018. gada 2. oktobrī, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. Ja gada laikā iniciatīva saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt, vai tā rīkosies pēc pieprasījuma vai nē, bet jebkurā gadījumā tai būtu jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Papildu informācija

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eat Original” teksts (aktīvs no 2. oktobra)

Citas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, par kurām pašlaik notiek parakstu vākšana

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

IP/18/5811


Side Bar