Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Eat ORIGINal! Unmask your food“

Брюксел, 19 септември 2018 r.

Днес колегиумът на членовете на Комисията взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена „Eat ORIGINal! Unmask your food“.

Заявената цел на предложената гражданска инициатива е да се въведат задължителни декларации за произход на всички хранителни продукти с цел предотвратяване на измами, опазване на общественото здраве и гарантиране на правото на информация на потребителите.

Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала неговото съдържание.

Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 2 октомври 2018 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се използват като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на регламента относно Европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите в ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в някоя от областите, в които има правомощия.

В регламента относно Европейската гражданска инициатива са предвидени следните условия за допустимост – предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложения за правни актове, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложената инициатива „Eat Original“ (връзката ще е активна от 2 октомври нататък)

Други европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива

Регламент относно Европейската гражданска инициатива

Форум на Европейската гражданска инициатива

IP/18/5811


Side Bar