Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska državljanska pobuda: Komisija potrjuje prijavo pobude „Ustavimo goljufije in zlorabo sredstev EU“

Bruselj, 19. septembra 2018

Kolegij komisarjev se je danes odločil potrditi prijavo evropske državljanske pobude z naslovom „Ustavimo goljufije in zlorabo sredstev EU“.

Predlagana državljanska pobuda zahteva uporabo okrepljenega nadzora in strožjih sankcij v državah članicah, ki niso del Evropskega javnega tožilstva, za zaščito finančnih interesov Unije.

V odločitvi kolegija je navedeno, da bi bilo treba zbirati izjave o podpori, če bi podprle predloge, ki ne razlikujejo med državami članicami izključno glede na njihovo sodelovanje ali nesodelovanje v Evropskem javnem tožilstvu. Razlog za to je, da v skladu s pogodbami pravni akti ne smejo razlikovati med državami članicami samo na podlagi tega, ali sodelujejo v okrepljenem sodelovanju. Do razlikovanja pa lahko pride, če je objektivno upravičeno, na primer če obstajajo različne ravni zaščite finančnih interesov Unije.

Odločitev Komisije, da potrdi prijavo pobude, se nanaša le na pravno dopustnost predloga. Komisija v tej fazi vsebine ni analizirala.

Prijava te pobude bo potrjena 27. septembra 2018, ko bodo organizatorji lahko začeli enoletni postopek zbiranja podpisov v podporo pobudi. Če bo pobuda v enem letu zbrala milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih držav članic, se bo Komisija morala na pobudo odzvati v treh mesecih. Komisija se lahko odloči, ali bo zahtevo upoštevala ali ne, v obeh primerih pa bo morala svojo odločitev obrazložiti.

Ozadje

Evropske državljanske pobude so bile uvedene z Lizbonsko pogodbo ter so se aprila 2012, ko je začela veljati uredba o evropski državljanski pobudi, s katero se izvajajo določbe Pogodbe, začele uporabljati kot instrument, ki državljanom omogoča, da sooblikujejo delovni program Komisije.

Če formalno prijavljeno evropsko državljansko pobudo podpre skupaj vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU, lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi predlog zakonodajnega akta na področjih svojih pristojnosti.

V skladu z uredbo o evropski državljanski pobudi so pogoji za dopustnost naslednji: predlagani ukrep ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov, predlagana pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije.

Več informacij

Celotno besedilo predlagane evropske državljanske pobude „Ustavimo goljufije in zlorabo sredstev EU“ (delujoče od 27. septembra)

Druge evropske državljanske pobude, za katere se trenutno zbirajo podpisi

Spletišče evropske državljanske pobude

Uredba o evropski državljanski pobudi

Forum evropske državljanske pobude

IP/18/5810

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar