Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Inițiativa cetățenească europeană: Comisia înregistrează inițiativa „Stop fraudei cu fonduri UE și utilizării abuzive a acestor fonduri”

Bruxelles, 19 septembrie 2018

Astăzi, colegiul comisarilor a hotărât să înregistreze inițiativa cetățenească europeană intitulată „Stop fraudei cu fonduri UE și utilizării abuzive a acestor fonduri”.

Propunerea de inițiativă cetățenească vizează aplicarea unor controale sporite și a unor sancțiuni mai severe pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii în statele membre care nu participă la Parchetul European.

În decizia colegiului se precizează că declarațiile de susținere ar trebui să fie colectate pornind de la premisa că acestea sprijină propuneri care nu fac diferențieri între state membre exclusiv pe baza participării sau a neparticipării acestora la Parchetul European. Acest lucru se explică prin faptul că, în temeiul tratatelor, actele juridice nu pot face diferențieri între state membre exclusiv pe baza participării lor la o formă de cooperare consolidată. Nu sunt admise decât diferențierile justificate în mod obiectiv, de exemplu în cazul în care există niveluri diferite de protecție a intereselor financiare ale Uniunii.

Decizia Comisiei de a înregistra inițiativa privește doar admisibilitatea juridică a propunerii. Comisia nu a analizat conținutul său în această etapă.

Înregistrarea inițiativei va avea loc la 27 septembrie 2018 și este punctul de plecare al unui proces cu durata de un an, în care organizatorii vor strânge semnături în sprijinul inițiativei propuse. Dacă, după un an, inițiativa va beneficia de un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre diferite, Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a lua o decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.

Context

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate, ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat.

Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană dă posibilitatea unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are competența de a acționa.

Condițiile de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind inițiativa cetățenească, sunt: acțiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act legislativ, să nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

Pentru informații suplimentare

Textul integral al inițiativei propuse „Stop fraudei cu fonduri UE și utilizării abuzive a acestor fonduri” (accesibil începând cu 27 septembrie)

Alte inițiative cetățenești europene pentru care în prezent se strâng semnături

Site-ul web al inițiativei cetățenești europene

Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană

Forumul inițiativei cetățenești europene

IP/18/5810

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar