Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees burgerinitiatief "Stop fraude en misbruik van EU-geld" geregistreerd door de Commissie

Brussel, 19 september 2018

Het college van commissarissen heeft vandaag groen licht gegeven voor de registratie van een Europees burgerinitiatief met de titel "Stop fraude en misbruik van EU-geld".

De initiatiefnemers pleiten ervoor om lidstaten die niet deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie, beter te controleren en strengere straffen op te leggen om de financiële belangen van de EU te beschermen.

De Commissie stelt wel dat het voor iedereen die ondertekent, duidelijk moet zijn dat een eventueel wetsvoorstel voor alle landen zal gelden, ongeacht of zij deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie. Volgens de EU-verdragen mogen rechtshandelingen namelijk geen onderscheid maken tussen lidstaten louter op basis van het feit of een land deelneemt aan verdergaande samenwerking. Dit is alleen mogelijk als dit objectief gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld als een land de financiële belangen van de EU onvoldoende beschermt.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

De registratie van dit initiatief vindt plaats op donderdag 27 september 2018. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in de praktijk omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument mee de Europese agenda bepalen.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij bevoegd is.

In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat het voorgestelde burgerinitiatief, om ontvankelijk te worden verklaard, betrekking moet hebben op thema's waarvoor de Commissie bevoegd is om wetgevingsvoorstellen in te dienen, niet klaarblijkelijk beledigend, lichtzinnig of provocerend mag zijn, en niet duidelijk mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief "Stop fraude en misbruik van EU-geld" (ondertekenen kan vanaf 27 september)

Andere Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website van het Europese burgerinitiatief

Verordening over het Europese burgerinitiatief

Forum voor het Europees burgerinitiatief

IP/18/5810

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar