Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija reģistrē iniciatīvu “Apturēt krāpšanos ar ES līdzekļiem un to ļaunprātīgu izmantošanu”

Briselē, 2018. gada 19. septembrī

Komisāru kolēģija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu ar nosaukumu “Apturēt krāpšanos ar ES līdzekļiem un to ļaunprātīgu izmantošanu”.

Ierosinātā pilsoņu iniciatīva aicina dalībvalstīs, kas nepiedalās Eiropas Prokuratūras darbā, piemērot uzlabotu kontroli un stingrākas sankcijas nolūkā aizsargāt Savienības finanšu intereses.

Kolēģijas lēmumā norādīts, ka paziņojumi par atbalstu būtu jāvāc ar izpratni, ka tie atbalstītu priekšlikumus, kas nenošķir dalībvalstis tikai pēc tā, vai tās piedalās vai nepiedalās Eiropas Prokuratūrā. Tas ir tāpēc, ka saskaņā ar Līgumiem tiesību aktos nedrīkst diferencēt dalībvalstis, pamatojoties tikai uz to, vai tās piedalās ciešākā sadarbībā. Tomēr tiesību aktos to var darīt, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, ja pastāv dažādi Savienības finanšu interešu aizsardzības līmeņi.

Komisijas lēmums reģistrēt iniciatīvu attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Komisija to vēl nav izvērtējusi pēc būtības.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2018. gada 27. septembrī, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. Ja gada laikā iniciatīva saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai tā būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši pieprasījumam vai ne, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Papildu informācija

Ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Apturēt krāpšanos ar ES līdzekļiem un to ļaunprātīgu izmantošanu” pilns teksts (aktīva kopš 27. septembra)

Citas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, par kurām pašlaik notiek parakstu vākšana

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

IP/18/5810

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar