Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai polgári kezdeményezés: a Bizottság nyilvántartásba vette a „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű kezdeményezést

Brüsszel, 2018. szeptember 19.

A biztosi testület ma úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű európai polgári kezdeményezést.

A polgári kezdeményezés fokozott ellenőrzések és szigorúbb szankciók alkalmazását szorgalmazza azokban a tagállamokban, amelyek nem csatlakoznak az Unió pénzügyi érdekeit védelmező Európai Ügyészséghez.

A biztosi testület határozata megállapítja, hogy a támogató nyilatkozatok gyűjtésének az a feltétele, hogy azok olyan javaslatok támogatására irányulnak, amelyek nem tesznek különbséget a tagállamok között kizárólag az Európai Ügyészségben való részvételük alapján. Ez arra vezethető vissza, hogy a Szerződések értelmében a jogi aktusok nem tehetnek különbséget a tagállamok között kizárólag azon az alapon, hogy részt vesznek-e egy megerősített együttműködésben. Ha objektíven indokolt, mégis megtehetik ezt, például amennyiben az Unió pénzügyi érdekei eltérő szintű védelemben részesülnek.

A kezdeményezés nyilvántartásba vételére vonatkozó bizottsági döntés csak a javaslat jogi elfogadhatóságát érinti. A Bizottság ebben a szakaszban nem vizsgálta a javaslat tartalmát.

A kezdeményezés nyilvántartásba vételére 2018. szeptember 27-én kerül sor. Ezt követően egyéves időszak áll rendelkezésre a támogató aláírások összegyűjtésére. Amennyiben a kezdeményezés egy éven belül egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, a Bizottságnak három hónapon belül reagálnia kell. A Bizottság eldöntheti, hogy helyt ad-e a kérelemnek vagy elutasítja azt, de döntését mindkét esetben indokolnia kell.

Háttér-információk

Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be. Ezzel 2012 áprilisában, az európai polgári kezdeményezésről szóló – a Szerződés rendelkezéseit végrehajtó – rendelet hatálybalépésekor olyan eszköz került a polgárok kezébe, amelynek segítségével elérhetik egyes kérdések napirendre tűzését.

Az európai polgári kezdeményezés – hivatalos nyilvántartásba vétele után – lehetővé teszi, hogy egymillió – és a tagállamok legalább egynegyedéből származó – polgár felkérje az Európai Bizottságot jogi aktusokra vonatkozó javaslatok előterjesztésére a hatáskörébe tartozó területeken.

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet az elfogadhatóság feltételeként az alábbiakat határozza meg: a javasolt polgári kezdeményezés nem eshet nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be; nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű; és nem lehet nyilvánvalóan ellentétes az Unió értékeivel.

További információk

A javasolt, „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű európai polgári kezdeményezés teljes szövege (szeptember 27-től válik aktívvá).

Egyéb olyan európai polgári kezdeményezések, amelyek esetében jelenleg zajlik az aláírásgyűjtés

Az európai polgári kezdeményezés honlapja

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet

Az európai polgári kezdeményezés fóruma

IP/18/5810

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar