Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite: Komissio rekisteröi EU:n varoihin kohdistuvien petosten ja väärinkäytösten torjuntaa koskevan kansalaisaloitteen

Bryssel 19. syyskuuta 2018

Komission kollegio on tänään päättänyt rekisteröidä eurooppalaisen kansalaisaloitteen, joka koskee EU:n varoihin kohdistuvien petosten ja väärinkäytösten torjuntaa ( Stop fraud and abuse of EU funds).

Ehdotetussa kansalaisaloitteessa vaaditaan tehostettuja tarkastuksia ja tiukempia seuraamuksia, jotta voidaan suojata unionin taloudellisia etuja niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjänviraston toimintaan.

Kollegion päätöksen mukaan tuenilmausten keräämisessä on otettava huomioon, että niillä tuetaan ehdotuksia, joissa ei tehdä eroa jäsenvaltioiden välillä pelkästään sen perusteella, osallistuvatko ne Euroopan syyttäjänviraston toimintaan. Tämä johtuu siitä, että perussopimusten mukaan säädöksissä ei voida tehdä eroa jäsenvaltioiden välillä pelkästään sen perusteella, osallistuvatko ne tiiviimpään yhteistyöhön. Se on kuitenkin sallittua objektiivisesti perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi siinä tapauksessa, että unionin taloudellisten etujen suojan taso vaihtelee unionissa.

Komission tekemällä kansalaisaloitteen rekisteröintipäätöksellä vahvistetaan vain se, että aloite-ehdotus on oikeudellisesti hyväksyttävä. Komissio ei ole vielä tässä vaiheessa arvioinut ehdotuksen sisältöä.

Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 27. syyskuuta 2018, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta. Jos aloite saa vuoden kuluessa vähintään miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komission on otettava aloitteeseen kantaa kolmen kuukauden kuluessa. Komissio päättää, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sopimuksen perusteella annettu kansalaisaloiteasetus tuli voimaan huhtikuussa 2012. Siitä alkaen kansalaiset ovat voineet tehdä tällä välineellä ehdotuksia EU:n asialistalle otettavista aiheista.

Kansalaisaloitteella Euroopan komissiota pyydetään tekemään säädösehdotus jollakin sellaisista aloista, joilla sillä on toimivalta ehdottaa lainsäädäntöä. Kun kansalaisaloite on virallisesti rekisteröity, sille on vielä kerättävä vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU:n jäsenmaita, jotta se pääsee komission käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, jos se täyttää kansalaisaloiteasetuksessa säädetyt ehdot: aloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Lisätietoja

Ehdotetun kansalaisaloitteen ”Stop fraud and abuse of EU funds” koko teksti (27.9.2018 alkaen)

Muut eurooppalaiset kansalaisaloitteet, joille kerätään allekirjoituksia

Euroopan komission kansalaisaloitesivusto

Asetus eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

EU:n kansalaisaloitefoorumi

IP/18/5810

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar